Till innehåll på sidan

Cathrine Gether

Portföljförvaltare
SKAGEN Kon-Tiki

Fredrik Bjelland

Portföljförvaltare
SKAGEN Kon-Tiki

Knut Gezelius

Portföljförvaltare
SKAGEN Global

Chris-Tommy Simonsen

Portföljförvaltare
SKAGEN Global

Søren Milo Christensen

Portföljförvaltare
SKAGEN Vekst

Alexander Stensrud

Portföljförvaltare
SKAGEN Vekst

Jonas Edholm

Portföljförvaltare
SKAGEN Focus

David Harris

Portföljförvaltare
SKAGEN Focus

Michael Gobitschek

Portföljförvaltare
SKAGEN m2

Stein Svalestad

Portföljförvaltare
SKAGEN Select

Tomas Johansson

Portföljförvaltare
SKAGEN Insight

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.