Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

”Köp när oron är som störst”

Utvecklingen för tillväxtmarknadernas aktiemarknader har påverkats av oro för handelskrig, ökade räntor, politiska problem och mer därtill. Som ett resultat har MSCI:s tillväxtmarknadsindex fallit mer än 15 procent hittills i år. Efter den senaste nedgången är utvecklingen i stort sett oförändrad sedan finanskrisen, mätt i dollar.

Det har verkligen varit en del upp- och nedgångar, men sammantaget ligger tillväxtmarknadsindex på cirka 980, vilket är samma nivå som i början av 2010, efter återhämtningen efter finanskrisen. Se graf 1:MSCI-tillvaxtmarknadsindex-01-18.jpg

Bild: MSCI Tillväxtmarkndsindex har fallit hela 15% hittills i år, men totalt sett ligger det på samma nivå som 2010. Källa: Bloomberg.

Det har med andra ord gått nästan tio år utan att den ekonomiska utvecklingen återspeglas på aktiemarknaderna i dessa länder. Och världen har som bekant förändrats.

Under samma period har MSCI:s tillväxtmarknadsindex till stor del handlats inom ett ganska väldefinierat spann kring de utvecklade marknaderna. Om kursutvecklingen mäts mot bokfört värde (P/B), har tillväxtmarknaderna handlats med 20 procents rabatt mot utvecklade marknader. Utvecklingen har dock varit lite upp och ner, men i allmänhet har pilarna pekat i en riktning sedan finanskrisen. Se graf 2:

Pris-bok-rabatt.jpg

Grafen: Tillväxtmarknaderna har i genomsnitt handlats till en rabatt på 20 % mot utvecklade marknader. Grå staplar visar årets avkastning, blå linje visar rabatten, orange linje visar den genomsnittliga rabatten. 

Rabatten på bokfört värde för tillväxtmarknader mot utvecklade marknader är nu hela 37 procent. Tillväxtmarknaderna handlas för närvarande till cirka 1,5 x bokfört värde. Som jämförelse handlas utvecklade marknader till 2,3 x bokförda värden. Intressant nog visar siffror från Bloomberg att avkastningen på eget kapital i stort sett är detsamma för utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Med andra ord, en ordentlig rabatt.

Den senaste gången rabatten var så stor som den är nu fick vi två goda år på tillväxtmarknaderna.

Efter rabatter på 37-38 procent år 2015 ökade tillväxtmarknaderna med 11 procent 2016 och 37 procent 2017, båda mätt i dollar. Omvänt, var det högre priset för tillväxtmarknader mot utvecklade marknader mätt till bokfört värde som störst 2009. Efter det föll avkastningen kraftigt. Åren kring finanskrisen är naturligt nog inte med i beräkningen, det var en speciell period med stora fluktuationer i aktiekurserna, och därmed också värderingarna mot bokfört värde.

Även om värderingarna för närvarande ser låga ut, finns det andra komponenter som spelar roll när världens investerare avgör vägen vidare för tillväxtmarknaderna. De två viktigaste är kanske den allmänna ekonomiska utvecklingen i dessa länder och vilken väg dollarn tar.

Dollarn har stärkts mot en handelsviktad korg av andra valutor sedan början av året, men utvecklingen ser nu ut att ha planat ut något sedan juni fram till nu.

När det gäller ekonomin i tillväxtmarknaderna är bilden sammansatt. Men den långsiktiga bilden är intakt. I synnerhet fortsätter de asiatiska länderna att växa, utveckla en medelklass och bredda sina ekonomier från ren produktion av varor till utvecklade marknader.

Baserat på allt detta kan det vara klokt att lyfta blicken lite och följa Warren Buffets råd.

Tillväxtmarknader

Engagemang i Asien: Lärdomar från tre dynamiska tillväxtmarknader

Under ett besök nyligen i Sydkorea, Vietnam och Indien utforskade vi tre mycket olika kulturer och ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Tillväxtmarknader

Fem skäl till att investera i tillväxtmarknader

Tillväxtmarknaderna erbjuder spännande investeringsmöjligheter som öppnar upp för god långsiktig ...

SKAGEN Kon-Tiki: Investerar mot strömmen för bättre avkastningsmöjligheter

Året 2023 har varit ytterligare ett utmanande år för tillväxtmarknaderna jämfört med utvecklade ...

Kvartalsuppdatering: Aktiva val gav skjuts i ett tufft kvartal

Både de utvecklade marknaderna och tillväxtmarknaderna upplevde nedgångar under det senaste ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up