Till innehåll på sidan
SKAGEN Fonders nya investeringsdirektör Alexandra Morris
"Några måste stå framför mål och våga anfalla, samtidigt måste försvaret hålla tätt", säger SKAGENs nya investeringsdirektör Alexandra Morris. Foto: Maiken Kristoffersen.

När jag möter Alexandra Morris har hon precis haft sitt första kvartalsvisa analysmöte med de 24 portföljförvaltare hon är ansvarig för sedan 1 september. Ytterst har hon ansvar för alla 12 fondteamens investeringsbeslut och -resultat. Och för första gången har SKAGENs portföljförvaltare nu en avdelningschef på heltid, efter att tidigare investeringsdirektörer kombinerat rollen med att vara antingen portföljförvaltare eller vd.

Nära kunderna

Att vara investeringsdirektör handlar om att skapa förutsättningar för bra lagkänsla och korsbefruktning mellan de olika teamen. Det är ett både operativt och strategiskt jobb:

– Idealt kommer jag så mycket som möjligt att skydda förvaltarna från administrativt arbete, så att de får tid att ägna sig åt kärnverksamheten. Just nu lär jag mig bara, men när jag blir varm i kläderna vill jag även vara ute på vägarna och träffa SKAGENs kunder, säger Alexandra Morris.

Portföljavdelningen har vuxit på senare år, från att ha varit en liten kärna förvaltare och grundare som hade investeringsfilosofin i blodet och kunde hålla allt i huvudet. Då fanns mindre behov för processbeskrivningar och tydliga strukturer.

– Men alla kan inte vara en Kristoffer Stensrud från starten. För de som är nya kan det behövas ramar – fingertoppskänslan kommer med åren och erfarenheten, säger hon.

Tydligare bild av investeringsfilosofin

Alexandra Morris är noga med att inte vilja gå händelserna i förväg, men berättar att hon vill att SKAGEN ska bli ännu tydligare med vad bolaget menar med sin investeringsfilosofi. Idag förklaras den förenklat med att SKAGEN investerar i undervärderade, underanalyserade och impopulära bolag. Men hur går själva investeringsprocessen till, då portföljförvaltarna skiljer ett dåligt, impopulärt bolag från ett bra, impopulärt bolag som har potential att skapa värde? Vad letar de efter mer specifikt när de analyserar bolag?

– Ibland köper vi ju också populära bolag, men då har vi en tydlig uppfattning om att marknaden har felvärderat dem. Det är också att vara contrarian och gå mot strömmen. Allt detta vill jag lära mig mer om, säger hon.

Varför tror du på bottom-up och värdeinvesteringar?

– Bottom-up genererar avkastning över tid. Det är inte enda sättet att uppnå god avkastning men det är ett tryggt sätt. Värdeinvesterare känner ofta sina bolag bättre än andra investerare, de tänker långsiktigt och spekulerar inte med kundernas pengar. Det handlar om att se på ett bolags fundamenta, tio år bakåt i tiden, snarare än de luftslott som marknaden ritar upp.

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar, ESG (hänsyn till miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfrågor i investeringarna) ser hon som värdeökande, då bolag som är framgångsrika inom ESG tänker på aktieägarnas intressen och behandlar sina anställda väl och på så sätt attraherar de bästa talangerna.

– Dessa bolag springer ifrån konkurrenterna och skapar värde. Många tänker kanske att det är en börda men som jag ser ESG som centralt för att generera avkastning på sikt. Det är glädjande att SKAGEN har så bra ESG-score.

Oberoende som gynnar kunderna

SKAGEN var inte ett okänt namn för Alexandra Morris när hon fick erbjudandet att bli investeringsdirektör, och hon säger sig ha "beundrat bolaget från utsidan". Under sin karriär har hon suttit på alla sidor av investeringsbordet – som förvaltare, mäklare, ansvarig för investerarrelationer och som investeringsdirektör – och har följt SKAGEN sedan 90-talet. Hon beskriver det som en stor frihet att arbeta i ett oberoende bolag som både vill och har mandatet att göra det man tror på.

Som fondförvaltare sitter banker däremot ofta på två stolar; de är inte sällan både investerare i ett bolag via sina fondportföljer och bolagets långivare. Hur mycket "Chinese walls" som än finns, kan det vara svårt att till exempel rösta emot en bolagsledning även om det ligger i andelsägarnas intresse.

Våga ta risker

Vikten av att ha ett portföljteam med gott självförtroende och en atmosfär som präglas av tillit så att förvaltarna vågar ta risker är något som Alexandra Morris betonar – men också vikten av att ha ett starkt riskmedvetande. Hon drar gärna paralleller med de norska damernas handbollslag som hon nyligen sett under sommarens OS i Rio: några måste stå framför mål och våga anfalla, även om det inte blir mål varje gång. Samtidigt måste försvaret hålla tätt.

Själv avskyr hon att göra fel och är en genuin tävlingsmänniska som inte gärna låter andra vinna i sällskapsspel.

– Som investerare har det hänt att jag tagit fel och de gånger kunderna drabbats har jag blivit genuint ledsen. Varningssignalerna finns alltid där, men det är lätt att bli kär i sina aktier. Man måste ha en stark övertygelse om det man har i sin portfölj och verkligen veta vad det är för slags bolag man äger, säger hon.

Hur noggrann man än är kan överraskningar alltid komma i form av terrorattentat, Brexit eller geopolitisk oro. Dessa risker har dock alltid funnits, osäkerhet är något vi lever med och det var knappast bättre förr, enligt Alexandra Morris.

Hårt arbete

En lärdom hon har dragit från sitt yrkesliv är att framgång i slutänden handlar om att jobba hårt, tänka helhet och vara en lagspelare.

– Precis som handbollsdamerna, måste vi vara stolta över varandra och se till att använda oss av varandras styrkor.

 

Om Alexandra Morris

  • Utbildad civilekonom vid St Gallens universitet i Schweiz. Har bland annat arbetat för Nycomed Amersham i London 2000-2004 och startade Odins Europafond 2004. Kom till DNB Asset management 2015.
  • Har precis köpt lägenhet i Stavanger dit hon veckopendlar. Bor i Oslo med man och två hundar på helgerna. Tre vuxna barn.
  • Född i amerikanska Södern, i Birmingham, Alabama av amerikansk-norska föräldrar.
  • Aktiv inom veterantennis

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.