Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Uppgången på aktiemarknaderna fortsatte i februari

Uppgången på de globala aktiemarknaderna gynnade också den globala tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki och tillväxtmarknaderna som hade ännu en stark månad. De två erfarna förvaltarna Cathrine Gether och Fredrik Bjelland tog gemensamt över ansvaret för SKAGEN Kon-Tiki i fjol, och har tillbringat det senaste halvåret med att trimma portföljen och addera ett antal nya spännande bolag. Ändringarna är under gång men märks redan i avkastningen, och fonden fortsatte att överträffa MSCI Emerging Markets Index i februari. Under de senaste sex månaderna har SKAGEN Kon-Tiki slagit sitt jämförelseindex med nästan fyra procent.

Några av de senaste investeringarna i portföljen hör också till de största bidragsgivarna i februari. Det gäller Kinas största börsnoterade finansiella konglomerat Ping An Insurance, det indiska jordbruksolaget UPL, den kinesiska dryckesproducenten Wuliangye Yibin och koppargruvbolaget Ivanhoe Mining, vilka alla har bidragit stabilt till årets goda resultat i SKAGEN Kon-Tiki.


SKAGEN Global besökte några centrala investeringsobjekt

Den globala aktiefonden SKAGEN Global hade också en god månad både absolut och relativt. Februaris tre starkaste bidragsgivare var Beazley, Hiscox och Microsoft. SKAGEN Globals förvaltare träffade nyligen ledningarna för de två förstnämnda bolagen. Mötena med Beazley och Hiscox stärkte övertygelsen om att dess försärkingsbolag har hög potential. Fondens tre svagaste bidragsgivare i absoluta termer var Deutsche Wohnen, Samsung Electronics och Nissan Chemical.

I februari köpte teamet in sig i två läkemedelsbolag; Edwards Lifesciences och Abbot Labratories. Båda återspeglar SKAGEN Globals värdedrivna investeringsfilosofi att söka efter undervärderade bolag med erfarna ledningar som tänker långsiktigt. Det japanska konglomeratet Sony såldes ut under månaden efter att ha gett en stabil avkastning under de tre år den varit med i portföljen.


Stark comeback för flera bolag i SKAGEN Focus

Den koncentrerade globalafonden SKAGEN Focus har genererat en solid relativ och absolut avkastning under 2019. Efter det senaste årets stora fluktuationer på de stora globala aktiemarknaderna, där ett antal bolag i fonden tog några oförtjänta slag, verkar det som att stora delar av marknaden har erkänt att de varit för snabba att sälja när vågorna stod som högst. För en långsiktig och tålmodig investerare som SKAGEN Focus skapar det en fördel, eftersom riskaptiten nu tycks vara på väg tillbaka på aktiemarknaderna.


Ivanhoe mining blev månadens bästa bidragsgivare. Bolaget har nyligen publicerat en studie om kopparutvinningsområdet Kamoa-Kakula. Resultatet är imponerande och stöder teamets positiva uppfattning om aktien. Softbank var en annan stark aktör i februari då företaget meddelade ett återköp av aktier på minst 5,5 miljarder dollar, vilket bara understyrker hur undervärderat företaget är. Teva Pharmaceuticals var månadens svagaste bidragsgivare, bolaget gjorde investerarna besvikna genom ett antal konservativa prognoser för resten av året. SKAGEN Focus sålde sitt innehav i Golden Fields efter att aktien nått kursmålet.


Fortsatt goda investeringsmöjligheter för SKAGEN m2


Februari var ännu en positiv månad för den globala fastighetssektorn, där den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 levererade i nivå med marknaden. Fondens bästa investering var den svenska logistikoperatören Catena, som återigen slog all-time-high efter ett antal positiva bolagsnyheter. Portföljens Hongkong-baserade hotelloperatör Shangri-La kom starkt tillbaka efter ett svagt januari och avslutade månaden som den näst största bidragsgivaren. Den tyska fastighetsmarknaden hade generellt en svag månad, vilket också påverkade månadens svagaste bidragsgivare, Deutsche Wohnen.

Fastighetssektorn har generellt, i likhet med resten av aktiemarknaden, ökat mycket i värde sedan början av 2019. Som aktiv förvaltare finns dock fortfarande många intressanta undervärderade möjligheter på fastighetsmarknaden. Bland annat är två nya spännande japanska företag på väg in i portföljen, namnet på dessa kommer att kommuniceras senare i mars. I allmänhet är underliggande fundamenta forstatt starka inom sektorn, särskilt i enskilda städer och segment.


Stor potential i SKAGEN Insight

Februari var en bra månad för den globala skuggaktivist-fonden SKAGEN Insight, som ligger över jämförelseindex hittills i år. Den senaste utvecklingen i fonden drivs av solida resultat över hela portföljen. Ändå förblir den stora majoriteten av portföljens bolag djupt missförstådd och undervärderad av marknaden trots de senaste framstegen. Det finns en stor värdepotential i portföljen, eftersom många av fondens innehav drabbats oproportionerligt hårt av marknadsoron i fjol i förhållande till företagens solida underliggande värderingar.

Diebold Nixdorf och Teikoku Sen-I var fondens största positiva bidragsgivare i februari. Diebold har än en gång mer än fördubblat sitt värde i februari, vilket gör den samlade avkastningen hittills i år till anmärkningsvärda 269 procent (mätt i amerikanska dollar). ThyssenKrupp var fondens svagaste bidragsgivare, men förtroendet för investeringen är fortsatt stark.


Två danska aktier i topp i SKAGEN Vekst

De nordiska aktiemarknaderna liksom de globala marknaderna, fortsatte sin uppgång, och comebacken vi upplevde i januari fortsatte in i februari. Den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst förlorade visst momentum i förhållande till det kombinerade jämförelseindexet på grund av lägre exponering mot IT-sektorn samt några konservativa nyheter från ett antal portföljbolag i råvarusektorn. De problematiska utsikterna i den brasilianska gruvsektorn har särskilt påverkat aluminiumproducenten Norsk Hydro.

Fondens bästa bidragsgivare i februari var läkemedelsbolaget Novo Nordisk och bryggerijätten Carlsberg. Gemensamt för de båda danska bolagen är att de levererade solida kvartalsräkenskaper och avslutade 2018 med en optimistisk syn på 2019. SKAGEN Vekst sålde av sitt innehav i brittiska Anglo American när när aktien nådde förvaltarnas kursmål. Bolaget har uppnått en värdeökning på 50 procent under de 18 månader det varit i portföljen.

Läs mer:

I fondernas statusrapporter kan du läsa mer om portföljerna och utvecklingen i alla fonder inklusive obligationsfonden SKAGEN Tellus, som har presterat riktigt bra sedan början av 2019.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up