Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Vad en recession skulle innebära för aktiemarknaden och våra fonder

Den här gången ser det ut som att de markanta räntehöjningarna för att bekämpa inflationen är kapitulationsfasen och att vi fortfarande väntar på en återhämtningskatalysator. Gnistan kan komma från en lösning på kriget i Ukraina, en mild europeisk vinter eller att den amerikanska centralbanken ändrad inställning. Tyvärr vet ingen vare sig när eller hur vändningen kommer. Vi vet bara att den kommer.

Hoppet är evigt

Just på grund av osäkerheten är det viktigt att hålla fast vid de uppmuntrande nyheterna som ligger begravda i de dystra rubrikerna om på inflation, lågkonjunktur och konflikt. Förutom att sysselsättningssiffrorna förblir starka är en källa till hopp att företagen visat sig vara mer motståndskraftiga mot stigande kostnaderna och avtagande tillväxt än vad många investerare trott.

Den optimismen kommer inom kort att sättas på prov när rapportsäsongen för tredje kvartalet drar igång. Även om analytikers prognoser har fallit under de senaste månaderna, förväntar de sig fortfarande att företagen kommer att rapportera högre vinster i år jämfört med förra året, samt att ytterligare tillväxt kommer levereras 2023[1].

Varje dag ser vi hur företag skickar över sina ökade kostnader direkt till konsumenterna genom prisökningar, inte minst vad det gäller mat och bränsle. Med ytterligare press på hushållskassan som pressas till det yttersta för att hålla jämna steg med inflationen, närmar vi oss en punkt där efterfrågan kommer att falla för många bolag– i takt med att räntorna stiger. Och det kommer gå utöver bolagens intäkter.

Det är inte osannolikt att vi redan är mitt uppe i just det scenariot, och att bolagens kvartalsrapporter inte kommer håller måtten med analytikernas förväntningar. En nyligen publicerad rapport från Bloomberg visade en 50-procentig sannolikhet för recession i USA inom 12 månader, medan oddsen för Europa är hela 80 procent. Investerare som håller fast vid allt färre strån, svaga kvartalssiffror eller bolag som sänker förväntningarna kan lämna börsen i ett mycket bräckligt tillstånd.

Den starkaste överlever

Vad betyder detta för dina investeringar i SKAGEN? Till skillnad från passiva fonder som följer hela aktiemarknaden, investerar vi bara i företag som vi anser vara bäst, baserat på en detaljerad analys av deras framtidsutsikter vägt mot deras värderingar. Dessa bolag rapporterade generellt starka resultat för andra kvartalet och fortsätter att prestera i linje med våra förväntningar. Det faktum att våra fonder vanligtvis innehåller färre än femtio aktier, i stället för hundratals, innebär att vi kan övervaka dem noga och regelbundet samarbeta med deras ledningsgrupper.

Vårt aktiva tillvägagångssätt tillåter oss också att skapa geografiskt diversifierade portföljer som kombinerar innehav som är inriktade på olika stadier av konjunkturcykeln för att minska risken för nedgång. Till exempel gynnas finansiella tjänstebolag vanligtvis av högre räntor medan defensiva aktier som allmännyttiga företag, hälsovård och konsumentvaror tenderar att överträffa indexet under ekonomiska nedgångar.

I perioder med hög inflation är det extra viktigt att fokusera på bolag med starka balansräkningar och en hög prissättningsförmåga. Detta är ofta bolag med en betydande position på marknaden eller differentierade produkter. Dessutom är det värt att nämna att perioder av marknadsstress erbjuder stora möjligheter att göra fynd i sektorer där värderingarna har sjunkit, ett aktuellt exempel är tekniksektorn (se textruta).

Fastare fotfäste

Historien visar att aktiemarknaderna har en imponerande förmåga att se in i framtiden och spåra när man återigen kan stå på säker mark. Baserat på de kommande tolv månadernas förväntade resultat handlas det amerikanska S&P 500-indexet för närvarande i linje med sitt långsiktiga genomsnitt. Värderingssignalerna är därför mer optimistiska än vad investerarsentimentet antyder.

Eftersom marknaderna alltid blickar framåt kan såväl uppgångar som nedgångar ofta upptäckas ett bra tag innan de märkas i ekonomin (se diagram). S&P 500 är för närvarande ner ca. 23 procent, vilket är i linje med tidigare lågkonjunkturnedgångar. Det kan tyda på att vi förhoppningsvis är närmare slutet än början av den senaste börsnedgången.

Värderingarna är dock fortfarande den bästa prediktionen för långsiktig avkastning och erbjuder för närvarande några utmärkta köpmöjligheter för den som är beredd att hålla kvar sina aktier i några år. Nyckeln till framgångsrika investeringar - särskilt i tider av marknadsoro - är att tänka tvärtom och ha tålamod. Det gäller oavsett om vi är på väg mot en lågkonjunktur eller inte.

Att hitta värde i tillväxt

Medan marknaderna överlag inte är nödvändigtvis billiga om man jämför med historiska nivåer innehåller sektorer, exempelvis tekniksektorn där värderingarna fallit avsevärt, företag med starka tillväxtutsikter till låga priser.

SKAGEN Vekst investerade under augusti i Alphabet till en bra värdering. Googles moderbolag har visat en solid vinsttillväxt och har också erbjudit sig att betala ut sitt enorma årliga fria kassaflöde, vilket representerar en attraktiv totalavkastning. Bolaget, som utgör 1,3 procent av portföljen, har inte varit immun mot tekniksektorns nedsaktande, men portföljförvaltaren har fått mer förtroende för sin förmåga att stå emot konkurrensen i förhållande till sina kollegor.

SKAGEN Focus köpte nyligen in sig i det amerikanska teknikföretaget NortonLifeLock (tidigare Symentec) till en värdering av 11x nuvarande intjäningsförmåga (P/E), vilket är mycket attraktivt med tanke på dess höga marginaler och tillväxtbana. Den globala marknadsledaren inom cybersäkerhet för konsumenter representerar 1,5 procent av portföljen och portföljförvaltarna uppskattar 55 procent uppsida från inköpspriset.

 

[1] Källa: Factset Earnings Insight, 16/09/2022

Aktiemarknaden

Globala megatrender sätter fastigheter i centrum

Fastigheter som investering blir allt viktigare i den globala ekonomin. Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Aktiemarknaden

Fyra anledningar till att du kan vara lugn trots oron på börsen

Det finns framför allt en anledning till att du som sparar i fonder kan ta oron på börsen och ...

Fondexpertens tips i orostider

- Det är under perioder som denna du kan lägga grunden för en god långsiktig avkastning, säger Pål ...

Bör investerare vara oroliga för Ryssland?

Det råder stor osäkerhet kring situationen mellan Ryssland och Ukraina och förhoppningarna om en ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up