Till innehåll på sidan
Ny Marknadsrapport från SKAGEN
Portföljförvaltarna berättar om de viktigaste händelserna och fondernas utveckling under tredje kvartalet.

Tillväxtmarknaderna slog utvecklade marknader under kvartalet och vi såg tilltagande kapitalströmmar in i aktiv förvaltning.

Ladda ner senaste Marknadsrapporten (pdf)

SKAGEN Vekst:

Långt före index under kvartalet. Svensk kosmetika och mode satte sin prägel på portföljutvecklingen.

SKAGEN Global: 

I efterspelet av Brexit valde SKAGEN Global att gå sin egen väg, vilket bidrog till ett bra kvartal där fonden levererade en relativ överavkastning på 1,3 procentenheter.

SKAGEN Kon-Tiki: 

Positiv vändning för tillväxtmarknader.

SKAGEN m2:

Mycket stark utveckling under kvartalets två sista månader, efter en skakig inledning.

SKAGEN Focus:

Marknadsoron i början av kvartalet gav möjlighet att ta nya positioner på goda nivåer.

Ladda ner senaste Marknadsrapporten (pdf)

 

*Av SKAGENs totalt 11 fonder marknadsförs 8 i Sverige.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.