Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

ESG i Norden

Vi anser att många investerare har en alldeles för förenklad syn på hållbarhet och främst fokuserar på företagens aktuella hållbarhetsbetyg, snarare än på deras förbättringspotential. Förutom att säkerställa att våra innehav alltid uppfyller SKAGENs gällande ESG-krav, handlar våra analyser främst om framtiden. För oss är det ingen skillnad mellan ESG och andra värdefaktorer i det avseendet: Det som redan är känt speglas normalt sett i aktiekursen, medan det är de faktorer som kan förändra framtida vinst- och/eller riskpremier som driver fundamentalt värdeskapande.

Svenskt stål

När det gäller att hitta undervärderade långsiktiga ESG-vinnare i det som ofta ses som problemsektorer är Norden fullt av möjligheter. Ett exempel är den svenska specialståltillverkaren SSAB. Bolaget är verksamt i en typisk ”problemsektor”, men rankas betydligt högre än sina konkurrenter vad gäller de flesta ESG-parametrarna. Intressant nog speglas detta varken i framtida vinstestimat eller i aktuella riskpremier – aktien handlas till samma implicerade kapitalkostnad som branschen i övrigt.

I fråga om framtida vinster anser vi att ett fortsatt ökat miljöfokus och därmed förknippade skattemässiga förändringar, som koldioxidskatter, borde innebära att företag som producerar ”grönare” stål ska kunna ta ut högre priser för sina produkter. Sådana högre priser tycks dock i dagsläget inte vara inräknade i framtida vinstestimat och kan därför vara en betydande triggerfaktor för SSAB:s aktiekurs framöver.

Vidare utgår vi från att arbetet med hållbara investeringar hela tiden kommer att förfinas och förbättras. I stället för att bara stämpla sektorer som bra eller dåliga kommer investerare börja fokusera på enskilda företag som visar verkliga hållbarhetsförbättringar. Detta bör leda till lägre riskpremier för ett företag som SSAB. För det första kommer deras nya produktionsteknik göra stor skillnad ur miljösynpunkt. Dessutom är risken mindre att de ska bli föremål för högre skatter och att deras produkter ska bytas ut mot mer miljövänliga sådana.

Viktigt att vara selektiv

Detta betyder inte att vi inte kommer investera i uppenbara ESG-vinnare, men vi kommer fortsätta vara mycket selektiva eftersom ett högre hållbarhetsbetyg också ofta reflekteras i en högre aktiekurs. Här kan vi dra viktig lärdom från IT-sektorn. Även om sektorn som sådan uppfyllde och sannolikt även överträffade de mest optimistiska prognoser som gjordes under IT-bubblan år 2000, har merparten av de största IT-aktierna gått dåligt de senaste tjugo åren. Vi tror att marknaden riskerar att göra ett liknande misstag när det gäller dagens många miljöinriktade företag.

Många ”gröna” sektorer är fortfarande bara i sin linda, och det är inte alls säkert att dagens pionjärer är de långsiktiga vinnarna. Detta fick många av de som investerade i unga teknikbolag vid millennieskiftet smärtsamt erfara. Marknaden hade visserligen helt rätt när den förutspådde en kraftfullt generell tillväxt. Däremot lyckades den inte förutse hur konkurrenstrycket skulle leda till minimalt värdeskapande och till att många av företagen faktiskt dukade under längs vägen.

Danska vindturbiner

En grön mästare som tagit sig in i SKAGEN Vekst är den danska vindturbintillverkaren Vestas. Vi har dock inte investerat där för den goda tillväxt som förutspås i vindturbinsektorn – den kan alla se, och den speglas redan till fullo i vinstestimaten. Anledningen till att vi äger Vestas är att vi ser liknande egenskaper som vi gjorde i Samsung Electronics för 20 år sedan. Tekniskt sett ligger Vestas ett rejält kliv före sina konkurrenter och är det enda företaget som för närvarande tjänar pengar i denna snabbväxande bransch.

Jämfört med konkurrenterna har Vestas också en större och starkare balansräkning som gör att de kan spendera betydligt mer pengar på forskning och utveckling. Mot den bakgrunden räknar vi med att företaget fortsätter stärka sin konkurrensställning genom utökade marknadsandelar och på sikt genom en industrikonsolidering. Något som inte är inräknat i den nuvarande värderingen.

En annan viktig aspekt är att tillverkningen av vindturbiner är en råvaruberoende verksamhet, med låga marginaler och en ganska stor konjunkturkänslighet. Vestas serviceverksamhet är dock något helt annat. Där är marginalerna höga, kapitalintensiteten låg och visibiliteten god tack vare långa kontrakt. Serviceverksamheten väntas utgöra en allt större del av vinsten de närmaste åren, och Vestas bör därför belönas i form av högre vinstmultiplar.

Även om den gröna revolutionen kommer att bredda Vestas marknadsmöjligheter ordentligt tror vi att kursuppgången främst kommer drivas av vinstuppgraderingar och lägre risk till följd av bransch- och konkurrensspecifika faktorer, precis som i vilken annan sektor som helst.

Hållbarhet

SFDR: Vad är det och hur kommer det att påverka mig som kund?

Du kanske redan har hört talas om det, EU:s nya hållbarhetsförordning som håller på att införas på ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Hållbarhet

Det är så vi engagerar oss i hållbarhet i bolagen

En viktig del i arbetet som aktiv förvaltare är att granska bolagen grundligt och driva dem i en ...

Vykort från Brasilien, Del III: Raízen och bioenergi

SKAGEN Kon-Tikis portföljbolag Raízens cirkulära syn på energiproduktionen belyser Brasiliens ...

Hållbarhetsrapport ESG: Hållbara investeringar förändras

Vad är egentligen hållbara investeringar nuförtiden? Att navigera sig i ett ständigt föränderligt ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up