Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

6 min lästid

Engagemang i Asien: Lärdomar från tre dynamiska tillväxtmarknader

I februari begav sig SKAGENs hållbarhetschef, Sondre Myge, och jag på en upptäcktsresa till tre framväxande ekonomier i Asien: Sydkorea, Vietnam och Indien. Resan hade tre syften: (i) att förvärva kunskap, (ii) engagera oss i dialog och (iii) utbyta erfarenheter med bolag i och utanför våra portföljer, samt med regeringsrepresentanter och andra intressenter. Även om vårt primära fokus låg på miljö-, sociala- och governancefrågor (ESG), fann vi också tid att diskutera finansiella och operativa utmaningar som bolagen står inför.

Vid ankomsten till Seoul i Sydkorea, möttes vi av ett kraftigt regnväder. Den koreanska befolkningen är på en snabbt åldrande kurs, med förväntningar om att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara över 65 år om sex år redan (2030). Fertilitetsgraden är redan den lägsta i världen på endast 0,72 barn per kvinna, och förväntas minska ytterligare. Dessutom är det lätt att förstå hur de 2000 Nordkoreanska missilerna riktade mot Seoul bara 20 kilometer bort, kan utmana människors känsla av säkerhet och välbefinnande.

Sydkoreas ekonomi domineras av stora familjeägda konglomerat, mer kända som "chaebols". Dessa chaebols anses ofta vara en tillväxthämmande faktor, både med avseende på storlek och bolagsstrukturer. Därför är uppförandekod och bolagsstyrning nu ett hett ämne på de koreanska finansmarknaderna, där SKAGEN-stödda aktivistinvesterare har föreslagit åtgärder för att minska den så kallade Korea-rabatten. Med detta som bakgrund tog vi upp diskussioner om utdelningspolicy, återköp av aktier, samt korsägande med flera av de bolag vi träffade.

Kombinationen av låg BNP-tillväxt, stor energiberoende, chaebol-kontroll, det ständiga hotet från grannlandet i norr och en snabbt åldrande befolkning, verkar lägga en dämpare på samhällsmoralen i landet. Trots detta var mötena med människorna präglade av välkomnande, god förberedelse och en positiv inställning - och en förmåga att ha roligt tillsammans!

Vår första dag ägnades åt huvudbolagen inom LG-gruppen; LG Chem, LG Electronics och LG Corporation. Här fick vi insyn i gruppens teknologiska innovationer, allt från batteri- och robotteknik till genomskinliga och böjliga OLED-skärmar, biologiskt nedbrytbart material baserat på sockerrör och majs, samt medicinska innovationer. Vi diskuterade också ESG-strategier och deras syn på "Value up"-initiativet, som de uppfattade som politiskt motiverat inför det kommande valet i Korea.

Den andra dagen tillbringades med portföljföretagen Hyundai Mobis och Samsung Electronics. Hos Samsung blev vi bland annat presenterade för världens första AI-smarttelefon, som kan skapa text och bilder. Vidare hade vi möten med KB Financial, Sydkoreas största bank, och National Pension Service, världens tredje största pensionsfond, som båda ser mot Japan som benchmark för ytterligare "Value up"-strategier.

Besöket i Korea inkluderade också samtal med investeringsbanken Samsung Securities och Ministerråd Joon Grane Hetland vid den norska ambassaden.

Optimism inför Vietnam

Nästa anhalt var Vietnam och Ho Chi Minh, där det varma klimatet speglade den positiva stämningen i den vietnamesiska ekonomin. Vietnam gynnas just nu av flera fördelaktiga faktorer för ekonomisk tillväxt; en växande befolkning, en unik position som ett av få asiatiska länder som har ett gott förhållande till både USA och Kina, samt en regering som gradvis öppnar upp för utländska investeringar. Landet har också stor potential inom förnybar energi, och med massiva investeringar i sol- och vindkraft täcker nu förnybara källor ungefär 50 procent av energibehovet i landet.

Vårt program i Vietnam arrangerades av Dragon Capital, en kapitalförvaltare som uteslutande fokuserar på Vietnam. SKAGEN har varit bland de tio största investerarna i deras fond, Vietnam Enterprise Investments Ltd (VEIL), i över ett decennium.

Första mötet var med Vietnams största mejeriföretag, Vina Milk, som visade upp sin största produktionsanläggning. Här blir mjölken lastad, behandlad, paketerad och lagrad. 140 000 kor, varav 40 000 ägs av Vina Milk, masseras och duschas regelbundet. Chip i deras öron lagrar data om deras välbefinnande som potentiellt kan analyseras vidare med AI eller maskininlärning. Fabriken var modern med 70 % av energin från förnybara källor.

Vi besökte också industriområdesutvecklaren Fraser Development, som utvecklar produktionsplatser med tillhörande bostäder, sjukhus, skolor och annan nödvändig infrastruktur, och hyr ut dessa till olika företag som vill etablera eller utöka sin produktionsbas i Vietnam.

Därefter träffade vi fastighetsutvecklaren Phadat, som köper mark som ännu inte är zonindelad för att sedan utveckla, bygga och sälja vidare. Besöket hos Phadat belyste hur avgörande goda relationer är för att lyckas att växa inom denna sektor i Vietnam. Bolagets ledare och VD var öppna och stolta över att dela hur relationer med allt från regeringstjänstemän till lokala myndigheter är nyckeln till snabb och framgångsrik zonindelning och utveckling.

Vårt sista möte var med Duc Giang Chemicals, som utvinner fosformalm. De bearbetar malmen till gult fosfor, som används i en rad kemikalier från fosforsyra till tvättmedel. Produktionen genererar en stor mängd fosforslam som släpps ut i miljön, vilket leder till föroreningar. Vi introducerades för bolagets åtgärder för att minska miljöskadorna genom att skapa en cirkulär värdekedja som minimerar avfall.

Vi lämnade Vietnam med en positiv och optimistisk känsla för landets framtid, och vi var definitivt positiva och trygga med våra investeringar i Vietnam.

In och ut från Indien

Vår resa avslutades i Indien, där vi besökte UPL, en global producent av jordbrukskemikalier och ett av världens största bolag inom växtskydd. Vår vistelse i Indien varade cirka 24 timmar, varav 17 timmar spenderades på resande fot tillsammans med representanter från UPL, i möten, och under en site-visit. UPL har 14 produktionsställen i Indien, och vi besökte ett av dem i Bharuch i Gujaratprovinsen, en 4 timmars tågresa från Mumbai.

Kemifabriker ser i stort sett likadana ut för den oinvigde, med rör, tankar och lagringsenheter som sträcker sig över stora områder. Det som dock fångade vår uppmärksamhet var fokuset på säkerhet, renligheten på området, lika behandling av alla 4000 anställda och leverantörer, och integreringen av gröna ytor runt fabriksbyggnaderna.

Sammanfattningsvis gav besöken i Sydkorea, Vietnam och Indien oss värdefulla insikter i tre mycket olika ekonomier och aktiemarknader på kort tid, och gav oss än mer insikt i flera olika aspekter som är viktiga för oss i SKAGEN som en global och långsiktig investerare.

Tillväxtmarknader

Fem skäl till att investera i tillväxtmarknader

Tillväxtmarknaderna erbjuder spännande investeringsmöjligheter som öppnar upp för god långsiktig ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Tillväxtmarknader

SKAGEN Kon-Tiki: Investerar mot strömmen för bättre avkastningsmöjligheter

Året 2023 har varit ytterligare ett utmanande år för tillväxtmarknaderna jämfört med utvecklade ...

Kvartalsuppdatering: Aktiva val gav skjuts i ett tufft kvartal

Både de utvecklade marknaderna och tillväxtmarknaderna upplevde nedgångar under det senaste ...

SKAGEN Kon-Tiki: Sunt förnuft och solid avkastning

Det blåser medvind för tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki. Tack vare bra aktieurval och en ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up