Till innehåll på sidan

Ta del av räkenskaperna för årets tredje kvartal här (pdf, på eng).

Räkenskaperna för hela året kommer att publiceras i vår Årsrapport 2016, som kommer ut i början av 2017. 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.