Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

7 min lästid

SKAGEN Global: Flera vägar till framgång

Trots negativt sentiment under större delen av 2023 har globala aktier avfärdat oron kring inflation, recession och krig och gått in i det fjärde kvartalet med en dubbelsiffrig procentuell avkastning[1]. En betydande del av arbetet, särskilt under årets första hälft, har utförts av en handfull teknologibolag som har haft mest nytta av investerares entusiasm för artificiell intelligens (AI). Dessa "Magnifika Sju" har levererat ungefär två tredjedelar av hela marknadens vinst och står nu för 16,4 procent av den globala indexen, mer än vikten av Japan, Storbritannien, Kina och Frankrike tillsammans [2].

För SKAGEN Global - och många andra globala aktiefonder - har det varit utmanande att hålla jämna steg med marknaden när så få bolag står för en så stor del av avkastningen. Att vi inte äger fem av de sju ledande AI-bolagen har lett till att fonden ligger cirka 4,5 procent bakom indexet, trots en solid absolut avkastning under de första nio månaderna.

- I ett så ensidigt aktiemarknadsklimat som vi har haft i år har det varit utmanande att slå indexet utan att ha en ännu mer koncentrerad investering i ett få antal aktier, vilket otvivelaktigt innebär stor risk, förklarar Knut Gezelius, huvudförvaltare för SKAGEN Global.

- Vi investerar utan att fokusera på referensindexet över en längre tidsperiod, och vi anser att detta fortfarande är det bästa sättet att säkerställa maximal avkastning över tid, säger han.

Rätt exponering för AI till rätt pris

De två "Magnifika" som Global faktiskt har investerat i - Microsoft och Alphabet (Google) - har varit en del av portföljen i många år och är bland de tio största positionerna. I linje med vår långsiktiga investeringsfilosofi har SKAGEN Global varit ägare i Microsoft sedan 2010 och i Alphabet sedan 2012. Dessa två bolag är ledande inom AI-teknologi, men, till skillnad från några av de andra, har de pålitliga affärsmodeller och är inte beroende av AI för tillväxt. De handlas också till attraktiva priser, med en uppskattad uppsida på 40 procent för Microsoft och 33 procent för Alphabet under de kommande 2-3 åren, enligt förvaltarteamet.

Två andra långsiktiga investeringar i fonden som har bidragit positivt till avkastningen i år spelar en mer återhållsam men ändå central roll i utvecklingen av AI.

- Samsung, som har varit en hörnsten i portföljen sedan slutet av 90-talet, är en av världens främsta tillverkare av de halvledare som krävs för att AI ska fungera. Vi äger också ASML, det nederländska teknologibolaget som nästan har monopol på produktionen av fotolitografimaskiner som används för att skapa datorchips. Båda bolagen bidrar till AI-tekniken i bakgrunden och kommer att dra nytta av det oavsett vilka stora teknologibolag som står i rampljuset, förklarar Gezelius.

Tillsammans med Microsoft och Alphabet har DSV varit huvudmotorn bakom fondens positiva avkastning i år. Det danska transport- och logistikbolaget har manövrerat väl på den globala fraktmarknaden, även om priserna har börjat normalisera sig efter den konstgjorda toppen under pandemin, när utmaningar för försörjningskedjan drev upp priserna. Ändå har tillkännagivandet att DSVs erkända VD kommer att avgå i slutet av 2024 tagit bort något av glansen från investeringsfallet, även om uppsidan fortfarande är robust med 70 procent under de kommande 2-3 åren.

De största negativa bidragsgivarna i SKAGEN Globals portfölj 2023 har varit dess två positioner inom detaljhandelssektorn, båda har känt av följderna av pandemin. Dollar General, den amerikanska rabattkedjan, har kämpat sedan kunder med lägre inkomster har minskat konsumtionen på grund av prisökningarna, medan kosmetikgiganten Estee Lauder har upplevt svagare försäljning än förväntat i Kina på grund av landets långsamma ekonomiska återhämtning från COVID-19.

Trots dessa besvikelser anser portföljförvaltarna att detta endast är tillfälliga motgångar för bolagen utan långvarig skada och att de långsiktiga investeringsfallen förblir starka.

- För många konsumentbolag är marknaden tuff med långsam tillväxt och ökad inflation som ökar kostnaderna och skapar en kostnadskris. Vi hade nyligen ett möte med DG och känner oss trygga med att det erfarna ledningsteamet kommer att rätta till situationen och att Estee Lauder kan göra detsamma utan långvarig skada på varumärket, säger Knut.

I början av oktober återanställde Dollar General sin tidigare VD, som ledde bolaget genom en mycket framgångsrik period under flera år, och aktiekursen steg nästan 10 procent på tillkännagivelsedagen.

Att välja ut vinnare

SKAGEN Globals AI-relaterade bolag illustrerar att det finns olika sätt att dra nytta av trenderna som driver avkastningen på aktiemarknaden och att aktiv förvaltning ger möjligheten att välja ut de rätta bolagen till rätt pris. Andra lockande teman i portföljen inkluderar tillväxtmarknader, starka varumärken, familjeägda bolag och verksamheter som skyddas av höga byteskostnader, med investeringar i några av världens främsta och mest långlivade bolag.

imagezqyo6.png

SKAGEN Global ger exponering mot ett brett spektrum av teman genom en portfölj som är utformad för att hjälpa kunderna "bli rika långsamt".

Att välja vinnare i stället för att satsa på hela fältet är särskilt viktigt i en tid då marknaden har blivit mycket koncentrerad, som Gezelius förklarar:

- Bidraget från en liten grupp IT-aktier till den samlade marknadens avkastning är inte hållbart. Den historiskt stora skillnaden i värdering mellan de största bolagen i indexet och de andra indikerar också en högre risk – det har aldrig varit viktigare att stå emot frestelsen att följa strömmen.

Det senaste tillskottet till SKAGEN Globals portfölj är RELX, en leverantör av information för yrkesverksamma och affärskunder. Det börsnoterade brittiska bolaget har sina rötter från Reed Elsevier år 2015 och har sedan dess förvandlats från en vilande förlagsverksamhet till en innovativ affärsverksamhet driven av dataanalys. Även efter denna transformation anser Gezelius att det fortfarande finns mer potential framöver.

- Marknaden underskattar fortfarande RELX:s långsiktiga aktiehistoria. Med ett av Europas mest försiktiga kapitalallokeringsteam har de en underskattad möjlighet att uppnå organisk tillväxt och ökad lönsamhet, förklarar Gezelius.

God balans

SKAGEN Global inledde oktober med en portfölj bestående av 31 bolag med en sammanlagd uppsidespotential på 59 procent, vilket förvaltarna anser vara en realistisk målsättning över en period på två till tre år. Med tanke på osäkerheten kring den ekonomiska framtiden är fonden utformad för att generera attraktiva avkastningar under en bred uppsättning makroekonomiska och marknadsförhållanden.

De senaste opinionsundersökningarna antyder att en majoritet (64 procent) av investerarna förväntar sig en mild (eller ingen) ekonomisk nedgång, även om hälften förutspår svagare ekonomisk tillväxt under de kommande 12 månaderna[3]. Med förväntningar om att räntenivån kommer att förbli hög under en längre tid på grund av ihållande inflation kan skuldsättning spela en betydande roll för bolagens resultat. SKAGEN Globals portföljbolag verkar vara väl positionerade i detta sammanhang, med lägre kreditrisk och bättre förmåga att betjäna skulder än genomsnittet för indexet (se diagram) [4].

image6lusm.png

Den osäkra makroekonomiska situationen innebär att avkastningsspridningen på aktiemarknaden sannolikt kommer att förbli hög, och volatiliteten kan öka ännu mer, vilket skapar ytterligare möjligheter för aktiva förvaltare med omfattande mandat som SKAGEN Global.

- Vårt mål är att överträffa marknaden över tid och hjälpa kunderna att långsamt bygga upp sin förmögenhet. Tålamod är en egenskap som de flesta framgångsrika långsiktiga investerare delar; att slå marknaden är sällan en rak process, säger Knut Gezelius.

Observera: Alla siffror är per den 30/09/23, om inget annat anges.

Referenser

[1] Källa: SKAGEN. MSCI ACWI i EUR +10,9 % per den 30/09/2023.

[2] Källa: MSCI. MSCI ACWI per den 30/09/2023.

[3] Källa: Bank of America Global Fund Manager Survey, oktober 2023.

[4] Källa: SKAGEN. Baserat på medianförhållanden.

Börsen

April: Marknadens tålamod sattes på prov

Det blev en sättning i marknaden i april efter ett starkt första kvartal. Globala marknader sjönk i ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Alexandra Morris: Tappar marknaden fart?

Aktiemarknaderna runt om i världen satte rekord under det första kvartalet, men det finns ...

Första kvartalet: Uppgången fortsatte

Stämningen bland investerarna på utvecklade marknader var hög, i takt med centralbankernas signaler ...

Februari: Marknaderna fortsatte att överraska

De globala aktiemarknaderna ångar på med oförminskad styrka. Starka resultatrapporter och fortsatt ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up