Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

Ett märkligt år går mot sitt slut

Om pandemin

"Om jag fick bestämma skulle jag ta bort januari från kalendern helt och hållet och ha en extra juli månad istället".

Under sitt sista levnadsår skrev den norsk-engelske författaren Roald Dahl en personlig månatlig dagbok. Denna speglade hans djupa kärlek och intresse för naturen. Citatet ovan är en av de många humoristiska kommentarerna i dagboken. I år har jag flera gånger undrat vad han skulle ha tänkt om 2020.

Det har varit ett märkligt år, och ett år då naturen har påmint oss om vår grundläggande sårbarhet. Våra delade erfarenheter har varit lika varandra som sällan förr. Trots det har pandemin inte varit jämlik: äldres och socialt utsattas skörhet har framträtt plågsamt tydligt - och fortsätter att vara det när det gäller tillgången till vaccin i utvecklade- och tillväxtländer.

Det har funnits fördelar också. Luftkvalitén har varit bättre, vi har hört fågelsång i städerna, stora kapitalflöden har riktats till förnyelsebart, miljöhänsyn har kommit i främsta rummet för  såväl politiker som allmänheten. Äntligen. Vi ser stora möjligheter här, för samhället och för bättre förhållande mellan risk och avkastning i våra portföljer.

Om kapitalmarknaderna

Efter korrektionen under första kvartalet har marknaderna kommit tillbaka starkt. I takt med att olika vaccin har godkänts har efterfrågan stigit och gett upphov till det pågående rallyt. Alla SKAGENs aktiefonder har slagit nya kursrekord under året. Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki rundade den historiska 1000-kronors-milstolpen (från startkursen 100). Vi vill än en gång tacka fondens fader, den legendariske förvaltaren Kristoffer Stensrud, som har bidragit till att göra fonden till den succé den har blivit.

Under de senaste månaderna har det rekordstora gapet mellan tillväxt- och värdeaktier börjat minska, och värde överträffar nu tillväxt på kort sikt.

Som vd för en av de få framgångsrika värdeförvaltarna som finns kvar, särskilt i Norden, ser jag fram emot att kunna visa våra kunder goda resultat i takt med att värde åter blir ledande.

Det finns naturligt nog fortsatt risker, däribland ränteläget, dollarns styrka och möjliga "taper tantrum" den dag då centralbankerna aviserar slutet på de massiva kvantitativa lättnaderna. En risk som vi slipper är åtminstone trump och hans dagliga tweets, som tack och lov inte längre kommer att påverka marknaderna.

Om lärdomarna

Ett nytt år ger tillfälle till eftertanke. Vad har vi lärt oss? Pandemin har framförallt accelererat och förstärkt flera befintliga strömningar. Arbetslivet kommer att fortsätta att bli allt mer flexibelt. De bästa bolagen kommer att tydliga värderingar, ett tydligt syfte och vara riggade för hållbar utveckling. Aktivt ägande såsom SKAGEN bedriver kommer fortsätta att vara viktigt. Teknologi kommer att både möjliggöra och sätta hinder i vägen. Vissa politiker kommer att fortsätta vilseleda sina anhängare - säger jag som utlandsengelsman inför det stundande brexit.

När det gäller investeringar, fortsätter vi att hålla fast vid vår tro på aktiv, värdebaserad förvaltning som den bästa investeringsstilen på lång sikt. Den är både nödvändig för att kapitalmarknaderna ska fungera efektivt och för att investera kundernas pengar på ett lönsamt och ansvarsfullt sätt.

Om 2021

I den kinesiska kalendern är 2021 Metalloxens år, senast sedd 1961. Oxen anses vara tillförlitlig och stark. År 1961 var den amerikanska aktiemarknaden upp 27 procent för helåret, något som sedan följdes av "The Flash Crash" 1962. Oavsett detta så går vi in i det nya året med attraktiv prissatta fondportföljer, med värde på uppåtgående, och bättre utsikter i tillväxtmarknaderna (särskilt i Asien) efter pandemin än många fruktat.

Vi inleder året traditionsenligt med vår Nyårskonferens den 12 januari, som kommer att ge utblickar på det kommande investeringsåret. För första gången kommer vi att hålla konferensen i digitalt format. Som alltid samlar vi några av de främsta experterna inom ekonomi, hållbarhet, kapitalmarknader och mer. Varmt välkommen att delta! Det är kostnadsfritt att delta, läs mer och anmäl dig här.

God jul och gott nytt år!

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up