Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

10 min lästid

En röd februari på flera sätt än ett

Den humanitära katastrofen i Ukraina blev inom loppet av få dagar i slutet av februari ett faktum. Februari månad 2022 kommer för alltid bli ihågkommit som början på ett stort mänskligt lidande för Ukrainas invånare. Med detta lidande som bakgrund, blir det underligt att rapportera om SKAGENs olika fonders utveckling under de senaste veckorna. Men det är trots allt det våra rapporter syftar till, och korrekt och relevant information till våra kunder i tider av oro är fortfarande av yttersta vikt.

Läs de fullständiga februarirapporterna för SKAGENs aktiefonder här.

Tuff start på året

Förmågan och mandatet att leta efter undervärderade bolag på olika globala marknader är en av flera fördelar man har som global investerare. Den uppenbara nackdelen är dock att ibland befinner sig dessa undervärderade bolag på en aktiemarknad med oförutsägbar och hög risk, vilket visat sig vara fallet med den ryska aktiemarknaden.

Två av SKAGENs aktiefonder, SKAGEN Kon-Tiki och SKAGEN Vekst, hade vid krigets början den 24 februari innehav i 8 olika bolag noterade på Moskvabörsen. Dessa innehav utgjorde vid månadens slut 1,2% av NAV (nettoandelsvärde) för SKAGEN Kon-Tiki, och 0,9% av NAV för SKAGEN Vekst.

Eftersom Moskvabörsen har varit stängd stora delar av tiden sedan invasionen blev ett faktum, har så kallad Fair Value Pricing praktiserats och innehaven har skrivits ned till noll. Innehaven av ryska värdepapper i fonderna kommer att säljas så snart det är praktiskt möjligt, samt under förutsättningen att man vet vem köparen av aktierna faktiskt är.

Läs mer om SKAGENs exkludering av ryska bolag här.

På senare tid har flera råvaruslag nått nya rekordnivåer, något som både på kort och lång sikt innebär stora problem för produktionen av flera viktiga varor på den globala marknaden. Med ett oljepris på över 130 dollar fatet följer även rekordhöga priser på drivmedel, med de problem det innebär för flera sektorer. Gaspriserna har också skjutit i höjden som en konsekvens av Rysslands krigföring och de införda sanktionerna, och detsamma gäller för bland annat nickel. Vid publicering av denna rapport har USA nyss också infört ett embargo mot import av rysk olja. Konsekvenserna av sanktionerna som redan införts, samt de ytterligare som diskuteras, har en stor inverkan på flera centrala finans- och råvarumarknader och kan innebära nya externa chocker på den globala aktiemarknaden.

I förra veckan kom också nyheten att MSCI reklassificerar sitt Emerging Markets jämförelseindex och exkluderar ryska värdepapper från sina index. Förändringen görs med bakgrund i den pågående invasionen av Ukraina och det faktum att all handel med ryska värdepapper är i det närmaste omöjligt på grund av att Moskvabörsen är stängd på obestämd tid.

Situationen på aktie-, ränte-, och råvarumarknaderna är fortfarande mycket oöversiktlig och vi uppmanar fortfarande våra andelsägare att inte göra några förhastade förändringar i innehavet i sina aktie- och räntefonder.

Fyra av fem aktiefonder i rött

Under februari månad var det endast SKAGEN Focus som levererade positiv avkastning, både i absoluta och relativa tal, och SKAGEN m2 slog sitt jämförelseindex, men levererade negativ avkastning i absoluta tal. SKAGEN Vekst fick en negativ avkastning i linje med sitt jämförelseindex, och de två övriga aktiefonderna, SKAGEN Kon-Tiki och SKAGEN Global, utvecklades båda sämre än index för månaden. Februari blev i allra högsta grad en röd månad, på flera sätt än ett.

SKAGEN Kon-Tiki

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki upplevde en närmast total nedgång av värdet i sina ryska innehav under februari. I slutet av månaden kom beskedet att SKAGEN, med bakgrund i Rysslands övergrepp mot Ukraina, exkluderar samtliga ryska värdepapper i sina fonder. Det koncernövergripande beslutet som fattades tillsammans med SKAGENs ägare Storebrand Asset Management, innebär att Kon-Tiki därmed avyttrar samtliga ryska innehav i fonden. Vid ingången av februari stod dessa innehav för 8,7 procent av värdet i fonden.

Se videointervju med förvaltaren Fredrik Bjelland.

Sanktionerna som USA och EU har infört mot Ryssland har haft en omedelbar inverkan på utbudet av flera viktiga råvaror. Det har medfört att fondens innehav i kopparproducenter som Turquoise Hill Resources och Ivanhoe Mines har stigit under februari, och det samma gäller för innehavet i det kinesiska energibolaget CNOOC.

Under februari investerade förvaltarna i chilenska Quinenco, som ger en billig exponering mot den starka containerfraktmarknaden genom innehavet i Hapag-Loyd, samt bolaget Cosmax, som är ett ledande bolag inom utveckling av kosmetika. På säljsidan finner vi VinaCapital Vietnam Opportunity Fund som över tid levererat goda resultat för fonden.

För februari månad fick SKAGEN Kon-Tiki en avkastning på minus 8,65 procent, mot index på minus 1,91 procent. På tre år har fonden gett 2,34 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot index på 6,85 procent, och på fem år 2,88 procent mot index på 7,94 procent. Sedan start har fonden gett andelsägarna en årlig genomsnittlig avkastning på 11,17 procent, mot index på 8,28 procent, något som innebär en årlig genomsnittlig meravkastning på 2,89 procentenheter.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Kon-Tiki här.

SKAGEN Vekst

Den Norden-global fokuserade fonden SKAGEN Vekst blev också direkt påverkat av Ukrainakrisen genom sina innehav i ryska Sberbank och Gazprom. Som en konsekvens av exkluderingen av ryska värdepapper har innehaven skrivit ned till noll. Samtidigt har andra innehav i fonden utvecklats starkt som följd av rusningen i flera råvarupriser, som kinesiska energibolaget CNOOC.

Det norska bolaget Wilhelm Wihelmsen gick starkt under månaden och förvaltarna köpte även in sig i det nyligen börsnoterade energibolaget Vår Energi, där man bland annat ser goda utsikter för stark utdelning för bolagets aktieägare.

Nyligen annonserades förändringar i förvaltningen av SKAGEN Vekst, genom att en av förvaltarna, Alexander Stensrud, valt att lämna SKAGEN efter 14 år. Han ska under våren påbörja arbetet med att förvalta sitt eget kapital, men kommer vara tillgänglig för bolaget ut maj månad. Arbetet med att rekrytera hans ersättare har inletts.

Läs mer om förändringarna i förvaltningen av SKAGEN Vekst här.

För februari fick SKAGEN Vekst en negativ avkastning på minus 2,42 procent, mot index på minus 2,37 procent. På tre år har fonden gett en årlig genomsnittlig avkastning på 14,22 procent, mot index på 14,38 procent och på fem år 9,92 procent mot index på 12,22 procent. Sedan starten 1993 har fonden gett en årlig genomsnittlig avkastning på 13,12 procent, mot index på 10,39 procent. Det innebär en genomsnittlig meravkastning varje år i 29 år på 2,73 procentenheter.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Vekst här.

SKAGEN Global

SKAGENs största aktiefond mätt i förvaltat kapital, SKAGEN Global, lyckades inte slå sitt jämförelseindex under februari månad. Fonden har dock inga ryska innehav i portföljen, men blev ändå påverkat av den globala börsoron och sanktionerna som införts mot Ryssland i en storlek och omfattning världen aldrig tidigare har skådat.

Fonden hade trots detta positiva inslag, där medicinteknikbolaget Edwards Lifesciences gick bäst av alla bolag i portföljen. Bolaget producerar avancerad utrustning för behandling av hjärt- och kärlsjukdomar. Sämre gick det för det amerikanska mjukvarubolaget inom redovisning, Intuit, som hade en tuff månad på Nasdaqbörsen.

För månaden som helhet fick SKAGEN Global en negativ avkastning på minus 3,76 procent, mot index på minus 1,5 procent. På tre år har fonden gett en årlig genomsnittlig avkastning på 15,12 procent, mot index på 14,28 procent. På fem år har fonden gett 23,15 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot 12,44 procent för sitt jämförelseindex. Sedan starten 1997 har SKAGEN Global gett andelsägarna en meravkastning på i genomsnitt 7,86 procentenheter varje år i snart 25 år.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Global här.

SKAGEN m2

Den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 blev också påverkat negativt av börsoron under februari månad, om än i mindre grad än övriga aktiefonder. Fonden har flera innehav i motståndskraftiga fastighetssegment, som exempelvis inom hälsa, sjukvård och self storage-segmenten. Innehaven i olika bostadssegmentet är också väl positionerade att stå emot det ökade inflationstrycket genom inflationsjusterad hyressättning.

SKAGEN m2 fick en negativ absolut avkastning på minus 1,02 procent i februari, men slog sitt jämförelseindex med 0,8 procentenheter. På tre år den globala fastighetsfonden gett en årlig genomsnittlig avkastning på 7,42 procent, som innebär en meravkastning på i genomsnitt 3,8 procentenheter årligen. På fem år har SKAGEN m2 gett en årlig genomsnittlig meravkastning på 4,39 procentenheter med sina 9,37 procent i genomsnittlig avkastning årligen, mot index på 4,98 procent. Sedan start har fonden gett andelsägarna 9,81 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot index på 9,31 procent.

Bäst utveckling under februari månad hade amerikanska Paramount Group, som fick ett uppköpserbjudande med en budpremie på 29%. Därefter följde japanska Keihanshin Building, verksamt inom datacenter och kontorsbyggnader, med god utveckling, medan det gick sämre för norska Self Storage Group. Under månaden sålde förvaltarna hela innehavet i Far East Consortium.

Förvaltarna fortsätter sitt fokus på att hitta motståndskraftiga och stabila fastighetsbolag i trenddrivna subsegment på den globala fastighetsmarknaden. Bolagen man söker är stabila fastighetsbolag som gärna är felprissatta av marknaden, ofta som en konsekvens av en missförstådd syn på den ekonomiska återhämtningen av ekonomin, samt är väl positionerade för att möta den ökande inflationen globalt.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN m2 här.

SKAGEN Focus

Den konträra och värdefokuserade aktiefonden SKAGEN Focus har gått starkt hittills i år och stått emot börsoron väl. Under februari fick fonden en positiv avkastning på 1,79 procent, mot index på minus 1,50 procent, något som innebär en meravkastning 3,29 procentenheter. På tre år har fonden gett 14,36 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot 14,2 procent för index. På fem år har fonden gett 10,45 procent, mot index på 13 procent. Sedan start har fonden gett 8,67 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot index på 10,96 procent

Se värdeförvaltaren Jonas Edholm i studion hos Dagens Industri 7 mars här.

Fondens bästa innehav under februari var kaliumproducenten K+S, som har merparten av sina konkurrenter i Ukraina och Ryssland, något som har fått kaliumpriserna att öka kraftift. Även guldpriset har ökat under februari månad, något som gett bra utslag för innehavet i gruvbolaget Endeavour Mining. Fonden fick också ett uppköpserbjudande för innehavet i den amerikanska regionalbanken First Horizon, med en budpremie på över 30%. Förvaltarna sålde därmed innehavet eftersom prismålet uppnåtts.

På den svagare delen av kursutvecklingen finner vi bolag som Vitesco och bildelsproducenten Faurecia, som båda drabbades av ökad oro för problem i leverantörsleden på grund av kriget i Ukraina. Förvaltarna minskade sitt innehav i Commerzbank efter en omvärdering under året, och sålde ned sig helt i japanska Aichi Bank efter en stark utveckling för aktien.

Ett nytt innehav i fonden är den brasilianska socker- och etanolproducenten Sao Martinho, som enligt förvaltarna är en kraftigt undervärderad aktie, speciellt när man tittar på bolagets kontantström och intjäningsförmåga på medellång sikt.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Focus här.

Börsen

Februari: Marknaderna fortsatte att överraska

De globala aktiemarknaderna ångar på med oförminskad styrka. Starka resultatrapporter och fortsatt ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Januari: Globala marknader fortsatte uppgången

Marknadsoptimismen är fortfarande hög och har drivit de globala aktierna uppåt i januari. För ...

Alexandra Morris: Detta blir viktigt i 2024

Vad bör man som investerare tänka på -och vad kommer att prägla marknaderna under 2024? Det är ...

Q4: Återhämtningens kvartal

Inflationsbekämpningens år är nu bakom oss, med centralbanker som höjt sina styrräntor i sällan ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up