Till innehåll på sidan
Aktiv förvaltningAktiefonderNyårskonferensen
Hur vet man vad en aktie är värd i digitaliseringens tidsålder?

Tillgångar i form av varumärken, patent, franchiseavtal och digitala plattformar driver allt oftare ...

5 min lästid
29. oktober 2019
Tips och råd om Aktiv förvaltning
HållbarhetAktiv förvaltningInvesteringsfilosofi
Hållbar utveckling genom aktivt ägarskap

SKAGEN är en aktiv stock picker och vi engagerar oss regelbundet i de bolag vi investerar i. På så ...

4 min lästid
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.