Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

Ny hållbarhetsklassificering för våra aktiefonder

den 2 september 2021

Artikeln i korthet: SKAGEN förstärker arbetet inom hållbarhet i investeringsprocessen, samt höjer klassificeringen av sina aktiefonder för att ”främja miljö eller sociala egenskaper” enligt EU:s nya regler för hållbarhet för finansmarknadsaktörer.

SKAGENs aktiefonder kommer nu att omklassificeras i enlighet med EU:s disclosureförordning - SFDR (se faktaruta för SFDR). Från och med nu kommer fonderna att vara så kallade Artikel 8-fonder, vilket innebär att de bland annat främjar miljö eller sociala egenskaper (eller båda) förutsatt att investeringarna följer god bolagsstyrning. Tidigare klassificerades aktiefonderna som Artikel 6, där det inte ställdes några särskilda krav för ESG-relaterade mål.

Aktiefonderna kommer omedelbart att förvaltas i enlighet med Artikel 8, även om klassificeringen formellt träder i kraft den 1 juli 2022. Från den 1 juli nästa år kommer de mer detaljerade nivå 2-föreskrifterna inom SFDR att träda i kraft.

Mer hållbarhet

Övergången till Artikel 8 visar hur SKAGEN nu förstärker hållbarhetsarbetet i investeringsprocessen. Det blir inga direkta förändringar i sammansättningen av aktiefondernas portföljer som en följd av omklassificeringen, men i framtiden kommer fonderna att formalisera och visa hur de miljömässiga och sociala faktorerna påverkar investeringsbesluten och urval av aktier.

Vi förstärker också arbetet med integreringen av ESG-riskfaktorer i själva investeringsprocessen. Idag vilar den på ett fundament av fyra pelare:

  1. Uteslutning: Alla potentiella investeringar screenas och godkänns mot SKAGENs hållbarhetspolicy
  2. Bättre utredning av bolag i industrier med höga utsläpp: Alla investeringar kommer att omfattas av ytterligare en bolagsgranskning företagsutredning för att identifiera och värdera möjlig klimatrisk.
  3. ESG-faktablad som identifierar ESG-faktorer: Faktabladet skapas för varje enskild investering och innehåller en separat ESG-översikt, inklusive viktig ESG-data, en plan för vårt engagemang samt KPIer i tillägg till "trafikljusvärdering" av den generella ESG-profilen.
  4. Aktivt ägande: Engagera oss i och samarbeta med portföljbolagen genom att tydligt förmedla hur bolagen över tid kan uppnå sina ESG-mål.

Resultatet av dessa förändringar kommer bidra till en tydligare och förstärkt ESG-process, samt en mer detaljerad översikt över hur SKAGEN jobbar in hållbarhet i investeringsprocessen för att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning för våra kunder. Du kan läsa mer om vårt arbete inom hållbarhet här.

- SKAGEN har länge integrerat hållbarhet i investeringsprocessen, och vi är väl positionerade när SFDR träder i kraft i. När våra aktiefonder nu omklassificeras till Artikel 8, visar det vår ambition att säkerställa kundernas ekonomiska trygghet på ett sätt som gör världen lite bättre, säger Timothy Warrington, VD för SKAGEN Fonder.

Detta är SFDR

EU:s Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) trädde i kraft i mars 2021 och innebär att fondförvaltare måste tillhandahålla mer omfattande information om hållbarhet i de fonder de förvaltar.

Syftet med dessa regler är att öka transparensen, främja hållbara investeringar samt minska så kallad greenwashing genom att klassificera fonder som antingen Artikel 6, 8 eller 9

Läs mer arrow_right_alt
Hållbarhet

SFDR: Vad är det och hur kommer det att påverka mig som kund?

Du kanske redan har hört talas om det, EU:s nya hållbarhetsförordning som håller på att införas på ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Hållbarhet

Det är så vi engagerar oss i hållbarhet i bolagen

En viktig del i arbetet som aktiv förvaltare är att granska bolagen grundligt och driva dem i en ...

Vykort från Brasilien, Del III: Raízen och bioenergi

SKAGEN Kon-Tikis portföljbolag Raízens cirkulära syn på energiproduktionen belyser Brasiliens ...

Hållbarhetsrapport ESG: Hållbara investeringar förändras

Vad är egentligen hållbara investeringar nuförtiden? Att navigera sig i ett ständigt föränderligt ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up