Till innehåll på sidan

Kursen beräknas i fondernas denomineringsvaluta, som är norska kronor (NOK). Kurserna i andra valutor, för närvarande SEK, EUR, DKK, GBP, CHF och USD, beräknas utifrån fondernas NAV i NOK, baserat på den valutakurs som på värderingsdagen används av den aktuella fonden för prissättning av underliggande värdepapper.

Teckning i aktiefonderna som är SKAGEN tillhanda före kl 15 på Oslobörsens ordinarie handelsdagar får dagens kurs förutsatt att beloppet finns tillgängligt på det bankkonto som uppgetts.

Teckning i räntefonderna får kurs den dag som beloppet är bokfört på fondens bankkonto.

Fondkurserna beräknas samma dag och finns tillgängliga på fondsidorna cirka klockan 19.00 CET korrigerat för sommartid.

Kurserna beräknas inte följande dagar:

Nyårsdagen
Skärtorsdagen
Långfredagen
Annandag påsk
Första maj
Kristi Himmelfärdsdag
17 maj - Norges nationaldag
Annandag Pingst
Julafton
Juldagen
Annandag jul

Kortare kursdagar

Två dagar om året stänger SKAGEN tidigare: Nyårsafton (31 december) och onsdagen före Skärtorsdagen beräknas kursen klockan 12.00. För att få dagens kurs under dessa dagar måste din order vara SKAGEN tillhanda före klockan 12.00.

Slutkurserna för SKAGENs aktiefonder under årets sista bankdag tillgängliggörs inte förrän det nya årets första bankdag. Det beror på att det är slutkurser som används för att fastställa årets sista fondkurs.

För penningmarknadsfonden SKAGEN Krona är årets sista fondkurs tillgänglig samma dag.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.