Till innehåll på sidan
Ett mellanblått lok med den brasilianska tågoperatören Rumos logga till vänster i bild.
Brasiliens största oberoende tågoperatör Rumo är ett nytt bolag i tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tikis portfölj. Foto: Rumo.

Aktier och obligationsräntor föll till följd av Storbritanniens folkomröstning den 23 juni. Opinionsundersökningarna hade indikerat ett jämnt lopp mellan de två sidorna i omröstningen, men utfallet överraskade ändå marknaderna. Det brittiska pundet föll till den lägsta nivån gentemot dollarn på 30 år och börser världen över störtdök. Under de följande dagarna återhämtade sig marknaderna till stor del och den initiala investerarpaniken verkar i skrivande stund ha varit en ryggmärgsreaktion.

Starka tillväxtmarknader

SKAGEN Global gav 3,5 procent sämre avkastning än sitt jämförelseindex i juni. Fonden förlorade 3,3 procent medan MSCI All Country World Index ökade med 0,2 procent. Några av de negativa bidragsgivarna var finansiella innehav som AIG, Citigroup och NN Group. Brexit-turbulensen användes för att öka fondens exponering mot bolag som påverkades oproportionerligt av utförsäljningen på marknaden och där vi fortsätter att se solida fundamenta, inklusive AIG, Citigroup och Kingfisher.

Tillväxtmarknaderna steg med 3,9 procent i juni och överträffade de utvecklade marknaderna med 2,9 procent. Det nuvarande värderingsgapet mellan tillväxtmarknader och utvecklade marknader är fortfarande på en rekordlåg nivå som inte setts sedan IT-boomen. SKAGEN Kon-Tiki avkastade 3,5 procent i juni – med Hyundai och ABB som de största negativa bidragsgivarna. ABB föll efter Brexit. SKAGEN Kon-Tiki har dock mycket liten direkt eller indirekt exponering mot Storbritannien och Brexit i allmänhet. Bland de bästa bidragsgivarna i juni var Samsung som presterade väl tack vare ökande efterfrågan på minneskort, och indiska Mahindra & Mahindra som stärktes av ökad traktorförsäljning. Fonden initierade en ny position i Rumo, Brasiliens största oberoende järnvägsoperatör.

Brexit-oro

Även om SKAGEN Vekst endast marginellt påverkats av den låga tillväxten i Storbritannien, tyngdes avkastningen av oron kring globala banker och EU:s bilindustri i efterdyningarna av Brexit-omröstningen. Fonden backade 3,6 procent medan jämförelseindex var ned 1,3 procent.

För SKAGEN m2 gav juni månad en positiv avkastning på 2,6 procent, medan index steg 4,7 procent. Den relativt svaga utvecklingen kom främst efter Brexit-omröstningen. Storbritannien var den sämsta fastighetsmarknaden i juni. Fonden har endast haft ett innehav i Storbritannien i år, Big Yellow Group, som stigit med åtta procent under året mätt i pund.

SKAGEN Focus backade också något gentemot sitt jämförelseindex. Fonden var ned 1,6 procent under månaden, medan MSCI All Country World Index ökade med 0,2 procent. Vid halvårsskiftet hade fonden stigit med 2,6 procent hittills i år, medan jämförelseindex under samma period stigit med 1,2 procent. JBS, Hynix och AirAsia var några av de bästa bidragsgivarna till fondens resultat i juni. Air Asia har nu sålts ut ur fonden efter en kraftig uppgång i aktiekursen. En ny position i sydkoreanska lågpriskedjan E-Mart initierades.

Läs mer om våra fonder i statusrapporterna för juni samt i vår kommande Marknadsrapport som publiceras den 15 juli.

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.