Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

6 min lästid

Första kvartalet: Cykliska aktier och undervärderade teknikbolag

Första kvartalet 2021 var ett händelserikt kvartal för SKAGENs fonder. Den amerikanska regeringen lanserade stora stimulanspaket och Joe Biden presenterade planerna för en gigantisk skattefinansierad upprustning av infrastrukturen över hela USA. Vaccinationen tog fart på allvar, något som ledde till en gradvis öppning av flera samhällen och en förbättring för flera sektorer som varit under press under pandemin. På några få marknader är vissa företag inom hotel- och detaljhandeln nu tillbaka på nivåerna före nedstängningen.

Tre av SKAGENs fem aktiefonder gav bättre avkastning än jämförelseindex under kvartalet, medan SKAGEN Global och SKAGEN m2 hamnade något under på grund av en tung januarimånad.

SKAGEN Vekst

Den Nordenfokuserade aktiefonden SKAGEN Vekst levererade bra avkastning under årets tre första månader och slutade upp 14,5 procent mot jämförelseindex på 11,0 procent. På längre sikt har index fortfarande ett litet övertag med en genomsnittlig årlig avkastning på 11,9 procent de senaste fem åren, jämfört med 14,3 procent för SKAGEN Vekst under samma period.

Det var speciellt fondens exponering mot cykliska aktier som gick starkt under kvartalet. Gödselproducenten Yara var fondens bästa bidragsgivare under kvartalet, när bönder återigen efterfrågar kvalitetsprodukter efter ett turbulent 2020.

Samtidigt har så kallade gröna aktier fått en tuffare start på året. I fonden återspeglas detta i en svag utveckling för den danska vindkraftsproducenten Vestas, samt norska energiholdingbolaget Bonheur. Förutom den generella nedgången har Vestas dragits med problem inom produktkvaliteten. Bonheurs exponering mot kryssningsindustrin tynger fortfarande aktien.

SKAGEN Vekst köpte bland annat in sig i TietoEVRY under kvartalet, medan Scandinavian Biogas, som det bara är några månader sedan fonden köpte in sig i, åkte ur portföljen efter att man redan har uppnått prismålet.

För en fullständig översikt över händelser i fonden, läs kvartalsrapporten för SKAGEN Vekst.

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus, som inriktar sig mot små och medelstora företag, fortsatte den positiva utvecklingen från förra året under årets första kvartal. Fonden slog sitt jämförelseindex med mer än 3 procentenheter och avslutade kvartalet med en avkastning på 14,5 procent. På en femårshorisont ligger fonden strax under jämförelseindex med en avkastning på 13,5 procent, mot 14,9 procent för index.

En av de bästa bidragsgivarna till fonden under kvartalet var mjukvaruföretaget Avaya Holdings som ökade med över 40 procent. Gruvbolaget Roxgold gick åt motsatt håll på grund av en mindre prisnedgång i guldpriset. Aktien handlas fortfarande till ett attraktivt pris och fortsätter att göra framsteg.

Förvaltarna sålde innehaven i SAF Holland och Toyota Industries, där båda innehaven uppnådde sina respektive prismål. Även Dow Inc. fick lämna portföljen efter en stark uppgång.

Teknologisektorn har varit under press med fallande kurser, något som innebär möjligheter för en värdeinvesterare. SKAGEN Focus grep möjligheten och köpte speltillverkaren Ubisoft till ett attraktivt pris. Även om kassaflödet på kort sikt kommer vara något reducerat, ser fonden en potentiellt stark avkastning på medellång sikt.

För en fullständig översikt över händelser i fonden, läs kvartalsrapporten för SKAGEN Focus.

SKAGEN Kon-Tiki

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki slog sitt index med mer än 2 procentenheter och avslutade kvartalet med en avkastning på 11,2 procent. De senaste fem åren har fonden legat under jämförelseindex med en årlig genomsnittlig avkastning på 11,5 procent, mot 13,7 procent för index. Tillväxtmarknaderna ligger fortfarande något bakom de utvecklade marknaderna, men SKAGEN Kon-Tiki har lyckats väl i turbulensen genom att snabbt anpassa sig i linje med investeringsfilosofin.

De goda kvartalsresultaten drivs av några av fondens långvariga positioner sedan flera år. Till dessa räknas Indiska UPL levererar kemikalier till jordbruket och vars aktiekurs steg till följd av bolagets reviderade måltal för intäkter och skuldminskning. Förvaltarna förväntar sig att UPL-aktien kommer att fortsätta stiga i takt med att ledningen bygger upp sitt förtroende igen efter ett skatteärende under fjolåret.

Fondens sämsta bidragsgivare under kvartalet var kinesiska finansföretaget Ping An. Trots bra resultat har aktien hamnat på efterkälken i aktierallyt senaste tiden på grund av svårigheten att placera aktien som en säker vinnare i dagens situation. Förvaltarna anser dock att Ping An är ett rejält underskattat bolag och ser en stark tillväxtpotential på lång sikt.

Mycket har hänt i SKAGEN Kon-Tikis portfölj under första kvartalet, speciellt med tanke på de kinesiska innehaven. Fonden köpte bland annat in sig i Asiens svar på Amazon, e-handelsplattformen Alibaba Group, efter ett halvår präglat av svag tillväxt.

För en fullständig översikt över händelser i fonden, läs SKAGEN Kon Tikis kvartalsrapport.

SKAGEN Global

SKAGEN Global gick något sämre än jämförelseindex under första kvartalet. Avkastningen landade på 9,7 procent, mot index på 11,2 procent. Senaste femårsperioden är gapet något mindre med en avkastning på 13,6 procent, mot jämförelseindex på 14,9 procent. Fonden gick bättre än index både i februari och mars, men utvecklingen i januari innebar att fonden inte slog index i kvartalet som helhet.

Fondens bästa bidragsgivare under kvartalet var det holländska holdingbolaget ASML, det amerikanska fraktbolaget Old Dominion samt Alphabet (Google). Alphabets resultatrapport visade också en glimt av dolt värde som ännu inte återspeglas i aktien.

SKAGEN Global köpte inga nya innehav under perioden, men sålde däremot innehavet i McDonald’s, samt analys- och försäkringsbolaget Marsh & McLennan.

För en fullständig översikt över händelser i fonden, läs SKAGEN Globals kvartalsrapport.

SKAGEN m2

Fastighetsfonden SKAGEN m2 gick sämre än index under första kvartalet med en avkastning på 7,0 procent, mot jämförelseindex på 12,1 procent. Ser man på senaste femårsperioden ligger däremot SKAGEN m2 en bra bit över index, med en årlig avkastning på 9,9 procent mot index på 5,3 procent.

Portföljens bästa bidragsgivare var den amerikanska färdighusproducenten UMH Properties, som fick draghjälp av en stark fastighetsmarknad i USA, drivet av en återhämtning i ekonomin. Japanska Keihanshin Building gick åt motsatt håll efter ett avvisat bud, med efterföljande nedförsäljning från aktivistinvesteraren Strategic Capital.

Första kvartalet har varit en hektisk period för fonden som köpte in sig i fyra nya bolag och gick ur lika många. Bland annat slog förvaltaren till på noteringen av logistikföretaget CTP. Bolaget har en tydlig tillväxtstrategi med bra exponering mot den växande logistiksektorn i Östeuropa, speciellt inom e-handel.

Telemastföretag är ett nytt segment i portföljen. Priserna har kommit ned på en acceptabel nivå och SKAGEN m2 utnyttjade möjligheten att investera i två företag: Spanska Cellnex Telecom med telemaster i flera europeiska länder, samt den globala marknadsledaren American Towers.

Bland sålda innehav hittar vi bland annat fastighetsbolaget John Mattson, där SKAGEN m2 tagit hem vinst och flyttat över tillgångarna till nya investeringsdéer.

För en fullständig översikt över händelser i fonden, läs kvartalsrapporten för SKAGEN m2.

Börsen

Första kvartalet: Uppgången fortsatte

Stämningen bland investerarna på utvecklade marknader var hög, i takt med centralbankernas signaler ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Februari: Marknaderna fortsatte att överraska

De globala aktiemarknaderna ångar på med oförminskad styrka. Starka resultatrapporter och fortsatt ...

Januari: Globala marknader fortsatte uppgången

Marknadsoptimismen är fortfarande hög och har drivit de globala aktierna uppåt i januari. För ...

Alexandra Morris: Detta blir viktigt i 2024

Vad bör man som investerare tänka på -och vad kommer att prägla marknaderna under 2024? Det är ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up