Till innehåll på sidan
Coronavirus
Veckouppdatering: Stabilare marknader

Svängningarna i aktie- och kreditmarknaderna avtog efter att coronaviruset visat tecken på att ha ...

3 min lästid
7. april 2020
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.