Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

6 min lästid

Maj: En aktiemarknad i spagat

För en aktiv förvaltare som SKAGEN innebär rådande turbulens och negativa nyheter goda möjligheter att hitta felvärderade bolag på de globala aktiemarknaderna, speciellt de bolag som tagit oförtjänt mycket stryk. Den senaste månaden har inneburit hög aktivitet för våra förvaltare.

Läs samtliga månadsrapporter för våra fonder här.

SKAGEN Kon-Tiki

Den globala tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki har vind i seglen och levererade positiv avkastning för maj månad, både i absoluta och relativa tal. Fonden gick alltså betydligt bättre än sitt jämförelseindex MSCI Emerging Markets, till stor del drivet av de mer defensiva investeringarna inom energi och material, och levererade en meravkastning på 2,7 procent. De senaste fem åren har fonden gett 2,5 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot 6,3 procent för index. De senaste tio åren har fonden gett 5,4 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot 7,3 för index.
 
Kinesiska CNOOC fortsatte att gå starkt under månaden, drivet av högre energipriser, något som även gynnade investeringarna i TotalEnergies och Shell. Kon-Tikis positiva avkastning var också ett resultat av fondens investeringar på den brasilianska marknaden, där massaproducenten Suzano och detaljhandelsbolaget Assai gick starkt under månaden. Sämre bidrag fick fonden under månaden av LG Electronics och kosmetikaproducenten Cosmax, där sistnämnda drabbats negativt av bland annat stigande inköpspriser.
 
Av investeringar som förvaltarna gjort under förra månaden kan nämnas det brasilianska energikonglomeratet Cosan, som även tidigare varit ett innehav i fonden, samt dess dotterbolag Raizen. Bolaget är verksamt inom förnybar energi och producerar olika sorters drivmedel, som exempelvis sockerrörsetanol och andra bioprodukter.
 
Läs hela månadsrapporten för fonden här.

SKAGEN m2

Den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 levererade en avkastning för maj månad på minus 4,0 procent, vilket är 0,2 procentpoäng sämre jämfört med sitt jämförelseindex MSCI ACWI Real Estate IMI. De senaste tre åren har fonden gett en meravkastning på 2,4 procent och de senaste fem åren har fonden gett 8,1 procent i årlig genomsnittlig avkastning, jämfört med index på 5,0 procent, något som innebär en meravkastning på 3,1 procentpoäng. Även sedan starten av fonden i oktober 2012 har fonden gett andelsägarna en överavkastning mot index, med 0,3 procentpoäng i årlig genomsnittlig meravkastning.
 
Fondens bästa bidragsgivare för maj månad blev datacenteroperatören Switch, som blev uppköpt under månaden. Förvaltarna hade tidigt räknat med ett bud på bolaget med tanke på Switch överlägsna ESG-profil och position på den amerikanska datacentermarknaden. På den negativa sidan hittar vi amerikanska bostadsproducenten UMH Properties. Bolaget har brottats med förseningar i leverantörsledet, något som fördröjt intäktströmmen inom nybyggnation.
 
Läs hela månadsrapporten för SKAGEN m2 här.

SKAGEN Global

Den globala fonden SKAGEN Global presterade sämre än sitt jämförelseindex i maj, med en avkastning på minus 1,4 procent mot ett oförändrat jämförelseindex. De senaste fem åren har fonden gett 10,9 procent i årlig genomsnittlig avkastning, jämfört med indexet MSCI ACWI NR USD på 11,6 procent. På tio års horisont har fonden gett 11,9 procent i årlig genomsnittlig avkastning mot 13,6 procent för index. Sedan etableringen i 1997 har fonden gett andelsägarna en genomsnittlig meravkastning på 7,6 procentpoäng årligen.
 
Fondens bästa innehav under månaden blev amerikanska storbanken JP Morgan. Bolagets kapitalmarknadsdag togs emot positivt av marknaden, speciellt med bakgrund i signalerna om fortsatta investeringar i både expansion och ny teknologi för sitt digitale erbjudande. Sämre gick det för börsoperatören Intercontinental Exchange (ICE), som hade en svag utveckling under månaden som gick.

Förvaltarna deltog nyligen på danska logistikbolaget DSVs kapitalmarknadsdag. Där presenterade bolaget en solid strategi för fortsatt global tillväxt och ytterligare effektiviseringar inom en rad områden. Innehavet ligger därmed kvar på fondens topp-10-lista.
Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Global här.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Global här.

SKAGEN Focus

Den av SKAGENs aktiefonder med mest inriktning mot globala små- och medelstora bolag, SKAGEN Focus, fortsätter att stå emot de globala börsfallen i år. Fonden fortsätter att följa sin disciplinerade, prisdrivande investeringsfilosofi och levererade en avkastning något på minus med -0,4 procent under månaden, jämfört med ett oförändrat MSCI All Country World Index. De senaste tre åren har fonden gett 14,0 procent i årlig genomsnittlig avkastning, jämfört med index på 12,7 procent. De senaste fem åren har fonden gett en årlig genomsnittlig avkastning på 9,5 procent, jämfört med index på 11,6 procent.
 
Största bidragsgivare blev det franska datorspelbolaget Ubisoft. Bolaget är väl positionerat och är en av få aktörer som ännu inte tagit del av den pågående konsolideringen i branschen. Möjligheterna för att Ubisoft kommer bli nästa uppköpskandidat fortsatte att driva på aktiekursen. Inom finans bidrog tyska Commerzbank bra till fondens utveckling, primärt som ett resultat av en uppdaterad guidning till aktiemarknaden samt pågående omstruktureringar och högre räntor på bankens kärnmarknader.
 
På den negativa sidan rapporterade kanadensiska Cascades ett svagare resultat än väntat, drivet av kostnadsökningar och logistiska flaskhalsar. I kombination med mer väderrelaterade störningar blev detta en dålig cocktail för bolaget och förvaltarna valde att reducera fondens innehav i bolaget något.
 
Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Focus här.

SKAGEN Vekst

Den Norden-globala fonden SKAGEN Vekst stod emot börsoron väl och levererade en positiv avkastning i både absoluta och relativa tal. Avkastningen för maj månad blev 2,2 procent, mot jämförelseindex MSCI Nordic IMI/ACWI ex Nordic NR NOK på minus 0,6 procent - en meravkastning på 2,8 procentpoäng. Hittills i år har fonden gått betydligt bättre än sitt index och genererat en meravkastning på 8,4 procent. De senast tre åren har fonden gett 13,9 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot index på 13,5 procent. Sedan fonden startades 1993 har den gett andelsägarna en genomsnittlig avkastning varje år på 13,1 procent, något som innebär en genomsnittlig överavkastning mot index på 2,9 procent årligen.

Den starka utvecklingen under maj månad berodde främst på fondens energirelaterade innehav som norska Bonheur, kinesiska CNOOC och nederländska Shell. Den sistnämnda rapporterade helt i linje med förvaltarnas investeringsanalys vad gäller tillväxt i bolagets fria kassaflöde och minskande skulder, samtidigt som både utdelningar och återköp av egna aktier ökar.
 
På den negativa sidan hade det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk en tuff månad. Detta trots data som stödjer den fortsatt starka tillväxten av nya produkter, som exempelvis Ozempic för behandling av patienter med typ 2-diabetes.
 
Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Vekst här.

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up