Till innehåll på sidan

Ole-Christian Tronstad

Communications Manager

God start på året

Av: Ole-Christian Tronstad

Med sju av åtta fonder före jämförelseindex under de senaste 12 månaderna var januari en fortsättning på den positiva utvecklingen från slutet av förra året....


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.