Till innehåll på sidan

SKAGEN är ett oberoende nordiskt fondbolag med en lång och framgångsrik historik av att förvalta aktiefonder och räntefonder.

Att förvalta fonder är vår enda verksamhet. Vi vågar göra impopulära val så länge det gynnar våra kunder. Intresset för att hitta de bästa investeringar har vi gemensamt – när det går bra för våra kunder, går det också bra för oss.

Vårt mål är att bli världens bästa fondförvaltare när det kommer till riskjusterad avkastning, kommunikation, service och uppföljning.

Fondbolaget som ville kunna se sina kunder i ögonen

Varför välja SKAGEN?

 

Att investera ansvarsfullt är avgörande för att våra kunder ska få bästa möjliga riskjusterade avkastning över tid.

Etik, hållbarhet och ansvarstagande är ofta ett tecken på goda bolagsledningar, i synnerhet på längre sikt. Våra portföljförvaltare har därför aktivt integrerat bolagsstyrning och miljö- och samhällsfrågor i investeringsprocessen.

Därför investerar vi långsiktigt och ansvarsfullt

Skagenmålning med barn som plockar blommor på en äng.
Michael Ancher, Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen, 1887. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

1993

448 andelsägare
20 miljoner norska kronor i förvaltningskapital

2017

140 500 andelsägare
Ca 85 miljarder norska kronor i förvaltningskapital

Vi söker efter investeringar med stor riskjusterad potential, som är felprissatta på marknaden men vars värde sannolikt kommer att erkännas på sikt.

Vår investeringsfilosofi ligger till grund för alla fonder ända sedan starten.

Vi erbjuder:

  • aktivt förvaltade fonder
  • globala mandat
  • en värdebaserad investeringsfilosofi
  • långsiktighet
Skagenmålning av många män vid ett bord.
P.S. Krøyer, Ved frokosten, 1883. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

Sponsorsamarbeten är viktiga för att skapa engagemang och samhörighet över landsgränser, språk och kulturer. Det stärker också våra värderingar bland medarbetarna.

SKAGEN har under många år samarbetat med och bidragit till samhällsnyttiga projekt, både lokalt och globalt.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.