Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
2 min lästid

SKAGEN undertecknar Global Compact

Som undertecknare förbinder sig SKAGEN att anpassa sin verksamhet och strategi efter FN:s globala ramverk för hållbart företagande. Ramverket bygger på tio principer om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor och antikorruption

- Det är framförallt genom våra investeringar som vi på SKAGEN kan göra konkret skillnad i arbetet för en hållbar utveckling. Vi vill också själva ha en hållbar affärsverksamhet. Detta är uppskattat av våra medarbetare och speglar de principer som styr vårt sätt att tänka och agera. Att vi ansluter oss till FN:s Global Compact är ett uttryck för vår vilja och engagemang i att arbeta för en mer hållbar och sund värld. I dessa prövande tider, kan jag knappast tänka mig något viktigare arbete än detta, säger SKAGENs vd Tim Warrington.

Tim-Web.jpg

Global rörelse för näringslivet

Det var under World Economic Forum 1999 som FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan tog initativet till Global Compact för att få näringslivet att engagera sig i FN:s frågor och ta globalt ansvar. Året därpå lanserades fördraget officiellt. Idag är UN Global Compact världens största hållbarhetsinitiativ för näringslivet med över 10 000 medlemsföretag och organisationer från fler än 160 länder. 

Genom att bli medlem förbinder sig SKAGEN att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera sitt arbete till FN. I medlemskapet ingår också ett ansvar för att främja FN:s 17 mål för hållbar utveckling, de globala målen. 

Läs mer om UN Global Compact

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.