Till innehåll på sidan

Nya toner i musikbranschen

Efter en lång tids nedgång bidrar streamingtjänsternas utbredning nu till förnyad tillväxt för skivbolagen.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.