Till innehåll på sidan
Øyvind Schanke blir ny vd för SKAGEN Fonder.
Øyvind Schanke blir ny vd för SKAGEN med start 1 februari 2017. Han kommer närmast från Norges Bank Investment Management (NBIM), mer känd som norska oljefonden.

Øyvind Schanke har varit NBIMs investeringsdirektör för tillgångsstrategier sedan 2014 och har haft ansvaret för de breda aktie- och ränteportföljerna. NBIM har ett sammanlagt förvaltningskapital på 7 100 miljarder norska kronor. Øyvind Schanke har varit anställd i NBIM sedan 2001 och har sammanlagt 21 års erfarenhet från finansindustrin och är 48 år gammal. Han har en civilekonomexamen från handelshögskolan BI i Sandvika och en MBA från handelshögskolan NHH i Bergen. Han kommer att ta över rollen som vd från Leif Ola Rød, som har lett SKAGEN sedan 2014.

– Øyvind Schanke är respekterad internationellt för resultaten han har uppnått på NBIM. Han har solid och relevant erfarenhet för att kunna genomföra SKAGENs långsiktiga strategi, och styrelsen är övertygad om att Øyvind Schanke är rätt person att leda SKAGEN framöver. Vi tackar Leif Ola Rød for den stabilitet och goda ledning han har visat under de senaste åren, säger SKAGENs styrelseordförande Henrik Lisæth.

Innan han utsågs till investeringsdirektör för tillgångsstrategierför på NBIM två år sedan, var Øyvind Schanke bland annat ansvarig för aktiehandel och globalt ansvarig för värdepappershandel på NBIM. Han har också arbetat på försäkringsbolaget Gjensidige Nor Equities och Handelsbanken Markets.

– Det är en ära att bli vd för SKAGEN, en av de främsta organisationerna och ett av de starkaste varumärkena på den nordiska fondmarknaden. SKAGEN är känt för att sätta kunderna i första rummet och för sin aktiva och värdebaserade investeringsfilosofi som ofta går mot strömmen. Jag ser fram emot att leda bolaget till att bli den ledande förvaltaren av aktiva fonder, säger Øyvind Schanke.

SKAGENS nuvarande vd Leif Ola Rød kommer att vara kvar på posten fram till 1 mars 2017 för att säkra en god övergång och för att avsluta räkenskapsåret 2016.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.