Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

SKAGEN Focus fynd i cementsektorn

För bara 18 månader sedan var det få som hade ögonen på den japanska cementtillverkaren Taiheiyo Cement. De analytiker och investerare som ändå bevakade bolaget var inte entusiastiska – företaget var tyngt av låg tillväxt i ett oligopol bestående av tre spelare, efter en våg av konsolideringar och kapacitetsanpassningar.

Men den koncentrerade globalfonden SKAGEN Focus ansåg att bolaget hade potential. Inte minst väcktes förvaltarnas intresse av det alltför negativa sentimentet och den låga täckningen.

För tydlighetens skull bör här nämnas att SKAGEN Focus inte är en fond som ser lättvindigt på att ta in nya namn i portföljen. För att platsa i SKAGEN Focus behöver ett bolag både vara kraftigt undervärderat och stå inför förändringar som kan ge minst en 50-procentig uppsida i aktiepriset eller mer. Av världens mer än 50 000 noterade bolag, får 35 handplockade investeringar komma in i portföljen.

Outlösta värden

Förvaltarnas investeringshypotes för Taiheiyo Cement var bland annat en normalisering av efterfrågan på byggmaterial, understött av det kommande OS i Tokyo 2020, och möjligheter att förbättra lönsamheten.

Dessutom hade få uppmärksammat  att Taiheiyo Cement via sitt nya förvärv har verksamhet på den amerikanska västkusten. Detta var en attraktiv exponering som kunde bidra till bolagets intjäning; oavsett om Clinton eller Trump skulle vinna det amerikanska presidentvalet, skulle stora investeringar i infrastruktur göras de kommande åren.

Liknande situation i Sydkorea

När SKAGEN Focus började köpa aktien i augusti 2016 stod kursen i 2800 yen. Efter det fick marknaden upp ögonen för Taiheiyo Cement och började prisa in förbättrad efterfrågan och ökade cementpriser. I november 2017 hade aktiekursen stigit till över 4700 yen, och närmade sig snabbt den målkurs som förvaltarna satt upp.* Teamet började då sakta skala av innehavet.

Samtidigt i höstas dök en intressant, likartad situation upp på andra sidan Japanska havet. Något var på väg att hända i Sydkorea, där cementbranschen gått igenom en tuff period med stort tryck neråt på prissättningen, och där marknaden är väldigt fragmenterad.

– Vi ser en tydlig parallell mellan den japanska cementmarknaden för tio år sedan och dagens situation i Sydkorea, säger David Harris, förvaltare i SKAGEN Focus.

– Då fanns en överkapacitet på cementmarknaden med en omstrukturering och minskat antal producenter som följd. Sedan dess har de kvarvarande aktörerna kunnat återgå till en mer rimlig prisnivå, tillägger han.

Tuff period för sydkoreansk cement

I oktober gick så SKAGEN Focus in i två sydkoreanska producenter som man haft under luppen en längre tid: Hanil Cement och Asia Cement. Aktiepriset på båda dessa bolag var nedtryckt och aktierna handlades till mycket stor rabatt jämfört med den globala cementsektorn.

Hanil Cement blev i början av 2017 det största cementbolaget i Sydkorea genom sitt förvärv av konkurrenten Hyundai Cement. Senare under året öppnades möjligheten för ytterligare en konsolideringsvåg då det visade sig att Halla Cement var till försäljning. Givet en ökad sannolikhet för ytterligare konsolidering, byggde SKAGEN Focus upp två positioner, en i marknadsledaren Hanil, och en i Asia Cement. Asia Cement var en av de mindre aktörerna på marknaden men med den starkaste balansräkningen. Detta ansåg förvaltarna kunde spela en avgörande roll.

Kort därefter utsågs utsågs Asia Cement till den föredragna köparen av Halla Cement.
Nyheten fick aktien i Asia Cement att skjuta i höjden och bara sedan SKAGEN Focus köpte in sig i oktober har kursen stigit med närmare 50 procent.

Teamet har nu börjat trimma även den positionen, troget sin filosofi att inte äga bolag där priset avspeglar det inre värdet.

Konsolidering gynnar alla

– Om affären går igenom kommer Halla och Asia Cement få en marknadsposition på runt 20 procent. Bolaget kommer i så fall att bli den tredje största aktören på marknaden, efter Hanil Cement. Denna typ av konsolidering gynnar alla. Det har även varit positivt för vårt innnehav i Hanil Cement, vars kurs stigit med över 25 procent sedan vi köpte in oss i oktober, säger David Harris.

Not: I slutet av november utgjorde Hanil Cement 2,2 procent av SKAGEN Focus portfölj, och den mindre spelaren Asia Cement närmare en procent. Sedan artikeln skrevs har Asia Cements bud på Halla Cement accepterats.

*Kursen är tillrättalagd för 1:10 spliten som gjordes i september 2017.

Sydkorea

Engagemang i Asien: Lärdomar från tre dynamiska tillväxtmarknader

Under ett besök nyligen i Sydkorea, Vietnam och Indien utforskade vi tre mycket olika kulturer och ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Sydkorea

Samsung: Målinriktat hållbarhetsarbete ger resultat

Efter en lång tids målinriktat hållbarhetsarbete och aktivt engagemang i Samsung, har bolaget ...

Vad händer med tillväxten i tillväxtmarknaderna?

Trots handelsspänningar ter sig tillväxten i utvecklingsländerna fortsatt attraktiv. Men den som ...

Hopp om fred på Koreahalvön lyfter cementproducenter

Förra veckans toppmöte mellan Syd- och Nordkorea var överraskande positivt. En eventuell ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up