Till innehåll på sidan

Nya toner i musikbranschen

Efter en lång tids nedgång bidrar streamingtjänsternas utbredning nu till förnyad tillväxt för skivbolagen.

Siktet inställt på företagen

Efter en rad viktiga händelser under sommaren har den ekonomiska osäkerheten på de globala finansmarknaderna ...

En historisk månad

Vi använde oss av turbulensen efter Storbritanniens folkomröstning för att öka exponeringen mot utvalda bolag.

Brexit skapar vågor

Av: Trygve Meyer

Storbritannien röstade igår för att lämna EU – ett resultat som var oväntat för de flesta. SKAGENs fonder har ...

Stark månad

Av: Mark Houben

Det blev en bra maj månad för SKAGENs största aktiefonder och för företagsobligationsfonden SKAGEN Credit. 

Matnyttiga affärer

Vi har följt jordbrukssektorn med intresse de senaste åren, bland annat eftersom denna gynnas av en attraktiv ...

Långsiktiga fördelar

Att göra fel är en oundviklig del av livet som en investerare. Och så måste det också vara, då företagens ...

Passar på att köpa i fallet

De allra flesta aktiemarknaderna i världen, både utvecklade marknader och tillväxtmarknader, föll i januari. ...

Tuff start på året i Kina

Den kinesiska aktiemarknaden har inlett 2016 med en dramatisk nedgång, vilket lett till att handeln på den ...

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.