Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

6 min lästid

November: Uppgång och positiv avkastning

Efter att ha underpresterat under några månader kom de globala aktiemarknaderna starkt tillbaka i november. Inflationen verkar avta något och centralbankerna antyder att vi förmodligen närmar oss slutet av en period med stigande räntor. Men som alltid är det utmanande att förutsäga makroekonomin. För inte så många år sedan avfärdade samma centralbanker rädslan för framtida inflation med ord som 'tillfällig trend', och verkligheten visade sig vara ganska annorlunda.

Amerikanska aktier var de som ledde utvecklingen i november, tätt följt av europeiska aktier och sedan de japanska, medan Kina fortsatte att ligga efter trots fortsatta och omfattande statliga stimulanser.

Av våra fem aktiefonder genererade tre av fonderna positiv avkastning i november.

Läs samtliga månadsrapporterna för november här.

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus som primärt investerar i små och medelstora bolag levererade en avkastning på 3,26 procent för november, vilket var 0,81 procent bättre än index.

Det japanska HR-bolaget,  Pasona, bidrog mest i november genom att acceptera budet på dotterbolaget Benefit One, vilket hade en positiv effekt på aktiekursen. Ett annat starkt bidrag kom från den undervärderade ”guldgruvan” Fortuna Silver Mines, som i sin senaste redovisning tydligt visade förmåga att omvandla tillgångar till avkastning.

I motsatt ände bidrog den tyska kaliumproducenten K+S mest negativt, då marknaden tycks oroa sig över en avtagande prisutveckling.

Förvaltarna tog hem en del av vinsten i Pasona och minskade även sin position i den amerikanska hotelloperatören Marcus Corporation eftersom förvaltarna ser bättre riskjusterad avkastning på andra håll. Förvaltarna ökade sin position i den spanska fordonsleverantören Gestamp till en attraktiv kurs och köpte in sig i ett nytt bolag: Doosan Bobcat, en av världens största tillverkare av maskiner för bygg och gruvdrift. Doosan Bobcat handlas med betydande rabatt på grund av investerarnas låga förväntningar av en cyklisk stagnation på vissa av bolagets marknader. Förvaltarna anser dock att det finns betydande uppsida i värderingensom sannolikt kommer att materialisera sig så snart förhållandena normaliseras.

Läs fondens månadsrapport här.

SKAGEN Global

Den globala aktiefonden SKAGEN Global genererade en avkastning på 1,95 procent i november, vilket var något under index som gick upp 2,45 procent.

De största positiva bidragen till avkastningen kom från kreditvärderingsbolaget Moody's, samt Microsoft och konsultjätten Accenture. Moody's har haft en positiv utveckling under året och den positiva trenden ser ut att fortsätta i ljuset av förväntningarna om en lägre räntemiljö. Detta resulterar i ökad efterfrågan på rådgivning om refinansiering och obligationsutgivning.

Även Microsoft och Accenture ser också ljust på framtiden. De har klarat en period av ekonomisk turbulens och kommer att dra nytta av den ökade uppmärksamheten och genombrottet kring AI.

Kosmetikabolaget Estee Lauder bidrog negativt, så även logistikjätten DSV och den kanadensiska järnvägsoperatören Canadian Pacific. I fallet med Canadian Pacific beror den negativa utvecklingen på att den mexikanska regeringen har ingripit i landets järnvägssektor, vilket har haft en negativ inverkan på sektorn.

Läs fondens månadsrapport här.

SKAGEN Kon-Tiki

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki lyckades trots en positiv absolut avkastning på -1,07 procent medan index gick upp 1,3 procent för månaden.

De två IT-bolagen, holländska Prosus och sydafrikanska Naspers, var månadens stjärnor. Båda drog nytta av den starka vinsten i Tencent och fortsatta återköp av aktier. Även Samsung Electronics verkar så småningom ha övervunnit det värsta och förväntar sig att vända vinsten under de kommande kvartalen. Detta som ett resultat av stigande priser på minneskretsar, samtidigt som produktionen minskar över hela halvledarindustrin vilket leder till minskade lagernivåer. Den brasilianska bankkoncernen, Banco do Brasil, fortsatte också sin starka tillväxt med ett överraskande bra driftsresultat och en fortfarande attraktiv värdering.

De största negativa bidragsgivarna kom från kinesiska Alibaba, som sjönk på grund av att bolaget beslutade att skjuta upp en planerad spin-off av deras cloudverksamhet. Även försäkringsbolaget Ping An sjönk när det framkom att den kinesiska regeringen uppmanat bolaget att rädda den kontroversiella fastighetsutvecklaren Country Garden trots att Ping An själva har förnekat historien. För den sydafrikanska platinaproducenten Sibanye var resultatet en besvikelse, vilket ledde till ett impopulärt beslut att säkra finansiering genom konvertibla obligationer med den inneboende risken att utspäda värdet för nuvarande investerare.

Läs fondens månadsrapport här.

SKAGEN m2

I den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 blev november en stark månad. Fonden levererade en avkastning på 3,77 procent jämfört med index som gick upp 4,31 procent.

De mest positiva bidragen till SKAGEN m2 kom från bolagen Cellnex i Spanien, som driver telekommunikationstorn, Grainger i Storbritannien, som hyr ut privatbostäder, och svenska Castellum. Cellnex presenterade solida resultat för det tredje kvartalet med tydliga framtidsplaner. Grainger visade positiv utveckling i årsredovisningen och tillkännagav ett nytt partnerskap med järnvägsbolaget Network Rail. Järnvägsbolag är attraktiva partners i sådana projekt på grund av tillgång till centralt belägna tomter till attraktiva priser.

Marcus Corporation, som driver hotell och biografer gick ner utan en tydlig orsak. Det näst sämsta bidraget kom från det Hongkong-baserade fastighetsbolaget CK Asset, på grund av svag utveckling på den privata bostadsmarknaden i Hongkong och rapporter om fortsatt ekonomisk nedgång som påverkar bostadspriserna. CK Asset är dock en solid och defensiv entreprenör och förväntas kunna hantera utmaningarna på ett bra sätt.

Läs fondens månadsrapport här.

SKAGEN Vekst

Den nordiskt-globalt inriktade aktiefonden SKAGEN Vekst hade en avkastning på -0,65 procent i november, medan index, som kombinerar hälften MSCI Nordic och hälften MSCI AC ex. Nordic, levererade en positiv avkastning om 3,27 procent under samma period.

Danska ISS var en av höjdpunkterna för månaden efter offentliggörandet av bolagets starka resultat för det tredje kvartalet. Förvaltarna träffade bolagets ledning i november och lämnade mötet med ökat förtroende för investeringen. Det finns möjlighet till förbättrade marginaler och betydande tillväxt i avkastningen för investerarna.

AB Volvo presterade också starkt. Trots en avmattad ekonomi fortsätter beställningarna på lastbilar att komma in från USA, till och med över förväntan. Aktien gynnades också av att strejken på Volvo-ägda Mack Truck äntligen fick ett slut, vilket innebar att bolaget undvek potentiellt kostsamma produktionsförluster. Den amerikanska bankkoncernen Citigroup presterade också bra och visar allt fler tecken på att lyckas med planen att minska kostnaderna och förenkla organisationen.

Som i SKAGEN Kon-Tiki var det två kinesiska bolag som drog ned resultatet i SKAGEN Vekst – försäkringsbolaget Ping An och e-handelsjätten Alibaba. Förvaltarna anser fortfarande att marknaden har underskattat det underliggande värdet i båda bolagen, trots utmanande makroekonomiska förhållanden i Kina. Bolagen har skickliga ledningar, hög lönsamhet, goda tillväxtutsikter och rimlig kapitalallokering.

Efter bolagsbesök i Korea beslutade förvaltarna att öka sin position i återförsäkringsbolaget Korean Reinsurance. Här ser de mycket potential och tittar bland annat på en marknadsmiljö med högre priser både internationellt och på hemmamarknaderna, vilket kan utlösa betydande vinster om bolaget fortsätter med tydlig och konsekvent kommunikation till investerarna.

Läs fondens månadsrapport här.

Aktiemarknaden

Globala megatrender sätter fastigheter i centrum

Fastigheter som investering blir allt viktigare i den globala ekonomin. Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Aktiemarknaden

Fyra anledningar till att du kan vara lugn trots oron på börsen

Det finns framför allt en anledning till att du som sparar i fonder kan ta oron på börsen och ...

Fondexpertens tips i orostider

- Det är under perioder som denna du kan lägga grunden för en god långsiktig avkastning, säger Pål ...

Bör investerare vara oroliga för Ryssland?

Det råder stor osäkerhet kring situationen mellan Ryssland och Ukraina och förhoppningarna om en ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up