Till innehåll på sidan
Förvaltaren Filip Weintraub (till höger), här tillsammans med SKAGEN Focus-kollegan Jonas Edholm, har utnämnts till Årets stjärnförvaltare sju gånger i Morningstars och affärstidningen Dagens Industris tävling. Foto: Sara Hessel.

Fondutvärderaren Morningstars analyschef i Sverige, Jonas Lindmark, gör i en krönika en genomgång av förvaltare som vunnit tävlingen "Årets stjärnförvaltare" genom åren.

Avkastning viktigast men inte enda faktorn

Det är en tävling där Morningstar och affärstidningen Dagens Industri gemensamt korar de bästa förvaltarna i olika fondkategorier i början av varje år. Utmärkelsen går till de individer som förvaltar fonden – inte till deras fonder eller fondbolag. Tyngst vägande är avkastningen förvaltaren har uppnått, inte bara det senaste året, utan även över längre tidsperioder. Men även andra faktorer vägs in, som att fonden måste vara aktivt marknadsförd mot sparare i Sverige.

Under de sexton år som tävlingen genomförts har totalt 22 personer vunnit utmärkelsen minst tre gånger. Näst överst på listan återfinns SKAGEN-förvaltaren Filip Weintraub, som förärats utmärkelsen "Årets stjärnförvaltare" sju gånger för förvaltningen av den globala aktiefonden SKAGEN Global.

Det placerar Filip Weintraub som tvåa bland alla förvaltare. Han förvaltade SKAGEN Global under åren 2001–2010. Därefter lämnade Filip Weintraub SKAGEN för egen investeringsverksamhet, men återkom till SKAGEN 2015 för att starta och förvalta den globala aktiefonden SKAGEN Focus.

Viktigt att välja uthålliga förvaltare

Jonas Lindmark argumenterar för att om man som sparare ska välja en aktiv förvaltare, som har som mål att överträffa marknadens avkastning, så bör man välja en förvaltare som lyckats bra över tid, inte bara ett enskilt år. Genom att välja förvaltare som fått utmärkelsen "Årets stjärnförvaltare" flera gånger vinnlägger man sig som sparare att förvaltningsresultaten varit mer uthålliga.

En sak som Jonas Lindmark lyfter fram är att flera av de förvaltare som vunnit flera gånger inte vunnit utmärkelsen under de senaste tre åren. Han menar att det kan tolkas som att de tappat gnistan, men att sannolikheten är större att den kortsiktiga börsutvecklingen de senaste åren styrts av pengaflöden som tvingats fram av centralbanker som pressat ner räntorna, vilket gjort att pengar gått till mer spekulativa förvaltare. Det har lett till att mer långsiktiga förvaltare som använder fundamental analys haft svårt att hänga med.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.