Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

Hållbarhetsredovisning 2021: Håll det äkta

Det är viktigt att komma ihåg att regelverk för mer hållbar finans inte är en möjlighet att sälja mer, utan snarare en möjlighet att rätta till gårdagens misstag och göra hållbara investeringar bättre, samtidigt som kunderna ges större valmöjligheter.

Läs hållbarhetsrapporten för 2021 här!

Jag var nyligen i Finnmark i Nord-Norge och fick umgås med några samer. En hel del av dem var stolta ägare till imponerande renhjordar. Det var upplysande att höra hur även små miljöförändringar, främst orsakade av klimatförändringar, kan ha en så stor inverkan på deras liv och ekonomiska trygghet.

Detta är den verklighet som följer som en konsekvens av ohållbara handlingar, inte sällan i andra delar av världen. Det visar på ett visst avstånd till alle de ambitiösa marknadsförare som översvämmer marknaden med olika sorters gröna eller hållbara finansprodukter eller lösningar. Mitt intryck är att många helt har missat syftet bakom regelverket för mer hållbara investeringar. Det är inte en försäljningsmöjlighet, det är en möjlighet att rätta till gårdagens misstag och göra hållbara investeringar bättre. Samtidigt som kunderna ges fler -och förhoppningsvis bättre- valmöjligheter.

Aktivt ägande är nyckeln

I SKAGEN strävar vi alltid efter att ha ett fast grepp om verkligheten – och vi är tillräckligt nära våra kunder för att säkerställa att denna verklighet matchar deras egen. Denna hållbarhetsredovisningen för 2021 beskriver i detalj vårt aktiva engagemang och ägande, som vi är både skickliga och erfarna i. Att arbeta tillsammans med portföljbolag är utan tvekan ett av de allra bästa sätten att uppnå verklig förändring och förbättring, och mer hållbara investeringar. Och vårt resultat av aktiv röstning i rad frågor, över hela spektrumet av miljö-, sociala-, och bolagsstyrningsfrågor, säkerställer att vi följer vårt förvaltaransvar gentemot andelsägarna på bästa möjliga sätt. Läs mer om detta på sidan 7 i hållbarhetsrapporten.

En viktig förändring för SKAGEN under 2021 har varit utbyggnaden av vårt ESG-ramverk, i tillägg till ökad data- och analyskapacitet. Vårt arbetssätt och metodik med fyra pelare gör det möjligt för SKAGEN att ännu bättre utvärdera potentiella och befintliga investeringar för deras hållbarhetsrisk och -möjligheter. Detta förändrar inte i grunden SKAGENs förhållande till hållbara investeringar, men det gör det möjligt för oss att göra det bättre och med bättre data – vilket utan tvekan är den största utmaningen just nu.

Läs hållbarhetsrapporten för 2021 här!

Hållbarhet i SKAGEN

Ett reducerat koldioxidavtryck för SKAGEN har varit en oavsiktlig konsekvens av pandemin, främst på grund av färre flygresor för våra anställda. SKAGEN är inget stort bolag, men att driva en hållbar verksamhet är viktigt för våra anställda. Därför har vi valt att fokusera våra insatser på tre huvudområden i FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det handlar om i) mångfald, ii) det ansvar vi som inköpare har av varor och tjänster, samt iii) vårt bidrag till att motverka klimatförändringarna. Inom varje område har vi genomfört konkreta åtgärder och satt tydliga och förpliktande mål för att nå dem. Du kan läsa mer om detta på sidan 21.

Krig har nu återigen brytit ut i Europa. Efter att ha tjänstgjort på Balkan på 1990-talet hoppades jag länge att krig i Europa var ett historiskt kapitel. Som far till en som nu tjänstgör som soldat, är jag djupt oroad. Kriget är en stor tragedi för det ukrainska folket, och de förtjänar all vår sympati, stöd och medkänsla.

Slava Ukraini!

Hållbarhet

Hållbarhetsrapport 2023: Investeringar för ekonomisk vinst och hållbarhet

Även om vi inte påstår att vi kan bromsa klimatförändringarna kan vi med säkerhet säga att när vi ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Hållbarhet

SFDR: Vad är det och hur kommer det att påverka mig som kund?

Du kanske redan har hört talas om det, EU:s nya hållbarhetsförordning som håller på att införas på ...

Det är så vi engagerar oss i hållbarhet i bolagen

En viktig del i arbetet som aktiv förvaltare är att granska bolagen grundligt och driva dem i en ...

Vykort från Brasilien, Del III: Raízen och bioenergi

SKAGEN Kon-Tikis portföljbolag Raízens cirkulära syn på energiproduktionen belyser Brasiliens ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up