Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

SKAGEN m2: Vikten av hållbarhet för datacenter

den 18 maj 2022

Enligt Lancaster University[i] står internets klimatpåverkan – inklusive driften av internet och enheterna de används på – för 3,7 procent av de globala växthusgasutsläppen – en siffra som väntas fördubblas fram till 2025. Enbart datacenter beräknas stå för 1 procent av de globala utsläppen av växthusgaser.

Switch: Drivs enbart med förnybar energi

År 2020 började SKAGEN m2 investera i Switch Inc, ett amerikanskt bolag som tillhandahåller teknisk infrastruktur genom att äga och driva datacenter. Bolaget har arbetat för att minska sina Scope 2-utsläpp (utsläpp från elförbrukningen) i nästan ett decennium. Sedan 2016 har Switch kunnat minska sina Scope 2-utsläpp helt och hållet genom avtal om förnybar energi och upphandlingsavtal med lokala elbolag. Detta innebär att Switch nu kan visa att verksamheten drivs helt och hållet med förnybar energi. Från och med 2020 släpper Switch ut 0 m/t CO2e, jämfört med de 340 miljoner ton CO2 som bolaget uppskattar att det indirekt skulle ha släppt ut genom att använda el som finns i regionen.

Att nå denna viktiga milstolpe var svårare än att bara upprätta ett avtal med ett lokalt elbolag. Ett stort hinder var först och främst att säkerställa ett fördelaktigt policy-ramverk. Bolaget har aktivt samarbetat med lokala myndigheter för att förenkla regler och lagar som försvårar den bredare tillämpningen och reglerna för energianvändning.

Switch inrättade Energy Choice Initiative för att förespråka konsumenternas rätt att välja energialternativ, oavsett om det rör sig om företag eller slutkonsumenter. År 2020 antogs detta initiativ i Nevada, som nu kräver att elbolag ska köpa en minsta mängd el från förnybara energikällor och nå en förnybar standard på 50 procent år 2050.

Förnybar energi är ett viktigt krav för hyresgästerna

Förnybar energi blir ett allt viktigare krav för hyresgäster som behöver utrymme för datacenter eftersom ESG-kraven fortsätter att öka. Ökad energieffektivitet är det bästa sättet att vara hållbar eftersom den grönaste energin är den energi som aldrig används. Switchs patenterade innovationer inom design, strömförsörjning, kylning och densitet gör att deras datacenter kan drivas med branschledande effektivitet när det gäller energiförbrukning. Switch är ledande i branschen när det gäller effektutnyttjande (PUE) med en stabiliserad genomsnittlig PUE i branschen på 1,23. PUE är ett mått på energieffektivitet som bestäms av förhållandet mellan den totala mängden energi som används i ett datacenter och den energi som levereras till datorutrustningen, och ju lägre siffran är desto bättre och en PUE på 1,0 är utmärkt.

Switch tittar också på hur dess datacenter annars kan påverka lokalsamhället, till exempel när det gäller vattenförbrukning. På Citadel Campus i Reno, Nevada (en region med hög vattenstress) leder Switch till exempel utvecklingen av en vattenledning för ett 4 000 hektar stort område, för avloppsvatten i norra Nevada som gör det möjligt för bolaget att driva campuset med 100 procent återvunnet vatten och eliminera kemikalier.

Högsta betyg från Greenpeace

Switch fortsätter att arbeta för att säkerställa en hållbar utveckling och användning av internet, och för detta har bolaget fått det högsta betyget för alla företagskategorier av Greenpeace, ”Clicking Clean Report”. Switch är också det enda bolaget som har uppnått den högsta miljöklassificeringen i S&P:s globala telekomkategori, som består av 180 företag.

I SKAGEN m2 ser vi Switch som ett av de renaste alternativen när det gäller det ökade användandet av molntjänster. Eftersom all data måste analyseras, beräknas och hanteras kommer den extra datorkapaciteten och datatätheten att gynna Switch. Tack vare sin starka hållbara profil tror vi att Switch är en potentiell kandidat för sammanslagningar och förvärv, men framför allt har bolaget en låg riskprofil, något vi som fondförvaltare verkligen värdesätter.

Förutom de utmärkta resultaten när det gäller hållbarhet gör Switch också goda framsteg när det gäller socialt ansvar och styrning. Switch betalar exempelvis 100 procent av sjukförsäkringen för alla anställda och deras familjemedlemmar, och bland ledarna och styrelsen råder en jämn könsfördelning och mångfald.

 
[i] https://www.bbc.com/future/article/20200305-why-your-internet-habits-are-not-as-clean-as-you-think

 

 

Hållbarhet

Hållbarhetsrapport 2023: Investeringar för ekonomisk vinst och hållbarhet

Även om vi inte påstår att vi kan bromsa klimatförändringarna kan vi med säkerhet säga att när vi ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Hållbarhet

SFDR: Vad är det och hur kommer det att påverka mig som kund?

Du kanske redan har hört talas om det, EU:s nya hållbarhetsförordning som håller på att införas på ...

Det är så vi engagerar oss i hållbarhet i bolagen

En viktig del i arbetet som aktiv förvaltare är att granska bolagen grundligt och driva dem i en ...

Vykort från Brasilien, Del III: Raízen och bioenergi

SKAGEN Kon-Tikis portföljbolag Raízens cirkulära syn på energiproduktionen belyser Brasiliens ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up