Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Kursen beräknas i fondernas denomineringsvaluta, som är norska kronor (NOK). Kurserna i andra valutor, för närvarande SEK, EUR, DKK, GBP, CHF och USD, beräknas utifrån fondernas NAV i NOK, baserat på den valutakurs som på värderingsdagen används av den aktuella fonden för prissättning av underliggande värdepapper.

Teckning i aktiefonderna som är SKAGEN tillhanda före kl 9.00 på Oslobörsens ordinarie handelsdagar får dagens kurs förutsatt att beloppet finns tillgängligt på det bankkonto som uppgetts.

Teckning i räntefonderna får kurs den dag som beloppet är bokfört på fondens bankkonto.

Kurserna beräknas inte följande dagar:

Nyårsdagen
Skärtorsdagen
Långfredagen
Annandag påsk
Första maj
Kristi Himmelfärdsdag
17 maj - Norges nationaldag
Annandag Pingst
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsafton

Kortare kursdagar

  • På Askonsdagen stänger vi tidigare. För att få dagens kurs den dagen måste din order vara SKAGEN tillhanda före klockan 12.00.

  • Slutkurserna för SKAGENs aktiefonder under årets sista bankdag tillgängliggörs inte förrän det nya årets första bankdag. Det beror på att det är slutkurser som används för att fastställa årets sista fondkurs.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up