Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

8 min lästid

Q3: ett kvartal i volatilitetens tecken

Det viktigaste nyckelordet för årets tredje kvartal var utan tvekan volatilitet. Den starka tillväxt som vi såg tidigare i år slutade abrupt i början av september. Högre energipriser, en stramare arbetsmarknad och utsikterna till inflationstryck spred sig till aktiemarknaden. För att inte glömma situationen i Kina som bäst kan beskrivas som regulatorisk åtstramning. Det är osäkert om vi kommer att ha en mer normaliserad räntemiljö och bättre riskpremier inom en snar framtid, men på medellång sikt kan utsikterna faktiskt se lovande ut.

Med positiva glasögon verkar pandemin ha tappat sitt järngrepp och världsekonomin är på god väg tillbaka, även om utmaningarna i leveranskedjorna fortfarande är ett problem i några av fondernas portföljbolag.

Fyra av fem av våra aktiefonder slog sina respektive index under kvartalet och levererade positiv avkastning, både relativ och absolut. Det kommer inte som någon stor överraskning efter omvälvningarna i Kina att det var SKAGEN Kon-Tiki som levererade en negativ avkastning och hamnade bakom sitt jämförelseindex. Men även tillväxtmarknadsindexet slutade också negativt under perioden.

SKAGEN Global

SKAGEN Global levererade en god avkastning under tredje kvartalet med 3,8 procent och slog sitt index som slutade på 1,2 procent. Under de senaste fem åren har fonden gett 14,5 procent årlig genomsnittlig avkastning mot indexets 13,7 procent. SKAGEN Global ligger också framför sitt index på både ett och tre års horisont.

Amerikanska bolag var de bästa bidragsgivarna under kvartalet: Nasdaq, Alphabet (Google) och Intuit som levererar finansiell mjukvara. Nasdaq steg primärt på starka siffror under föregående kvartal, medan Alphabets aktie ökade som ett resultat av en framgångsrik lansering av sina molnbaserade lösningar. För Intuit kom framstegen främst på grund av god tillväxt och lovande framtidsutsikter.

Bland de största negativa bidragsgivarna hittar vi det kanadensiska järnvägsbolaget Canadian Pacific, en ny post under perioden i finska UPM och lyxkonglomeratet LVMH. För järnvägsbolaget är det en oändlig historia om ett budkrig som drar ner, medan UPM tappade mark på grund av sjunkande massapriser. I LVMH märker man effekten av den kinesiska avmattningen, som förväntas ha en dämpande effekt på efterfrågan på lyxvaror.

SKAGEN Global investerade i tre nya bolag under perioden: Storbanken JPMorgan, UPM och återförsäkringsbolag Munich Re. Alla tre bolag attraktiva utifrån ett bottum-up perspektiv, och kompletterar även den befintliga portföljen. Trots den omedelbara nedgången i UPM är det värt att notera att ordföranden i bolaget nyligen fördubblade sitt ägende genom att köpa aktier för över 100 miljoner kronor.

De tre nya bolagen i portföljen finansierades genom en nedförsäljning i köttproducenten Tyson Food, samt en justering av flera mindre positioner som redan har levererat god avkastning i fonden, bland annat Adobe, Hermès och DSV.

Läs hela kvartalsrapporten för fonden här.

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus koncentrerar sin portfölj till små och medelstora bolag och hade ett bra tredje kvartal. Fonden gav en avkastning på 4,4 procent under kvartalet, medan jämförelseindex gav 1,2 procent under samma period. På en femårshorisont har fonden gett 11,2 procent årlig genomsnittlig avkastning, medan jämförelseindex har gett 13,7 procent under samma period.

Inte mindre än fyra av portföljbolagen mottog uppköpserbjudanden under kvartalet, vilket hade en positiv effekt på avkastningen. Biluthyrningsföretaget Europcar, den amerikanska kycklingtillverkaren Pilgrim's Pride och det brittiska bussbolaget Stagecoach mottog alla bud som översteg 20 procent av aktiepriset. Den brittiska spritproducenten Stock Spirits tog dock hem "budpriset" när PE-bolaget CVC erbjöd en budpremie på hela 45 procent.

Under kvartalet investerade SKAGEN Focus bland annat i japanska Panasonic, där en framtida omstrukturering kan ha en positiv effekt på aktiepriset. Under samma period sålde fonden alla aktier i Albertsons, detta då stormarknadskedjan redan inom ett år uppnått sitt prismål. Albertsons har varit en av de bästa bidragsgivarna i fonden hittills i år.

Läs hela kvartalsrapporten för fonden här.

SKAGEN m2

Fastighetsfonden SKAGEN m2 levererade också en positiv avkastning under kvartalet som gick på 1,6 procent, och hamnade något före sitt jämförelseindex på 1 procent. På fem år har fonden gett 9,2 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot index på 4,4 procent.

Få har nog missat att den kinesiska fastighetssektorn varit under press i det tredje kvartalet. Även om SKAGEN m2 inte direkt påverkats av Evergrandeskandalen, kände fonden fortfarande av skakningarna, som bland annat påverkade de noterade portföljbolagen i Hong Kong. Det blev därför andra positioner i andra delar av världen som drog upp avkastningen under kvartalet: Dels den holländska lageroperatören CTP som börsnoterade tidigare i år, dels det amerikanska datacenterbolaget Switch. Bolaget meddelade att de planerar en övergång till REIT-status, vilket ger investerare fler möjligheter att investera i aktien.

Ett annat amerikanskt bolag drog ner avkastningen något, nämligen kylförvaringsoperatören Americold. Här orsakade problem i leveranskedjan en nedgång i aktien, i tillägg fick bolaget känna på effekterna av stigande löner i USA.

Under kvartalet köpte SKAGEN m2 in sig i amerikanska Marcus Corporation, som driver hotel och olika typer av underhållningsfastigheter, exempelvis teatrar. Bolaget ser därför ut att vara väl positionerat när världen öppnar igen. Ett annat bolag som också förväntas dra nytta av återöppningen är franska Icade, som driver kontors- och omsorgsfastigheter i Europa. Just hälso- och omsorgsfastigheter är en sektor där förvaltarna ser goda möjligheter framöver, inte minst drivet av en åldrande befolkning.

Under kvartalet sålde fonden ut sig helt från kontorsoperatören Colombia Property Trust, efter ett uppköpserbjudande från Pimco.

Läs hela kvartalsrapporten för fonden här.

SKAGEN Vekst

Den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst gav en avkastning på 2,9 procent under tredje kvartalet, mot index på 1,5 procent. Under de senaste fem åren har fonden legat något bakom indexet med 11,5 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot 13,7 procent för sitt jämförelseindex.

I SKAGEN Vekst har förvaltarna prioriterat att hitta bolag som påverkas så lite som möjligt av stigande inflation.

Kvartalets bästa bidragsgivare var danska läkemedelsgiganten Novo Nordisk. Deras nya läkemedel mot fetma, Wegovy, har mottagits väl i USA och marknaden är på väg att få upp ögonen för Novos innovativa potential inom detta område. Norska Bonheur klarade sig också bra under kvartalet. Bolagets exponering mot energisektorn gynnades av stigande priser och förväntas få en god utveckling i ett aktieklimat med mindre energikriser, som exempelvis den vi upplever idag. Ryska Gazprom levererade också god avkastning av samma anledning.

I SKAGEN Vekst lyckades man inte helt undvika turbulensen på den kinesiska aktiemarknaden. Positionerna i e-handelsjätten Alibaba och försäkringsbolaget Ping An var inte överraskande periodens sämsta. I Alibaba berodde nedgången på att företaget märkte av myndigheternas skärpta regler, medan Ping An har levererat en svagare tillväxt än väntat.

Det danska läkemedelsföretaget Lundbeck är en nykomling i portföljen. Aktien har haft en svag utveckling i år, och priset återspeglar inte värdet på de kommande produkterna. Förvaltarnas analys är att kursen är för pessimistisk och förväntar sig att kärnverksamheten kommer att få en bra start när pandemin går mot sitt slut.

Det kinesiska oljebolaget CNOOC är en annan nykomling i portföljen. Bolaget går in i en fas av produktionstillväxt och förvaltarna räknar med att både resultat och utdelning kommer att stiga betydligt framöver.

Under kvartalet sålde förvaltarna ut sig från två bolag: Både det svenska skogsbolaget Holmen, efter att bolaget nått sitt prismål, och den tyska e-handelsjätten Zalando, som också har nått det aktiepris förvaltarna hade satt.

Läs hela kvartalsrapporten för fonden här.

SKAGEN Kon-Tiki

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki fick känna av oroligheterna i Kina på nära håll, och var den enda av fonderna som fick en negativ avkastning under det tredje kvartalet på minus 8,7 procent. I jämförelse slutade Kon-Tikis jämförelseindex under samma period på minus 6 procent. Under de senaste fem åren har SKAGEN Kon-Tiki gett 7,1 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot jämförelseindex som har gett 9,7 procent.

Även om SKAGEN Kon-Tiki inte har en direkt exponering mot den kinesiska fastighetssektorn, noterade fonden ändå en smittoeffekt på andra portföljbolag i Kina och Sydkorea. Ryssland drog upp sedan marknaden gynnats av de höga energipriserna.

Den största negativa bidragsgivaren till fonden under kvartalet var kinesiska Ping An, både på grund av oroligheterna på den kinesiska marknaden, men också på grund av en ökande oro över bolagets direkta och indirekta investeringar i den kinesiska fastighetssektorn. Den landbaserade laxodlaren Atlantic Sapphire återvände inte heller till tidigare nivåer under det tredje kvartalet. Investerarnas förtroende har ännu inte reparerats efter flera tillbakaslag under årets andra kvartal.

Bland ljuspunkterna i Kon-Tiki hittar vi förutom den ryska exponeringen, det indiska IT-bolaget Tech Mahindra. Bolaget skruvade upp förväntningarna med goda resultat, kopplat med en indisk aktiemarknad som har lyckats undvika de största fallgroparna. SKAGEN Kon-Tiki sålde sitt innehav i IT-bolaget under kvartalet och tog hem vinsten efter den starka utvecklingen.

På lång sikt är förvaltarna inte oroliga för svängningarna i marknaden, speciellt i Kina, som har fått något av ett dåligt rykte för sin volatila aktiemarknad. Bara under de senaste 20 åren har det kinesiska aktieindexet MSCI China upplevt 12 fall där marknaden har fallit mer än 20 procent på ett år. Trots detta har indexets årliga tillväxttakt varit 11 procent, vilket faktiskt är 4 procentenheter högre än globala aktier. För en långsiktig investerare är volatilitet inte en dålig sak, vilket förklarar varför SKAGEN Kon-Tiki har ökat sin exponering mot kinesiska aktier i linje med svängningarna genom året.

Läs hela kvartalsrapporten för fonden här.

Börsen

Februari: Marknaderna fortsatte att överraska

De globala aktiemarknaderna ångar på med oförminskad styrka. Starka resultatrapporter och fortsatt ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Januari: Globala marknader fortsatte uppgången

Marknadsoptimismen är fortfarande hög och har drivit de globala aktierna uppåt i januari. För ...

Alexandra Morris: Detta blir viktigt i 2024

Vad bör man som investerare tänka på -och vad kommer att prägla marknaderna under 2024? Det är ...

Q4: Återhämtningens kvartal

Inflationsbekämpningens år är nu bakom oss, med centralbanker som höjt sina styrräntor i sällan ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up