Till innehåll på sidan
4 min lästid

USA präglade månaden

Slutkampen om vem som blir USA:s 45:e president dämpade fondernas avkastning under månaden, och de flesta av aktiefonderna hamnade lite efter sina jämförelseindex.

Hittills i år ligger aktiefonderna SKAGEN Focus, SKAGEN m2 och SKAGEN Vekst en bra bit före sina jämförelseindex, medan SKAGEN Kon-Tiki och SKAGEN Global ligger något efter.

Precis som efter sommarens folkomröstning i Storbritannien, står nu portföljförvaltarna beredda att dra nytta av den kortsiktiga volatilitet som kan uppstå i det amerikanska valets kölvatten.

Stark utveckling i tillväxtmarknaderna

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki däremot, hade en god månad, bland annat med draghjälp av att tillväxtländerna utvecklades väsentligt bättre än utvecklade marknader i oktober. SKAGEN Kon-Tiki steg med 5,6 procent och slog sitt jämförelseindex med 0,3 procentenheter.

Efter en kraftig nedgång i fjol har aktiemarknaden i 'årets hetaste marknad' Brasilien, stigit med 47 procent mätt i lokal valuta. Totalt har SKAGEN Kon-Tiki närmare sex procent av portföljen investerad i Brasilien-noterade bolag, däribland logistikbolaget Rumo som har en dominerande position inom transport av jordbruksprodukter från Brasiliens inland till hamnstäderna.

Hittills i år har det brasilianska konglomeratet Cosan varit en av de bästa bidragsgivarna i SKAGEN Kon-Tiki, och bolaget toppar även listan för oktober. Cosan har sålt ut sin fastighetsdivision till ett bra pris och fortsätter att förenkla bolagsstrukturen.

– Som globala stock-pickers anser vi att det fortsatt är möjligt att hitta undervärderade aktier i Brasilien. Tillväxten har skett efter ökad optimism om att president Michel Temer kommer att återfå investerarnas tillit och återupprätta den ekonomiska tillväxten. Landet arbetar sig ut ur recessionen och den politiska krisen, säger Cathrine Gether, portföljförvaltare i SKAGEN Kon-Tiki.

Har tjänat bra på Samsung

Tre av aktiefonderna, SKAGEN Kon-Tiki, SKAGEN Vekst och SKAGEN Global har innehav i den sydkoreanska elektronikgiganten Samsung Electronics. Under månaden återkallade bolaget sin smartphone Samsung Galaxy Note 7, efter problem som varit kända under en tid med att batterier fattat eld.

Trots det stora kursfallet efter återkallandet, har Samsung Electronics varit en av de bästa investeringarna hittills i år för ovan nämnda aktiefonder. Förvaltarna ser fortsatt stor uppsida i aktien och ser inte minst fram emot lanseringen av den nya mer kommersiella modellen Galaxy 8 i början av 2017.

Amerikanska bolag i topp

För både SKAGEN Global och SKAGEN Focus har de amerikanska investeringarna gett god avkastning i oktober.

För SKAGEN Global är det precis som tidigare den amerikanska finansgiganten AIG och banken Citigroup som toppar listan, tillsammans med Microsoft. Bolaget är väl positionerat och tillväxten inom deras molntjänster är stark.

Den amerikanska banken Citizens Financial Group rapporterade goda resultat för tredje kvartalet med ökade marginaler, god utlåningstillväxt och kostnadskontroll. Banken toppar SKAGEN Focus lista tillsammans AIG.

Norsk Hydro rapporterade starka siffor för tredje kvartalet på grund av rekordhög aluminiumproduktion och kostnadsreduktioner. Bolaget är en del av SKAGEN Vekst portfölj.

Den indiska fastighetsutvecklaren Oberoi Realty hör till de bästa bolagen i SKAGEN m2 i oktober. Oberoi har verksamhet i storstaden Mumbai, där de fortsätter att ta marknadsandelar. Förvaltarna anser att bolaget har fortsatt tillväxtpotential.

Solid månad för räntefonderna

Oktober var en god månad för räntefonderna. Obligationsmarknaden rörde sig knappast, och det var goda nyheter för bland annat den globala statsobligationsfonden SKAGEN Tellus och den globala företags-obligationsfonden SKAGEN Credit. Båda slog sina jämförelseindex med god marginal.

För den svenska penningmarknadsfonden SKAGEN Krona var oktober en relativt händelsefattig månad utan stora ändringar i varken kreditpåslag eller interbankräntor. Fonden "ångade på" i takt med den effektiva räntan. Både löptid och innehav är så gott som oförändrade sedan förra månaden.

Hittills i år har SKAGEN Tellus fortsatt att knappa in på sitt jämförelseindex, medan SKAGEN Credit och SKAGEN Krona ligger en bra bit före.

Läs mer om fondernas utveckling i de senaste statusrapporterna

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.