Till innehåll på sidan

Det råder inget tvivel om att det har varit en skakig start på året på de globala aktiemarknaderna. Aktiefonden SKAGEN Globals huvudförvaltare Knut Gezelius menar att under dessa förhållanden är det viktigare än någonsin att fortsätta fokusera på företag, och inte överväldigas av sensationsrubriker och makroförhållanden.

Vad innebär stockpicking och vilka är fördelarna med denna strategi?

På många sätt är stockpicking A och O i SKAGEN Fonder. Vi fokuserar på att identifiera impopulära, underanalyserade och undervärderade företag som kan leverera under olika makroekonomiska scenarier. Naturligt nog tenderar sådana scenarier att vara mindre förutsägbara och ofta höljda i sensationella rubriker som påverkar den mänskliga psykologin. Stockpicking ger oss möjligheten att bara äga det som är värt att äga, det vill säga undervärderade företag med en attraktiv avkastningsprofil. Detta skiljer sig från en indexfondstrategi där investerare i slutänden också äger bolag som är måttligt prissatta och till och med övervärderade. Varför äga ett övervärderat bolag i stället för ett undervärderat?

Tror du betydelsen av stock picking kommer att öka?

Absolut. Även om årets ganska urskillningslösa utförsäljning har varit smärtsam för många investerare, kan det faktiskt visa sig vara en välsignelse för aktieplockare. Korrelationen tycks vara fallande, och vi kan äntligen se att några verkliga värdeavvikelser börjar dyka upp på aktiemarknaden. Grunden är lagd för att fundamentalt orienterade aktieplockare ska kunna blomma ut. Det är deras tur att glänsa.

Har centralbankerna verktyg?

Javisst. Vi håller inte med om att centralbankerna har slut på ammunition och är på väg att kapitulera. Verkligheten är att deras verktygslåda är mycket mer omfattande än vad marknaden visar. Det sagt, tror vi att investerarnas förmåga att förutsäga när och hur centralbankerna kommer att agera är begränsad. Därför väljer vi att fortsätta fokusera på att hitta företag som kan växa under ett brett spektrum av makroekonomiska förhållanden, snarare än att investera i företag som kräver penningpolitiska lättnader för att kunna leverera.

Förväntar du dig en bättre utveckling på kapitalmarknaderna under 2016 än 2015?

När mörker råder bör vi som contrarian investerare instinktivt fråga oss om negativiteten inte har gått för långt. Vi har märkt att institutionella investerares likvida medel nu är på högsta nivån sedan 2001. Dessutom har privata investerare inte varit så negativa sedan finanskrisen. Detta är köpindikatorer för förvaltare med en kontracyklisk strategi som SKAGEN. Därför skulle det inte förvåna oss om 2016 visar sig bli ett bättre år än 2015, och den tuffa starten kan vara ett minne blott bort efter sommaren.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.