Till innehåll på sidan

Vi fyller 25!

I 25 år har vi vidgat våra horisonter. Idag har SKAGEN ett vidare perspektiv än någonsin. Nu fortsätter resan…

SKAGEN är ett kundorieterat nordiskt fondbolag med en lång och framgångsrik historik av att förvalta aktiefonder och räntefonder.

Vi är stolta över våra aktivt förvaltade, värdebaserade fonder. Vi är ett annorlunda fondbolag som vågar göra impopulära val så länge det gynnar våra kunder.

Målet är att ge våra kunder bästa möjliga riskjusterade avkastning, kommunikation och service.

SKAGEN är en del av Storebrand Asset Management, men förblir ett eget bolag som rapporterar till sin egen styrelse.

Fondbolaget som ville kunna se sina kunder i ögonen

Varför välja SKAGEN?

 

Skagenmålningar med porträtt
Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

Att investera ansvarsfullt är avgörande för att våra kunder ska få bästa möjliga riskjusterade avkastning över tid.

Etik, hållbarhet och ansvarstagande är ofta ett tecken på goda bolagsledningar, i synnerhet på längre sikt. Våra portföljförvaltare har därför aktivt integrerat bolagsstyrning och miljö- och samhällsfrågor i investeringsprocessen.

Därför investerar vi långsiktigt och ansvarsfullt

Skagenmålning med barn som plockar blommor på en äng.
Michael Ancher, Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen, 1887. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

1993

448 andelsägare
20 miljoner norska kronor i förvaltningskapital

2018

120 000 andelsägare
Ca 78 miljarder norska kronor i förvaltningskapital

Vi söker efter investeringar med stor riskjusterad potential, som är felprissatta på marknaden men vars värde sannolikt kommer att erkännas på sikt.

Vår investeringsfilosofi ligger till grund för alla fonder ända sedan starten.

Vi erbjuder:

  • aktivt förvaltade fonder
  • globala mandat
  • en värdebaserad investeringsfilosofi
  • långsiktighet
Skagenmålning av många män vid ett bord.
P.S. Krøyer, Ved frokosten, 1883. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

Sponsorsamarbeten är viktiga för att skapa engagemang och samhörighet över landsgränser, språk och kulturer. Det stärker också våra värderingar bland medarbetarna.

SKAGEN har under många år samarbetat med och bidragit till samhällsnyttiga projekt, både lokalt och globalt.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.