Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Om oss

SKAGEN är ett kundorienterat nordiskt fondbolag med mer än 25 års erfarenhet av fondförvaltning.

SKAGENs fonder är aktivt förvaltade och värdebaserade. Målet är att ge våra kunder bästa möjliga riskjusterade avkastning, kommunikation och service. Vi är stolta över att vara ett annorlunda fondbolag som vågar göra impopulära val så länge det gynnar våra kunder.

SKAGEN ingår i Storebrand Asset Management, som ett eget bolag som rapporterar till sin egen styrelse.

Fondbolaget som ville kunna se sina kunder i ögonen

Varför välja SKAGEN?

 

SKAGEN är en synnerligen aktiv förvaltare med breda mandat och en värdebaserad investeringsfilosofi. Våra portföljförvaltare går ofta mot strömmen i sitt tänkande och är inte rädda för att söka efter undervärderade bolag med potential att omvärderas, på platser där andra inte letar.

Vår investeringsfilosofi ligger till grund för alla fonder ända sedan starten.

Vi erbjuder:

  • aktivt förvaltade fonder
  • breda, globala mandat
  • en värdebaserad investeringsfilosofi
  • långsiktighet och hållbarhet i investeringarna
Skagenmålning av många män vid ett bord.
P.S. Krøyer, Ved frokosten, 1883. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

Vårt arbete med att investera hållbart grundar sig på tre pelare:

  1. Vi exkluderar en rad ohållbara beteenden, produkter och verksamheter.
  2. Vi integrerar hållbarhet i investeringsprocessen.
  3. Vi är aktiva ägare och trycker på för att påverka bolag i positiv riktning.
Läs mer om hållbarhet i SKAGENs fonder
Skagenmålning av Hardanger.
Holger Drachmann, Sørfjord. Hardanger, 1886. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

Förutom vårt avtryck som investerare, vill vi också bidra positivt i egenskap av arbetsgivare, beställare och samhällsaktör.

Vi vill vara ett hållbart fondbolag, som främjar mångfald och jämställdhet och minskar klimatpåfrestningarna.

Läs mer om hållbarhet i SKAGEN
Man som håller i en växt

1993

448 andelsägare
20 miljoner norska kronor i förvaltningskapital

2020

Circa 101 000 andelsägare
Ca 69 miljarder svenska kronor i förvaltningskapital

Sponsorsamarbeten är viktiga för att skapa engagemang och samhörighet över landsgränser, språk och kulturer. Det stärker också våra värderingar bland medarbetarna.

SKAGEN har under många år samarbetat med och bidragit till samhällsnyttiga projekt, både lokalt och globalt.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.