Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

Poängen med en komplett hållbarhetsanalys

För många investerare är dock ESG-analysen bara ett verktyg för att begränsa nedsidan genom att synliggöra brister i rutiner som kanske ännu inte visat sig i bolagens finansiella resultat. Genom en komplett 360-graders hållbarhetsanalys kan även de väl så viktiga uppsideriskerna identifieras. Med detta kan bolag som har ett bra hållbarhetsarbete eller uppvisar förbättringar, erbjuda en potential som marknaden ännu inte börjat prisa in.

I SKAGEN Global investerar vi långsiktigt och försöker hitta undervärderade företag som själva styr över sitt öde snarare än att vara beroende av externa faktorer. Hållbarhetsaspekten blir ännu mer intressant när den adderar en betydande potential till ett redan fundamentalt attraktivt investeringscase. En sådan investering är järnvägsföretaget Canadian Pacific (CP) som har en ESG-komponent som inte helt har uppmärksammats av marknaden.

Canadian Pacific grundades redan 1881. Med ett järnvägsnät på drygt 20 000 kilometer transporterar de gods såsom spannmål, timmer, bilar och kemikalier över den nordamerikanska kontinenten. På senare år har ledningen genomfört en rad förbättringar som precisionsplanering och ett innovativt kontrollsystem. Så länge den globala handeln fortsätter växa anser vi att Canadian Pacific har utmärkta förutsättningar i form av tillgången till godshamnar mot både Asien och Europa och ett minst sagt svårslaget järnvägsnät. Om man till denna konkurrensfördel lägger en robust balansräkning, ett stabilt kassaflöde, goda utsikter för värdeskapande tillväxt och en klart intressant värdering finns det goda skäl att tro att det finns en hel del att hämta i aktien framöver.

Från eftersläntrare till ledare

Förutom detta finns det en ESG-aspekt som bara delvis har uppfattats av den bredare marknaden. Enligt analysfirman Sustainalytics har Canadian Pacific på fem år gått från eftersläntrare till att vara en av ledarna på hållbarhetsområdet bland nordamerikanska järnvägsbolag. Vi tycker att det säger det mesta om att företaget verkligen förstått vikten av att engagera sig i ESG-frågor. I ett mer generellt perspektiv har järnvägsföretagen en viktig fördel jämfört med andra transportörer då metallhjul mot räls både är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt för långdistansfrakt. I praktiken innebär detta också låg koldioxidintensitet. Enligt Canadian Pacific är tåg fyra gånger mer bränsleeffektiva än lastbilar och släpper ut 75 procent mindre växthusgaser. Företaget påtalar också att ett enda tågekipage faktiskt kan frakta lika mycket som 300 lastbilar. Mot den bakgrunden är det inte särskilt överraskande att Canadian Pacifics scope 1-utsläpp är låga både i absoluta termer och i jämförelse med den övriga transportsektorn. I takt med att utsläppsfaktorn hamnar allt mer i fokus i valet av transporter kan vi se en betydande uppgångspotential i aktien framöver.

Självstyrning inget större hot

På senare tid har hållbara investeringar mest handlat om batteriteknologier och elfordon. Att bilindustrin går mot en elektrifiering blir allt tydligare, även om det fortfarande är oklart när mer exakt detta kommer ske på bred front. När det gäller ellastbilar med självstyrning kan vi inte se att de kommer utgöra något större hot mot Canadian Pacific under det här årtiondet, och troligen inte heller under nästa. Faktum är att det lär dröja många år innan självkörande ellastbilar på allmänna vägar kan matcha den hastighet med vilken tåg kan transportera gods över stora sträckor. Men den mest relevanta frågan är egentligen inte huruvida elfordon kommer att utkonkurrera tågen, utan hur värdefulla järnvägarna är för samhället i stort när det gäller att erbjuda transporter med låga utsläpp. Därför är det rimligt att tänka sig att nästa steg i den allmänna debatten om hållbarhet kommer handla om transporter i en vidare bemärkelse. Ett sådant scenario vore gynnsamt för Canadian Pacific och kan leda till att bolaget på sikt kommer att värderas väsentligt högre än dagens multiplar. Givet detta har vi tagit in Canadian Pacific i portföljen och ser fram emot en spännande resa!

Hållbarhet

Hållbarhetsrapport 2023: Investeringar för ekonomisk vinst och hållbarhet

Även om vi inte påstår att vi kan bromsa klimatförändringarna kan vi med säkerhet säga att när vi ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Hållbarhet

SFDR: Vad är det och hur kommer det att påverka mig som kund?

Du kanske redan har hört talas om det, EU:s nya hållbarhetsförordning som håller på att införas på ...

Det är så vi engagerar oss i hållbarhet i bolagen

En viktig del i arbetet som aktiv förvaltare är att granska bolagen grundligt och driva dem i en ...

Vykort från Brasilien, Del III: Raízen och bioenergi

SKAGEN Kon-Tikis portföljbolag Raízens cirkulära syn på energiproduktionen belyser Brasiliens ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up