Till innehåll på sidan
Av 83 fastighetsfonder i Norge är SKAGEN m2 den fond som gått bäst hittills i år, enligt fondanalysföretaget Morningstar. Foto: Bloomberg.

Det finns runt 3 500 börsnoterade fastighetsbolag i världen. I den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 har portföljförvaltarna valt att bygga en global portfölj med omkring 40 olika bolag. Under 2016 toppar de Morningstars lista över alla rena fastighetsfonder i Norge. Avståndet till nummer två på listan ligger för närvarande på cirka 2,5 procent.

Michael Gobitschek, som är portföljförvaltare av SKAGEN m2, berättar att teamet under de senaste åren lagt stor vikt vid att skapa en robust portfölj:

– Jag menar att vi har skapat en mycket välbalanserad portfölj där vi medvetet har en majoritet av mer defensiva fastighetsaktier. Det innebär företag som har potential att skapa en god totalavkastning över tid, både genom kursuppgångar och om möjligt årlig utdelning. Med en stabil bas med god global riskspridning, har vi möjlighet att krydda portföljen med lite mer offensiva bolag där avkastningspotentialen är högre, säger han.

God spridning i portföljen

Om en fastighetsaktie är defensiv eller offensiv beror enligt Michael Gobitschek på flera saker. Handlar det om välskötta hyresfastigheter där kassaflöden kan liknas vid obligationer, kan riskprofilen ofta vara lägre. Om det däremot handlar om ren fastighetsutveckling är förutsägbarheten lägre och riskprofilen mer besläktad med aktier. Generellt är det precis som med alla slags aktier, viktigt med en god riskspridning.

– När vi väljer aktier ser vi till att det finns en god spridning av olika geografiska områden, fastighetstyper och fastighetsbolag. Vårt globala mandat ger oss dessutom möjligheten att flytta investeringar dit det för närvarande är mest intressant prismässigt – och dra bort pengar om det finns överhängande fastighetsbubblor. Det kan finnas en fara i att fokusera enbart på enskilda regioner eller länder eftersom fastighetsmarknadens värdering är mycket lokal – samma slags fastigheter värderas olika beroende på om de finns i San Francisco eller New York, säger Michael Gobitschek.

Urbaniseringsvåg ökar efterfrågan på fastigheter

De senaste årens turbulens på de globala aktiemarknaderna har ökat investerarnas intresse för andra slags investeringar. Ett av de mest populära tillgångsslagen har under de senaste åren varit globala fastighetsaktier. Men vad är det som gör globala fastighetsaktier till en intressant investering?

– Det är en marknad som drivs av mycket starka krafter vilket bidrar till globala fastighetsaktier har blivit en attraktiv långsiktig investering. Jordens befolkning växer stadigt. Samtidigt ökar det globala välståndet och fler och fler människor flyttar från landsbygden till städerna. Dessa är alla faktorer som ökar efterfrågan på bland annat kontorsbyggnader, köpcentrum och centralt beläget boende, säger Michael Gobitschek.

Michael Gobitschek är huvudförvaltare av den globala fastighetsfonden SKAGEN m². Fonden är en aktivt förvaltad fond med global placeringsinriktning som investerar i lågt prissatta kvalitetsbolag över hela världen, bland annat i tillväxtmarknader.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.