Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Kina intressant på sikt

Det har knappast undgått någon att Kina och USA ligger i luven på varandra vad gäller handelsfrågor. Portföljförvaltaren Fredrik Bjelland från tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki,  konstaterar att det är svårt att analysera vad detta kommer innebära på kort sikt, men att ett fullskaligt handelskrig givetvis vore negativt.

SKAGEN Kon-Tiki har cirka 15 procent av portföljvärdet i Kina och bland dessa innehav uppges endast logistikbolaget Sinotrans (cirka 1,5 procent av portföljen) vara direkt exponerat mot handelskrig. SKAGEN Kon-Tikis förvaltare anser dock att de bolagsspecifika faktorerna i Sinotrans överväger handelsriskerna.

Utvecklingen på Kinas börser skiljer sig kraftigt åt hittills i år, med fastlandsbörserna Shanghai och Shenzhen (där A-aktier handlas) ned cirka 18 procent och Hongkong ned runt 6 procent. Har fonden någon preferens vad gäller de olika börserna och varför tror du utvecklingen spretar så?
 
- Nej, vi fokuserar på bolagen och inte så mycket på var de är listade. Det finns flera orsaker till skillnaderna. Till att börja med är A-aktierna generellt sett högre värderade än aktier i Hongkong, något som i grund och botten gör dem mer känsliga för en korrektion. När det gäller aktier som är dubbelnoterade i Shanghai eller Shenzhen och i Hongkong, handlas A-aktierna till en genomsnittlig premie på 18,5 procent. För det andra har ändrade regleringar av Kinas finansbransch, speciellt för strukturerade produkter, haft en negativ effekt på likviditeten i marknaden. Detta har medfört säljtryck i många aktier.

Varför tror du att premien är så hög i dagsläget? Hur resonerar ni gällande investeringar i A- respektive H-aktier?
 
- Det är främst en fråga om olika likviditetsaspekter. Hongkongbörsen är fortfarande relativt svåråtkomlig för vanliga kineser. Samtidigt är det problematiskt att blanka enskilda A-aktier. Kort beskrivet kan inte alla köpa den billiga aktien och alla kan inte sälja den dyra aktien. Vi tycker att man ska betala det lägsta möjliga priset och har varit försiktiga med att bygga exponering mot A-aktier, då vi anser att värderingarna varit lite väl höga.

Kinas bostadsmarknad har varit länge varit omdiskuterad och kännetecknad av hög spekulation, med ett stort antal framväxande så kallade spökstäder. Hur ser du på detta?
 
- Jag har själv bott i Kina och sett många spökstäder och tomma utvecklingsprojekt. Det är helt klart så att det speciellt för tre-fyra år sedan fanns ett stort problem med ett väldigt högt utbud, särskilt i mindre städer. Detta har minskat kraftigt de senaste två åren och tiden mellan färdigställande och försäljning har gått ned med omkring ett år. När det gäller de större städerna har problemen inte varit tomma bostäder, utan snarare att prisutvecklingen tidigare skenat iväg, till stor del drivet av spekulation. Myndigheterna ingrep dock 2016 och 2017 och införde nya regler avseende skuldsättningsgrad samt hur många bostäder en person tillåts äga. Till följd av detta kyldes prisutvecklingen av dramatiskt och ligger nu på en mer normaliserad nivå om cirka 2-5 procent. Marknaden är mycket sundare i dag än den var för ett par år sedan.
 

Tillbaka till aktier. Är det någon särskild typ av kinesiska bolag ni finner mest intressanta?
 
- Vi ser stora möjligheter i A-aktierna, där det finns väldigt spännande möjligheter på sikt inom bland annat konsumtions- och hälsovårdsaktier. Dock har dessa varit högt prissatta de senaste åren, så vi har varit tålmodiga och hellre köpt in oss i mer cykliska bolag. Ett exempel är luftkonditioneringsbolaget Gree Electrics, som vi tidigare ägde då efterfrågecykeln var mycket stark. Ett bolag vi nyligen adderat till portföljen är köksutrustningstillverkaren Robam. Bolaget upplever en nedcykel just nu på grund av den lugnare bostadsmarknaden, men vi tror på en förbättrad slutmarknad de kommande 12-18 månaderna, vilket sannolikt kommer leda till en uppvärdering av aktien.

Den kinesiska tekniksektorn har varit på frammarsch de senaste åren. Har detta fångat ert engagemang?
 
- Det är helt klart en intressant sektor med mycket som händer, men värderingarna är också generellt sett högre än vad vi är komfortabla med. Vår exponering mot den kinesiska tekniksektorn är faktiskt genom Naspers, ett sydafrikanskt bolag som äger 30 procent av Tencent. Genom det innehavet har vi fått exponering mot ett mycket bra bolag, men till ett starkt rabatterat pris sett till värdet av Naspers andel i Tencent kontra aktiens pris.

Slutligen. Vad tror du om Kinabörsernas utveckling för resten av året? Kommer marknaderna kunna återhämta sig om inte handelskriget eskalerar totalt?
 
- Förväntningarna har minskat ganska kraftigt, men om det blir ett fullskaligt handelskrig blir det tufft för den kinesiska marknaden att stabilisera sig och det vore givetvis negativt. Bortsett från handelskrig har de kinesiska myndigheterna börjat få kontroll på kredittillväxten och den uppstädning som nu pågår i det finansiella systemet är mycket positiv på längre sikt. Bankerna är nu stabilare än tidigare och med höga direktavkastningar ser de attraktiva ut. Jag tycker även att cykliska aktier blivit mer intressanta efter att de fallit kraftigt sedan i april.

 

Artikeln är författad av och har tidigare varit publicerad hos Fonder Direkt.

Tillväxtmarknader

Engagemang i Asien: Lärdomar från tre dynamiska tillväxtmarknader

Under ett besök nyligen i Sydkorea, Vietnam och Indien utforskade vi tre mycket olika kulturer och ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Tillväxtmarknader

Fem skäl till att investera i tillväxtmarknader

Tillväxtmarknaderna erbjuder spännande investeringsmöjligheter som öppnar upp för god långsiktig ...

SKAGEN Kon-Tiki: Investerar mot strömmen för bättre avkastningsmöjligheter

Året 2023 har varit ytterligare ett utmanande år för tillväxtmarknaderna jämfört med utvecklade ...

Kvartalsuppdatering: Aktiva val gav skjuts i ett tufft kvartal

Både de utvecklade marknaderna och tillväxtmarknaderna upplevde nedgångar under det senaste ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up