Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

6 min lästid

Stabil avkastning hittills i år

Det saknades inte skrämselhickor i början av april: Banksektorn förutspåddes en tuff period efter kollapsen av några amerikanska och en schweizisk bank. Dessutom fortsätter inflationen att vara stadig och visar inga tecken på att avta nämnvärt, och även om recessionen ännu inte har kommit, är faran inte över. April blev ändå en bra månad för andelsägarna i SKAGENs fonder, starkt hjälpta av en rad positiva kvartalsrapporter.

Fastighetsaktier och därmed också fastighetsfonden SKAGEN m2 gjorde det särskilt bra som ett resultat av en god utveckling i den europeiska fastighetssektorn, som har återhämtat sig efter ett tufft 2022. I tillväxtmarknaderna drog särskilt Kina ner efter en besviken utveckling efter ekonomins återöppning efter covid, kombinerat med fortsatt geopolitisk osäkerhet. Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki presterade dock betydligt bättre än indexet.

I april överträffade tre av våra fem fonder sina respektive index och levererade positiv relativavkastning, men alla aktiefonder levererade positiv avkastning i månaden.

Läs samtliga månadsrapporter här.

SKAGEN Global

Den globala aktiefonden SKAGEN Global levererade en avkastning för april på 1,55 procent, mot jämförelseindex MSCI All Country World Index på 0,34 procent under samma period.

Det bästa bidraget till fondens avkastning den senaste månaden kom från den starkt undervärderade försäkringsmäklaren Brown & Brown efter goda resultat. Fondens förvaltare ser positivt på företaget som en investeringsmöjlighet - även i framtiden.

På motsatt sida var det indexleverantören MSCI som drog mest neråt. De rapporterade om nedgång i prenumeranter inom flera av företagets segment, inklusive analys och ESG, vilket påverkade aktiekursen negativt. Denna utveckling överraskar dock inte SKAGEN Globals förvaltare, givet det nuvarande ekonomiska klimatet, och förvaltarna anser fortfarande att den långsiktiga tillväxten i MSCI kommer genom andra kanaler än de nämnda ovan.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Global här.

SKAGEN m2

April innebar en välkommen uppgång för fastighetsmarknaderna och SKAGEN m2. Fonden levererade en avkastning för månaden på 1,51 procent, vilket var 1,28 procentenheter bättre än jämförelseindexet MSCI ACWI Real Estate IMI.

De bästa bidragsgivarna till SKAGEN m2 var bland annat den brittiska hyresbostadsleverantören Grainger. Här ser man en stark efterfrågan på hyresbostäder i en marknad med begränsat utbud, och har också kunnat visa på stark tillväxt i hyresintäkterna i linje med löneökningarna i Storbritannien. Även det europeiska lagringsföretaget Shurgard och det amerikanska Marcus Corp, som framför allt verkar inom hotell- och biografdrift, bidrog till positiv avkastning i april.

Bland de sämsta bidragsgivarna i april hittar vi fastighets- och investeringsföretaget ESR Group, noterat på Hongkongbörsen, och de två kontorsföretagen spanska Arima och kanadensiska Allied Properties. I ESR, som är den största noterade fastighetsförvaltaren i Asien och Stillahavsområdet, kämpar man med investerarnas förtroende trots goda resultat och en solid position för att utnyttja den ökande efterfrågan på fastighetsinvesteringar i regionen.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN m2 här.

SKAGEN Kon-Tiki

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki levererade något negativ absolut avkastning för månaden på -0,22 procent, men som ändå var 1,98 procentenheter bättre än jämförelseindexet MSCI Emerging Markets Index.

Våra största kinesiska positioner, försäkringsbolaget Ping An Insurance och energibolaget CNOOC, bidrog båda positivt till avkastningen i april, efter att ha kunnat visa övertygande resultat. Även LG Chem steg bra, då den amerikanska "Inflation Reduction Act", som syftar till att halvera USA:s CO2-utsläpp till 2030, redan slår igenom nu - något som smittade av positivt på LG Chems division för batterier till elektriska fordon.

På den negativa sidan av skalan underpresterade den kinesiska internetjätten Alibaba, efter att företaget meddelade att de skulle sänka priset på deras molntjänster före en eventuell börsnotering av några dotterbolag. Den brasilianska grossistsupermarknadskedjan Assai föll också tillbaka som ett resultat av den fortsatt svaga konsumentaptiten i Brasilien.

Det blåser osäkra vindar, och med detta i åtanke har SKAGEN Kon-Tiki stärkt portföljen defensivt genom att köpa in sig i det ungerska läkemedelsbolaget Gedeon Richter (som också tidigare har varit en del av portföljen). Förvaltarna sålde sin position i den kinesiska konsumentelektronik- och vitvaruproducenten Hisense när den nådde kursmålet.

Läs hela månadsrapporten för Kon-Tiki här.

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus investerar huvudsakligen i små och medelstora bolag på de globala marknaderna och gav en negativ avkastning på -0,47 procent, medan jämförelseindexet MSCI All Country World Index gav 0,34 procent.

Bland de bästa bidragen i april hittar vi delvis den brasilianska socker- och etanolproducenten Sao Martinho, och delvis holdingbolaget Peugeot Invest, som bland annat har en stor andel i bilkoncernen Stellantis.

Bland de svagaste bidragen hittar vi pappersmassaproducenten Canfor Pulp, som också såldes ut ur fonden samma månad, eftersom företagets riktning efterhand avviker för mycket från förvaltarnas ursprungliga investeringshypotes.

Det blev också ett farväl till två andra portföljpositioner, men av gladare anledningar: både det sydkoreanska försäkringsbolaget DB Insurance och det mexikanska hygienproduktsbolaget Kimberly Clark de Mexico uppnådde investeringsmålen som portföljteamet hade satt.

SKAGEN Focus har redan satt en del av de frigjorda medlen i arbete igen, då förvaltarna har lagt till en position i den brittiska entreprenören Persimmon Homes. Här handlas aktien betydligt under sin intjäningspotential, och med en solid balans kan företaget stå emot de nuvarande svåra förhållandena inom byggbranschen.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Focus här.

SKAGEN Vekst

Vår nordisk-globala aktiefond SKAGEN Vekst levererade en avkastning på 0,81 procent för april medan det kombinerade indexet MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic var något bättre med 1,19 procent.

Återigen var det danska Novo Nordisk som stod för det största positiva bidraget. De ökade förväntningarna på årsresultatet efter den fortsatta höga efterfrågan på företagets diabetes- och fetmabehandlingar. De ökade förväntningarna understryker också att ledningen har fått kontroll över försörjningskedjan, vilket har varit en central oro bland investerarna.

Det kinesiska nätverkskonglomeratet Alibaba drog också ner i SKAGEN Vekst, men förvaltarna tror fortfarande att Kina kommer att uppleva samma positiva effekter av återöppningen efter covid som resten av världen har sett. Med en enorm exponering mot e-handel bör Alibaba i så fall bli en av de stora vinnarna. Generellt sett anser förvaltarna att tillväxtmarknaderna erbjuder goda möjligheter efter tio års underprestation jämfört med de globala marknaderna.

SKAGEN Vekst köpte in sig i det koreanska telekomföretaget SK Telecom i april, då en avmattning i aktiekursen har gjort företaget extremt attraktivt. För att finansiera denna nya position sålde fonden de sista resterna i det norska olje- och gasbolaget Vår Energy. Här har företaget inte presterat som förväntat, och förvaltarna anser att det är dags att hitta bättre investeringar i sektorn. Portföljförvaltarna sa också adjö till rederiet Seaway 7, som levererar fraktlösningar till offshore-vindkraftsindustrin. Här tog moderbolaget Subsea 7 över ägarskapet.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Vekst här.

 

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up