Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

Brexit skapar vågor

Marknaderna hade i förväg prisat in att Storbritannien skulle rösta för att stanna i EU. Därför föll FTSE 100, som består av de 100 största företagen på Londonbörsen, med 6,4 procent under morgontimmarna i dag. I jämförelse, föll tyska Dax index, som omfattar de 30 största bolagen på Frankfurtbörsen, 7,9 procent.

– Resultatet var inte alls förväntat. Det är ganska uppenbart av marknadsreaktionerna, säger Chris Tommy Simonsen, portföljförvaltare i aktiefonden SKAGEN Global.

– Marknaderna är nu ännu mer nervösa än de var före omröstningen, tillägger han.

Det är inte bara på aktiemarknaden som det oväntade valresultatet skapar svallvågor. Även obligationsmarknaden märker nu av osäkerheten.

Räntan på brittiska 10-åriga statsobligationer sjönk direkt med 34 punkter till 1 procent. I jämförelse har tyska 10-åriga statsobligationsräntor fallit med 20 punkter till 0,1 procent. På valutamarknaden tappade de flesta valutor mark mot dollarn. Det brittiska pundet har försvagats, ned 8,1 procent, medan euron är ned 2,8 procent. Även den svenska kronan faller kraftigt mot dollarn under morgontimmarna.

Spridningseffekter

Många investerare söker sig nu till vad som anses vara säkra investeringar på grund av rädsla för de spridningseffekter som det brittiska valresultatet kommer att få. En stor osäkerhet är hur Brexit kommer att sprida sig till andra länder i unionen. Om politiker i andra länder börjar prata om ett utträde, kan det sätta EU:s framtid på spel.

– Detta är något av det som oroar mig mest. Finansmarknaden gillar inte osäkerhet. Centralbankerna kommer nu att arbeta hårt för att stabilisera marknaderna, säger portföljförvaltaren Jane Tvedt.

Begränsad direktexponering

Rörelserna på aktie- och obligationsmarknaderna förväntas ge viss effekt på SKAGENs fonder, men direktexponeringen mot Storbritannien var vid börsernas stängningstid igår begränsad.

SKAGEN Global hade den högsta exponeringen med en vikt på7,3 procent. I SKAGEN m2 var vikten 3,1 procent, i SKAGEN Focus 2 procent. SKAGEN Kon-Tiki hade 0,7 procentsnettoexponering till Storbritannien, medan SKAGEN Vekst inte hade någon direktexponering.

Lägger man till exponeringen mot resten av Europa ökar vikten.SKAGEN Global hade per i går totalt 17 procent av sina tillgångar placerade i euroländerna. SKAGEN m2 hade som jämförelse 22 procent i euroområdet, medan SKAGEN Focus motsvarande siffra var 20 procent. SKAGEN Kon-Tiki hade så lite som 0,8 procent av investeringarna i euroområdet.

Statsobligationsfonden SKAGEN Tellus har ingen direktexponering mot Storbritannien, men har sammanlagt 33 procent av tillgångarna investerade i euroområdet.

- Rörelserna idag är naturligtvis stora. Även om marknaderna på kort sikt kan drivas av känslor, kommer det i det långa loppet vara fundamentala faktorer såsom ekonomisk tillväxt och investeringar som gäller, säger SKAGEN Fonders vd och tillförordnade investeringsdirektör Leif Ola Rød.

Mer om SKAGENs aktiefonder och räntefonder

Brexit

Väl rustade för brexit

Både SKAGEN Global och SKAGEN Insight har exponering mot Storbritannien men står väl rustade inför ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Brexit

Jakten på trygghet efter Brexit

Synen på var den geopolitiska risken är störst just nu ser ut att ha ändrats efter Brexit-omröstning ...

Brexit och våra aktiefonder

Det brittiska valresultatet kan ha ändrat investerarnas syn på globala politiska risker.

Bremain eller Brexit?

Det är bara några dagar kvar till den brittiska folkomröstningen om fortsatt medlemskap i EU den 23 ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up