Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Hur blir aktieåret 2020?

Globala aktier återhämtade sig efter det kraftiga fallet i slutet av 2018, med stöd från ett starkt USA och en blomstrande eurozon och asiatiska aktier. Investerare var emellertid tvungna att hantera perioder med marknadsvolatilitet, särskilt under andra halvåret när oron för den sjunkande globala tillväxten återkom på grund av handelskriget. De som satt still i båten belönades med den bästa årliga avkastningen på ett decennium.

De flesta internationella aktiemarknader hade ett bra år, liksom andra tillgångsklasser som guld, olja och fastigheter, vilka också gav god avkastning. Utvecklade marknader gick bäst, drivna av starka amerikanska aktier. S&P 500-indexet nådde nya höjder och har nu haft sin längsta uppgång någonsin. Tillväxtmarknaderna drabbades hårdast av USA:s konflikt med Kina, och särskilt industri- och exportberoende länder påverkades mest av en svagare global handel.

Centralbankerna kom på rätt spår med kontantstöd som svar på de sämre ekonomiska utsikterna och en generösare penningpolitik, däribland stora räntesänkningar. I december kom ytterligare hjälp i form av "Fas 1"-avtalet mellan USA och Kina för att undvika ytterligare tullar. IMF hade i förväg räknat ut att dessa tullar skulle kunna kosta den globala världsekonomin 700 miljarder dollar.

Förväntningarna om fortsatt god intjäning – speciellt för de amerikanska teknikjättarna – i kombination med svaga ekonomiska siffror ledde till att tillväxtaktier överträffade värdeaktier 2019, i linje med utvecklingen under det senaste decenniet. Värderingen av värde såg låg ut i början av året, men MSCI AC World-indexets historiska P/E steg från 15,0x till 19,3x under året. Detta är i linje med indexets tioåriga genomsnitt, och frågan är om bolagens intjäning kan utgöra grunden för fortsatt ökande multiplar.

Positiv absolutavkastning

Glädjande är att alla SKAGENs fonder genererade en positiv absolut avkastning, mestadels tvåsiffrig. Bakgrunden var ett utmanande år för kapitalförvaltare, och därför var det särskilt glädjande att både aktiefonden SKAGEN Global och den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 slog sina respektive jämförelseindex.

För SKAGEN Global var detta andra året i rad med överavkastning, med den största marginalen sedan 2010. Det var särskilt de amerikanska portföljbolagen som bidrog till överavkastningen, däribland Microsoft och Mastercard.

SKAGEN m2 överträffade sitt jämförelseindex för fjärde året i rad och slog avkastningsrekord både absolut och relativt. Imponerande aktieval hjälpte fonden att navigera i de svåra marknadssegmenten och betonade de viktigaste teman som driver tillväxten i fastighetssektorn.

Våra övriga aktiefonder hamnade något bakom sina index. Den globala tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki, den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst och den koncentrerade globalfonden SKAGEN Focus mötte motstånd med sina värdorienterade portföljer. Om vi får en sedan länge efterlängtad rotation till värde, från dagens polariserade värdering av bolag, kan detta vända.

SKAGEN Kon-Tiki och SKAGEN Vekst påverkades också av svag utveckling i vissa bolag, särskilt inom energisektorn, och SKAGEN Focus straffades för sin undervikt i USA. SKAGEN Insight nådde inte hela vägen fram i år, trots att flera av portföljbolagen rapporterade om både strategiska och operativa förbättringar. 2019 var ett tufft år för de aktivister som fonden "skuggar".

En nyhet i protföljteamet är att vi är glada över att välkomna Jane Tvedt tillbaka till investeringsteamet efter att räntefonderna SKAGEN Tellus och SKAGEN Avkastning är tillbaka i SKAGEN från och med i år. Jane kommer att fortsätta förvalta både räntefonder och samarbeta med Storebrand-teamet för att dra nytta av deras betydande kompetens inom makroekonomisk analys och räntehantering.

Försiktig optimist för 2020

Situationen i Mellanöstern och Australien har dämpat optimismen i början av det nya decenniet. Detta är en nyttig påminnelse om geopolitiska och miljömässiga risker som vi alla står inför, men som investerare är vi försiktigt optimistiska om framtiden. Den globala ekonomin är sund och i ökande grad servicebaserad, både i utvecklade och tillväxtmarknader. Det ger ökad stabilitet och en lågkonjunktur i år ter sig osannolik. Värderingarna är höga och sårbara för ett eventuellt fall i intjäningen, så det är svårt att förvänta sig en lika hög avkastning som 2019. Lyckligtvis är penning- och skattepolitiken fortsatt expansiv, och vi förväntar oss att aktiemarknaderna kommer att stiga även under 2020.

Vi förväntar oss också att överavkastningen i våra fonder kommer att få ett lyft av en möjlig comeback för värdeaktier. Efter att ha varit impopulära under större delen av det gångna decenniet, och med ett värderingsgap i samma storlek som under dotcom-bubblan, finns det nu tecken på att tillväxtaktier och den stora strömmen in i passiva produkter som stödjer dessa, kan börja tappa fart.

En mycket enklare förutsägelse är att det kommer att bli ännu större betoning på hållbarhet under de kommande åren. Företag som inte följer de allt strängare ESG-standarderna (miljö, samhälle och bolagsstyrning) straffas av investerare och kunder. På samma sätt kommer företag som kan leverera lösningar på samhällets utmaningar och vara framgångsrika på ett etiskt sätt att belönas. Läs mer om vårt ESG-arbete i vår kommande hållbarhetsrapport.

Det finns fortfarande många investeringsmöjligheter framöver och framförallt ser tillväxtmarknaderna attraktiva ut, både i relation till utvecklade marknader och till historiska genomsnitt. Bolagens kassaflöden och utdelningar ökar, medan skuldnivån fortsätter att falla. IMF förutspår att tillväxtmarknaderna kommer att stå för 80 procent av den globala BNP fram till 2020 och en vinsttillväxt ter sig allt mer trolig. Under rådande marknadsförhållanden kommer vår aktiva strategi med breda mandat att vara gynnsam framöver.

Börsen

Januari: Globala marknader fortsatte uppgången

Marknadsoptimismen är fortfarande hög och har drivit de globala aktierna uppåt i januari. För ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Alexandra Morris: Detta blir viktigt i 2024

Vad bör man som investerare tänka på -och vad kommer att prägla marknaderna under 2024? Det är ...

Q4: Återhämtningens kvartal

Inflationsbekämpningens år är nu bakom oss, med centralbanker som höjt sina styrräntor i sällan ...

Ett år av blandade känslor

Jag tror att året 2023 kommer att minnas med blandade känslor. Den globala ekonomin och marknaderna ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up