Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Artificiell och mänsklig intelligens: En dynamisk duo

Trots en ojämn resa har globala aktier haft en positiv start på 2023. MSCI ACWI gick in i maj 9,0 procent högre, till stor del drivet av solid avkastning på utvecklade marknader, med europeiska aktier som särskilt starka. Globalt sett har alla sektorer levererat positiv avkastning hittills i år, även om gapet mellan de bästa bolagen (informationsteknik +20 procent, kommunikation +19,3 procent) och de svagaste (energi +1,1 procent) är stort under en relativt kort tidperiod (1).

Det är också värt att notera att tillväxtorienterade sektorer har levererat så stark avkastning med fortsatta penningpolitiska åtstramningar – vilket vanligtvis skapar motvind för långsiktiga aktier – med centralbanker i USA, Europa och på andra håll som fortfarande kämpar mot inflationen genom att höja räntorna. Mindre överraskande har aktier kopplade till artificiell intelligens (AI) drivit mycket av marknadens avkastning hittills i år, särskilt i ljuset av lanseringen av ChatGPT.

I USA står sex bolag - Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook), Nvidia och Salesforce ligger bakom hälften av ökningen i S&P 500s avkastning hittills i år. Det hjälper till att minska förlusterna i finanssektorn efter högprofilerade bankkrascher. De har också mer än kompenserat för underskott i utbildningssektorn där studentintresse för ChatGPT har orsakat stora förluster för innehållsleverantörer som Pearson, Duolingo och Chegg.

Den amerikanske tekniksektorns snabba uppgångar har redan tagit igen de flesta förlusterna 2022, men har också lett till oro om en potentiell aktiebubbla. Sektorns P/E på 25x liknar nivåerna före korrigering för ett år sedan och IT-aktier representerar nu över en fjärdedel av –det totala S&P 500-indexet (2). Denna koncentrationsrisk kan vara särskilt farlig för passiva investerare. Det räcker med att säga att valet av rätt aktier sällan har varit viktigare för att få skydd mot nedsidan.

Tillväxtexponering till värdebaserade priser

Många av "AI-vinnarna" ägs av våra fonder, vilket har bidragit till att leverera positiv absolut och relativ avkastning till kunderna hittills i år. Förutom Microsoft och Alphabet äger SKAGEN Global ASML, den holländska tillverkaren som levererar avancerad produktionsteknik för tillverkning av halvledare som sannolikt kommer att dra en enorm nytta av det snabba införandet av AI-teknik. Tillsammans har dessa tre bolag bidragit med +9,4 procent till portföljens avkastning 2023.

SKAGEN Kon-Tiki äger världens två största tillverkare av minneschips, TSMC och Samsung, som levererar hårdvaran till AI-enheter, medan långtidsexponering också kommer vis Foxconn, en nyckelspelare i utvecklingen av Kinas maskininlärningsmöjligheter. Dessa tre innehav har bidragit till 8,4 procent av fondens avkastning hittills i år (3).

Den långsiktiga AI-revolutionen kommer att märkas långt bortom de bolag som bidrar till utvecklingen av själva tekniken och i motsatt ände de bolag som är mest hotade av framstegen. ChatGPT har fått tag i rubrikerna ett tag, men AI har redan förändrat vårt sätt att leva och arbeta – tänk på navigationsappar och virtuella assistenter. Den långsiktiga effekten kan vara lika omvälvande som internet, mobiltelefoner och WiFi – tänk autonoma fordon och nya medicinska behandlingar.

Bolag inom alla sektorer måste anamma det paradigmskifte som maskininlärning innebär. En 85 procent ökning av omnämnandet av "AI" i rapporteringssäsongen hittills i år, visar tydligt att bolagsledningarna har blivit intresserade och anammar förändringen. För investerare är möjligheterna lika spännande och breda. En studie från ChatGPT visar att aktiekurserna för bolag som använder chatbot slår de bolag med anställda som var svårare att ersätta med 0,4% dagligen.

Var försiktig

Tidigare perioder av teknologisk omvandling har sammanfallit med några av de bästa börsavkastningarna, men innan du blir alltför upphetsad visar historien också vikten av värderingar. Grafen nedan visar S&P 500-index (svart linje) mot dess cykliskt justerade P/E-tal (röd linje), med de blå staplarna som visar perioder med noll avkastning. Grafen visar att faser av snabb digital förändring inte översätts till börsvinster när värderingarna är höga, som de är nu.

imageshpur.png

Det belyser också varför valet av rätt bolag till rätt priser är den viktigaste drivkraften för investeringsresultat. Oavsett var vi för närvarande befinner oss i AI-revolutionen förblir värderingen den mest tillförlitliga indikatorn på framtida finansiell avkastning.

Konsten att använda sunt förnuft

Även om maskininlärning redan förändrar många yrken, är det tydligen inte en del av dess förmåga att välja aktier med konsekvent framgång – åtminstone inte ännu. Flera AI-drivna fonder har lanserats i syfte att använda maskininlärning, språk och marknadssentimentanalys för att leverera marknadsledande avkastning. Resultaten hittills har varit blandade, med de flesta datagenererade portföljer som underpresterar under en treårsperiod.

Detta är ingen överraskning – marknaderna rör sig snabbt, prognoser är svåra och de bästa investerarna kombinerar finansiell analys, kreativt tänkande och intuition.

I SKAGEN ser vi det, förutom att investera i bolag som verkar och blomstrar på grund av AI, som ytterligare ett verktyg som kan gynna vår egen verksamhet och våra kunder. Det kan hjälpa oss att bli mer effektiva i hur vi undersöker bolag och hanterar risk på investeringssidan, samtidigt som möjligheten om en ännu mer skräddarsydd kundservice och rådgivning skulle kunna hjälpa våra andelsägare i våra fonder.

Under tiden kommer vi att fortsätta tänka långsiktigt – våra portföljförvaltare identifierade Foxconns AI-potential redan 2020. Att separera hajpen från verkligheten till våra kunders vägnar. I vår 30-åriga historia har SKAGEN anammat teknisk förändring mer än de flesta, men när det kommer till att hantera dina pengar föredrar vi att använda naturligt sunt förnuft framför artificiell intelligens.

Referenser

[1] Källa: MSCI, all avkastning i USD.

[2] Källa: S&P 500 IT-sektorns faktablad, per 2023-04-28.

[3] De enskilda bolagens bidrag till fondens resultat beräknas i relation till portföljens absoluta avkastning i NOK.

Aktiemarknaden

Globala megatrender sätter fastigheter i centrum

Fastigheter som investering blir allt viktigare i den globala ekonomin. Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Aktiemarknaden

Fyra anledningar till att du kan vara lugn trots oron på börsen

Det finns framför allt en anledning till att du som sparar i fonder kan ta oron på börsen och ...

Fondexpertens tips i orostider

- Det är under perioder som denna du kan lägga grunden för en god långsiktig avkastning, säger Pål ...

Bör investerare vara oroliga för Ryssland?

Det råder stor osäkerhet kring situationen mellan Ryssland och Ukraina och förhoppningarna om en ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up