Till innehåll på sidan
Aktiemarknaden
Uppgången på aktiemarknaderna fortsatte i februari

Februari utvecklades positivt på flera fronter för globala investerare. FED:s mer neutrala hållning ...

5 min lästid
8. mars 2019
Aktiemarknaden
Navigering i oroliga aktiemarknader
1 min lästid
26. april 2018
Aktiemarknaden
Möjligheter när aktiemarknaderna faller
2 min lästid
6. februari 2018
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.