Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

7 min lästid

Maj: Uppgång på de globala marknaderna

Läs samtliga fondrapporter för maj månad här.

SKAGEN Global

För aktiefonden SKAGEN Global var maj en svår månad. Fonden föll 2,3 procent mot index på -0,3 procent.

SKAGEN Global har mött motvind hittills i andra kvartalet, trots kvartalsresultat som i stort sett var i linje med förväntningarna. Marknaden reagerade negativt på många av resultaten, vilket ledde till nedgång i aktiekurserna. Förväntningar om högre räntor kan ha bidragit till kortsiktiga försäljningar, eftersom framtida kassaflöden diskonteras till högre räntesatser.

Ett exempel är amerikanska medicinteknikbolaget Abbott Laboratories, som trots en stark rapport upplevde en kursnedgång på 15 procent sedan mars. Förvaltarna utnyttjade de lägre kurserna för att öka sina positioner på förmånligare nivåer, men tar nödvändiga åtgärder vid större avvikelser. Portföljen bedöms som attraktivt prissatt med betydande uppsida för investerare med en flerårig tidshorisont.

Bland de bästa bidragsgivarna i maj hittar vi USA-listade försäkringsmäklaren Brown & Brown, kreditvärderingshuset Moody’s och danska logistikbolaget DSV. Estee Lauder, Abbott Laboratories och Accenture var bland de svagaste bolagen i portföljen, med Estee Lauder som rapporterade svaga resultat. Brown & Brown levererade starka kvartalsresultat, medan Moody’s aktiekurs steg efter att ha legat i stort sett oförändrat under årets fyra första månader. DSV upplevde en liten uppgång men handlas fortfarande långt under vår bedömning av dess inneboende värde.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Global här.

SKAGEN Kon-Tiki

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki föll tillbaka 3,2 procent i maj, lite bättre än referensindex som föll 3,6 procent.

Globala aktiemarknader steg, drivna av optimism kring artificiell intelligens (AI), som lyfte teknikbolag på bred front. Tillväxtmarknader underpresterade, men AI-temat dominerar även här, speciellt med Taiwan som levererade stark avkastning. Team Kon-Tiki överträffade emerging markets-indexet.

Den största bidragsgivaren var det sydkoreanska kosmetikbolaget Cosmax, som drar nytta av ökad efterfrågan på oberoende varumärken. Ping An Insurance och LG Electronics var också bland de bästa, med den sistnämnda som drar nytta av AI-fokuserade kylsystem. Cosmax levererade starkare resultat än förväntat, och bolaget fortsätter att dra nytta av en strukturell tillväxttrend inom den globala skönhetsindustrin. Ping An Insurance gynnades av förbättrat marknadssentiment mot kinesiska börsnoterade aktier, medan LG Electronics upplevde ökat fokus på sin AI-exponering genom kylsystem för datacenter.

Samsung Electronics var den största negativa bidragsgivaren, tillsammans med flera brasilianska aktier som upplevde marknadsoro. Oro kring regeringens hantering av oberoende institutioner och finanspolitisk inriktning bidrog till nedgång i aktiekurserna för brasilianska företag som Assai, Raizen och Cosan. Samsung Electronics' aktiekurs föll mot slutet av månaden efter att en fackförening som representerar runt en femtedel av arbetsstyrkan, utlyste en strejk efter att löneförhandlingarna brutit samman. Marknaden reagerade också negativt på Suzanos bekräftelse av sitt intresse för att köpa det USA-noterade International Paper. Den ökade sannolikheten för en längre period med höga räntor tyngde samtliga av dessa bolag på grund av deras högre skuldbördor, även om vi anser dessa vara hanterbara.

I maj gjorde förvaltarna en ny portföljintroduktion och avslutade en position. Vi initierade en position i det koreanska finansinstituten Hana Financial Group. Koreanska finansinstitut handlas till en bråkdel av deras bokförda värden, men detta är på väg att förändras på grund av det koreanska Value-Up-programmet. Vi avslutade samtidigt vår position i den USA-noterade underleverantören till fordonsundstrin, Phinia, då aktiekursen nådde vårt mål.

Portföljen består nu av 46 innehav, som handlas till endast 7 gånger vinsten och i snitt 0,9 gånger bokfört värde. Även om portföljens rabatt har blivit något mindre de senaste månaderna, förblir den över 40 procent jämfört med MSCI Emerging Markets-indexet.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Kon-Tiki här.

SKAGEN Focus

Aktiefonden SKAGEN Focus överträffade den allmänna aktiemarknaden i maj, och fonden ligger före de globala small- och midcap-indexen hittills i år. I maj var fondens resultat oförändrad, mot indexets fall på 0,3 procent.

Bland de bästa bidragsgivarna var gruvbolaget Fortuna Silver, som upplevde ökat värde på grund av högre guldpriser. Containerbolaget Danaos presterade starkt efter solida resultatrapporter och rykten om privatisering. Vår spin-off-position i Phinia fortsatte högre under månaden. Japan Post Holding gick svagare under maj, trots återköpsprogram och goda resultat.

Fortuna Silver omvärderades från en mycket låg värdering på grund av högre guldpriser, och containerbolaget Danaos har fortsatt att prestera starkt efter solida resultatrapporter och rykten om privatisering. Japan Post Holding upplevde en nedgång trots att ha erbjudit investerare ett nytt återköpsprogram och resultat som överträffade marknadens förväntningar.

Fonden har etablerat en ny position i det överkapitaliserade försäkringsbolaget Samsung Fire and Marine i Sydkorea, som är en potentiell förbättringskandidat i det regerings- och regulatorledda Value-Up-programmet, som nämnt ovan.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Focus här.

SKAGEN m2

Fastighetsfonden SKAGEN m2 steg 1,2 procent i maj, medan indexet föll 1,1 procent.

Den svenska centralbanken sänkte räntan före både ECB och Fed, vilket antyder att räntetoppen kan vara nådd. Detta är gynnsamt för fastighetsaktier, och SKAGEN m2 har fortsatt en övervikt i Skandinavien och Europa. Förmågan att röra sig mellan geografiska områden för att dra nytta av olika mikro- och makrofaktorer är en av fondens stora fördelar. Fondens bästa prestation kom från svenska Catena efter en kredituppgradering och förvärvet av ett gigantiskt lager från DSV. Den sämsta prestationen under månaden var det Digital Bridge som stod för, påverkad av osäkerhet kring räntenivåerna i USA.

I portföljen dök det upp två uppköpserbjudanden under månaden. Det första var för den spanska kontorsoperatören Arima, och det andra för den asiatiska investeringsförvaltaren ESR. Båda buden är fortfarande på vänt. Uppköpserbjudandena kom från konsortier ledda av private equity, något vi har argumenterat för kommer att öka framöver på grund av låga värderingar. Vi ser nu konturerna av en tydlig början på denna trend.

SKAGEN m2 fokuserar huvudsakligen på motståndskraftiga bolag i trenddrivna undersegment på fastighetsmarknaden som är felprissatta, har solida balansräkningar och inflationsjusterade kontrakt.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN m2 här.

SKAGEN Vekst

Den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst steg 0,4 procent i maj, där indexet steg med 1,0 procent.

SKAGEN Vekst nådde en milstolpe i maj när fondens pris per andel (NAV) passerade NOK 5000, vilket innebär att investerare från fondens start 1993 har fått 50 gånger sin ursprungliga investering. I NOK innebär det att 100 000 kr har vuxit till 5 000 000 kr under perioden, och detta efter förvaltningsarvoden.

Samsung Electronics påverkades under månaden av att deras högprestandachip misslyckades med tester utförda av Nvidia. Trots motgången levererar Samsung fortfarande till andra kunder och förväntas snart leverera till Nvidia igen. Efterfrågan på minneschips förväntas öka med utvecklingen inom AI, och industrin har blivit mer rationell. Därmed förblir Samsung fortfarande i en nyckelposition i portföljen.

Shell hade en svår månad med fallande oljepriser, men rapporterade starka resultat för första kvartalet. Vi är imponerade av den nya bolagsledningen och förväntar oss betydande kassaflödespotential under de kommande åren, med en förväntad årlig avkastning på över 10 procent enbart från utdelningar och återköp.

Millicom var bland de största positiva bidragsgivarna i maj med mycket starka resultat för första kvartalet, vilket ökade förtroendet för bolagets mål för fritt kassaflöde. Aktiekursen fick också ett lyft från ett meddelat intresse om ett kontantbud på bolaget. Cadeler, en annan stark bidragsgivare, annonserade flera nya kontrakt och utvidgningar av verksamheten, vilket speglar en stram marknad för offshore vindinstallationsfartyg.

Aktiekursen för TGS föll i takt med oljepriset, och vi ökade vår position i bolaget, som nu utgör nästan 1 procent av fonden. Starka resultat från Nvidia ledde till uppgång för AI-relaterade aktier, och vi minskade vår exponering i Broadcom. Vi minskade också exponeringen i Wilh. Wilhelmsen Holding på grund av oro kring tillförseln av nya bilfartyg.

Vi favoriserar fortfarande attraktivt prissatta bolag inom finans-, industri- och energisektorerna. Efter de senaste månadernas uppgång ser vi betydande nedsiderisk i många högt prissatta tillväxtaktier, särskilt på den amerikanska aktiemarknaden. Om inflationen överraskar på uppsidan förväntar vi oss att fonden kommer att erbjuda bättre nedsiderisk än jämförelseindex.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Vekst här.

Börsen

SKAGEN Global: Tålamod och långsiktighet

Vår globala aktiefond, SKAGEN Global, ligger efter det tekniktunga globala indexet i år men är väl ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

April: Marknadens tålamod sattes på prov

Det blev en sättning i marknaden i april efter ett starkt första kvartal. Globala marknader sjönk i ...

Alexandra Morris: Tappar marknaden fart?

Aktiemarknaderna runt om i världen satte rekord under det första kvartalet, men det finns ...

Första kvartalet: Uppgången fortsatte

Stämningen bland investerarna på utvecklade marknader var hög, i takt med centralbankernas signaler ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up