Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

2 min lästid

Marknadsreaktioner på coronautbrottet

Marknaderna har varit oroliga sedan i mitten av februari, då covid 19-fall först rapporterades utanför Kina. Investerare reagerade negativt förra helgen på att Saudiarabien inledde ett oljepriskrig med Ryssland. President Trumps beslut att förbjuda resor från Europa och besvikelse över att Europeiska centralbanken beslutade att inte sänka räntorna ytterligare, spädde ytterligare på situationen.

Hur ser utvecklingen för SKAGENs fonder ut i det här läget?

De flesta sektorer, länder och bolag har sålts av och våra fonder har inte undgått korrektionen. SKAGENs fonder har i stort sett fallit i linje med sina respektive jämförelseindex både igår och under för veckan.

Det är ett gott tecken att våra kunder ser att den senaste tidens händelser saknar motstycke, och att de har valt att förbli investerade hos oss. Det innebär att vi (och de) inte har tvingats sälja aktier och realisera dessa – på pappret – förluster.

Hur agerar SKAGEN i den aktuella situationen?

Vi övervakar noggrant virusutbrottets påverkan på våra innehav. Våra koncentrerade portföljer hjälper oss förstå eventuella nya risker som de individuellt utsätts för. Alla våra fonder är väl diversifierade efter land och geografi, så de är inte överexponerade mot ett visst marknadssegment. Vi undviker också vanligtvis bolag med alltför stora skulder eller svagt kassaflöde, vilka förväntas bli hårdast drabbade av en eventuellt utdragen ekonomisk avmattning.

Kursfallen och marknadens svängningar ger också en god möjlighet att ta en titt på bolag som vi tidigare har ägt eller har övervägt att köpa in oss i. Några av de bästa långsiktiga investeringarna görs under perioder med marknadsoro.

Vad tror du kommer att hända härnäst?

Idag har Europas börser delvis återhämtat fredagens tapp, ​​då centralbanker runt om i världen, inklusive USA, Norge och Australien, vidtagit åtgärder för att skapa stabilitet på marknaderna. Flera finansiella tillsynsmyndigheter internationellt har också tillfälligt infört blankningsförbud för att minska ytterligare press nedåt på aktiemarknaderna.

Bör jag vara orolig?

Det bästa rådet i det här läget är att följa sin långsiktiga investeringsplan och inte göra kortsiktiga förändringar i din portfölj som svar på extrema marknadsrörelser; förluster realiseras endast när du säljer!

Att förbli investerad i aktier ger vanligtvis en solid avkastning över tid just på grund av den ökade risken och volatiliteten. Att bibehålla ett långsiktigt perspektiv kommer sannolikt att belönas.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up