Till innehåll på sidan
Pastellfärgad illustration med en honungskupa i mitten och ett glass- och sötsakslandskap runtomkring.
Den sydkoreanska godistillverkaren Haitai är känd för sina Honey Butter Chips, som skapat chipsfeber bland unga i Sydkorea. Foto: Haitai.

Att förvalta en koncentrerad portfölj med bara 35 bolag är en renodlad form av värdebaserade investeringar som kräver disciplinen att endast välja det absolut bästa. SKAGEN Focus huvudförvaltare Filip Weintraub beskriver det som att sätta alla ägg i samma korg, en korg som sedan vaktas ytterst noggrant.

– Har du fel gör det ont. Inte många förvaltare orkar med den stressen. Men enligt oss är det här rätt för kunderna och rätt sätt att investera, säger han.

Filip Weintraub menar att alla investeringsfilosofier i grunden är enkla. I SKAGENs fall går filosofin kort och gott ut på att köpa billigt och sälja dyrt.

– Det gäller att förstå riskerna – och se till att få betalt för dem. Men de flesta bolag är inte så billiga som de ser ut att vara, högst ett av 100 bolag är riktigt intressant och värt att gräva djupare i. Varje nytt innehav tävlar dessutom med de existerande positionerna, mentalt köper vi vår portfölj varje dag.

Aktivt år

De senaste fyra månaderna har SKAGEN Focus överträffat index med över 9 procentenheter.* Men med facit i hand var tidpunkten för lanseringen i slutet av maj 2015 år mindre gynnsam. Det var en miljö där värdebaserade investeringar varit impopulära sedan länge, medan indexfonder, som per definition köper mest av de högst värderade bolagen, varit desto mer populära. Företagens fundamenta och god, hederlig stock picking har fått stå tillbaka i en investeringsmiljö som varit extremt påverkad av låga räntor och spekulationer kring vad centralbankerna skulle göra med räntan och penningpolitiken.

På den positiva sidan, gav det tillfälle att långsiktigt bygga upp en portfölj med goda avkastningsmöjligheter i förhållande till risken.

– Vilken resa SKAGEN Focus har varit hittills... Det blev en förfärlig start med rädslan för en kinesisk kollaps sommaren 2015, vilket slog hårt på vår höga asiatiska exponering och påverkade sektorer som råvaror och finans. Sedan dess har SKAGEN Focus fungerat bra även om vi inte är helt nöjda än. Kunderna har dock fortsatt lita på oss under hela resan och vi har hela tiden sett stabila inflöden, säger Filip Weintraub.

Fonden rör sig som utlovat inte som jämförelseindex och paradoxalt nog har SKAGEN Focus trots sin höga koncentration haft lägre volatilitet än marknaden i genomsnitt, även om bolagen i fonden rört sig kraftigt. Det första året har varit ett av de mest aktiva handelsåren i Filip Weintraubs karriär:

– På 1970-talet ägdes aktier i genomsnitt 2,2 år. På New York-börsen idag har höghastighetshandeln fått motsvarande tidsspann att krympa till hisnande 2,2 sekunder. Nuförtiden kan man knappt säga att investerare äger aktier. De lånar dem bara. Intradagsrörelserna för individuella aktier är slående idag, vilket ger långsiktiga investerare en även bättre möjlighet – men det kräver tid och tålamod!

Råvaror och aktivister

Till fondens klart lysande stjärnor under året som gått hör en rad råvarubolag, bland annat det kanadensiska gruvbolaget Pan American Silver. Focus förvaltare sålde av aktien efter att den nått målkursen på 15 dollar och ökat med 120 procent bara sedan årsskiftet. I och med det har råvaruexponeringen nu minskat betydligt.

En annan god bidragsgivare i SKAGEN Focus portfölj är det amerikanska multi-line försäkringsbolaget AIG (7,22 procents vikt) som gav god avkastning under 2015. Under första kvartalet i år föll dock aktien med 12 procent i lokal valuta. Det som gör bolaget fortsatt intressant är bland annat att den amerikanske miljardären och investeraren Carl Icahn, som äger över 44 miljoner AIG-aktier, tillsammans med andra aktivister sedan en tid försöker förmå bolaget till en uppdelning i tre oberoende företag. En sådan delning skulle troligen minska företagets regulatoriska börda och kapitaltäckningskrav, och utlösa stora aktieägarvärden.

Även i fiskoljebolaget Omega Protein spelar aktivister en viktig roll för bolagets fortsatta utveckling. Omegas aktiekurs lyfte med över 70 procent i dollar under 2015 varpå SKAGEN Focus förvaltare halverade innehavet, för att köpa tillbaka aktien i maj 2016 till en betydligt lägre kurs. Aktivister pressar nu bolaget att optimera verksamheten, och ifrågasätter ledningens förmåga att diversifiera bolagets inkomstbas.

– Jag vill betona att vi inte söker upp konflikter – vi har varit investerade i bolagen först och sedan har aktivistinvesterare fått upp ögonen för dem. Aktivisterna, som ofta också är värdeinvesterare, bekräftar bara vår investeringshypotes och bidrar till att få till stånd den förändring vi anade skulle komma, säger Filip Weintraub.

Omvärderingspotential

Ännu ett aktivistscenario med påföljande omvärderingspotential utspelar sig just nu i den centraleuropeiska vodka- och sprittillverkaren Stock Spirits. Bolaget introducerades på Londonbörsen 2013 och aktien har haft det tufft sedan höjdpunkten 2014, då skattehöjningar i dess största marknad Polen förändrade företagsklimatet. Stock Spirits har också tappat marknadsandelar, trots gruppens starka varumärken, goda distributionsnätverk och starka finanser.

När Stock Spirits rapporterade svaga siffror för tredje kvartalet 2015 med fortsatt kursfall som följd, utmanades bolagets styrelseordförande och vd av de största aktieägarna, med den portugisiske entreprenören Luis Amaral i spetsen. Med potentialen till positiv förändring i Stock Spirits och den kraftigt rabatterade prislappen, ser SKAGEN Focus möjligheter till en omvärdering av bolaget på medellång sikt.

Chipsfeber

Det är inte ofta SKAGEN Focus-teamet deltar vid börsintroduktioner, men genom goda kontakter i Sydkorea fick de i maj som förmodligen enda europeiska investerare chansen att delta i den sydkoreanska sötsaks- och snackstillverkaren Haitais börsintroduktion. Haitai är kända för sina Honey Butter Chips – som blivit så populära att de under senare år skapat chipsfeber bland unga sydkoreaner. Trots att Haitais fabriker arbetat dygnet runt har chipsen sålt slut i butikerna och betingat priser på upp till 50 dollar påsen på Ebay.


Börsintroduktionen övertecknades men SKAGEN Focus fick en stor allokering eftersom förvaltarna har en lång och god historik som ägare i sydkoreanska småbolag. Kursen sattes till 15 000 won och steg på kort tid till målkursen 64 000 won, varpå aktien såldes ut ur portföljen.

– Det här var en närmast unik möjlighet som vi utnyttjade. Sådana chanser dyker kanske upp var femte år, säger Filip Weintraub.

Proteinboost

Fondens samlade största innehav är idag den Brasilien-noterade köttproducenten JBS tillsammans med USA:s största kycklingproducent Pilgrim's Pride. JBS äger 76 procent av Pilgrim's Pride och sammantaget står JBS och Pilgrim's för över åtta procent av Focusportföljen.

I mitten av maj rapporterade JBS svaga siffor för kvartalet men kom med en nyhet som bådar gott för framtiden: bolaget kommer att delas i två, JBS Foods International som noteras i USA och det resterande JBS Brasil. Focus förvaltare ser möjligheten att JBS-aktien värderas upp i och med delningen. En delning skulle göra det enklare för investerare att jämföra bolaget med likar som Tyson Foods, som handlas till betydligt högre multiplar än JBS nuvarande värde. Andra fördelar kan bli ökad likviditet.

JBS aktie steg med över 21 procent på en dag (från en låg nivå) på nyheten, och har fortsatt potential på medellång sikt enligt Focus förvaltare. Utvecklingen påverkar också Focus relaterade innehav i Pilgrim's Pride, som också är noterat i USA.

 

 

Fakta om SKAGEN Focus

  • En global aktiefond med få innehav och hög avkastningspotential. Som alla SKAGENs fonder är den aktivt förvaltad och investerar i undervärderade, underanalyserade och impopulära bolag med potential att värderas upp.
  • Förvaltare: Filip Weintraub, Jonas Edholm. David Harris är också medlem av teamet.
  • Start: 26 maj 2015.
  • Förvaltningskapital per 26 maj 2016: 1 031 milj.
  • Har en koncentrerad portfölj där de tio största investeringarna utgör nästan 45 procent av fonden idag; AIG, JBS, Softbank, Carlsberg, SBI, Infineon, Omega Protein, China Telecom, Citizens, Jenoptik. Small och midcap utgör 60 procent av fonden.
  • En annan form av "chips" (förutom Haitai, se ovan) som bidragit positivt i SKAGEN Focus portfölj är halvledartillverkarna Hynix och Infineon samt flashminnestillverkaren SanDisk.
  • Filip Weintraub om arbetet med SKAGEN Focus: "Focus är en fortsättning på mitt arbete med att förvalta globala aktier sedan 2001. Jonas Edholm och jag är ett team som har arbetat ihop länge."

 

Allt om aktiefonden SKAGEN Focus

*Från 25 januari till 25 maj 2016 genererade SKAGEN Focus A en avkastning på 15,98%, och jämförelseindex (MSCI All Country World Index) 6,99%.

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.