Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

Nya perspektiv på tillväxtmarknaderna

den 10 mars 2016

Vi har frågat Hilde Jenssen, portföljförvaltare av tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki, om utsikterna för tillväxtmarknaderna under 2016.

Varför ska vi tro att utvecklingen på tillväxtmarknaderna vänder 2016, med en bättre avkastning än tidigare år?

– Det finns verkligen en möjlighet att 2016 kommer att bli bättre än 2015. Inte sedan slutet av 1990-talet hittar vi ett liknande scenario. De globala tillväxtmarknaderna handlas för närvarande till en betydande rabatt på 40 procent av vinsten, och halva priset mot bokfört eget kapital jämfört med industrialiserade marknader.

– Det finns goda möjligheter att hitta intressanta kvalitetsbolag som är attraktivt värderade i tillväxtmarknaderna. Vi söker fortsatt efter företag som är ledande inom sitt marknadsområde och väl rustade att stå emot yttre påverkan och makroekonomiska förhållanden.

Varför tror du att tillväxtmarknaderna fortfarande omges av stor pessimism?

– Osäkerhet i Kina, korruption i Ryssland, Sydafrika och Brasilien, och fortsatt fallande råvarupriser, är några av de viktigaste orsakerna till att pessimism fortfarande präglar den negativa stämningen kring tillväxtmarknaderna. I enlighet med den gamla koloniala mentaliteten betraktas tillväxtmarknaderna fortfarande som råvaruleverantörer, medan de "etablerade" marknaderna kategoriseras som råvarukonsumenter. Men under de senaste decennierna har många tillväxtmarknader skiftat från att vara råvaruexportör till att bli -importörer.

– Befolkningen växer stadigt i tillväxtländerna, och förutsättningarna för ökad tillväxt är starka i dessa regioner. Det innebär att tjänstesektorn kommer att spela en allt viktigare roll i dessa marknader, bland annat i takt med att välståndet ökar.

Var ser du den största oron för tillväxtmarknaderna just nu?

– Kina håller på att bli det stora frågetecknet. Den industriella tillväxten i Kina kommer sannolikt att vara låg, eftersom myndigheterna inte kommer att sätta in några större räddningspaket. I gengäld verkar det som att den höga konsumtions- och tjänstesektortillväxten kommer att fortsätta och kanske till och med öka.

– Grunden verkar vara satt: sparandet är högt, hushållens skulder är låga och lönerna stiger. Många är oroliga för att den industriella produktionens svaga takt kommer att få landet att devalvera. Men enligt vår mening är denna synpunkt inte omedelbart logiskt. Landet har världens största handelsöverskott och bytesbalansen har redan förbättrats avsevärt som en följd av den globala nedgången för råvaror. En devalvering skulle också strida mot målen om ökad produktion och förbättrad köpkraft.

Antalet bolag i SKAGEN Kon-Tikis portfölj minskade under 2015. Varför det?

– Efter den svaga avkastningen 2014,tog vi en runda med nya riskbedömningsprocesser, granskade köp- och säljdisciplinen och stramade upp formuleringarna investeringshypoteserna 2015. Det betyder inte att vår väletablerade investeringsfilosofi har ändrats, men vi har utvärderat och justerat processerna i samband med tillämpandet. Som ett resultat av översynen har vi tagit farväl av mer än 30 bolag under 2015. Portföljens koncentrationsgrad är nu i linje med fondens första levnadsår.

– SKAGEN har under 2015 också skärpt genomförandet och fokuserat på miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfaktorer, även känt som ESG. Enligt vår mening har en större betoning på dessa faktorer i vår investeringsanalys minskat bolagsrisken. Vi har redan nu sett positiva effekter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up