Till innehåll på sidan
Michael Gobitschek
Fastigheter är något man över tiden bör ha som ett komplement till andra investeringar, säger SKAGEN m2:s portföljförvaltare Michael Gobitschek.

I en intervju med tidningen Affärsvärlden i veckan, lyfter SKAGEN m2:s portföljförvaltare Michael Gobitschek särskilt upp två svenska bolag i portföljen: D Carnegie och Catena.

Miljonprogrammet i ny kostym

D Carnegie är intressant för sin affärsmodell med sitt stora innehav i de gamla miljonprogramsområdena i Stockholmsregionen. Där finns ett omfattande renoveringsbehov som gör att det finns stora möjligheter att öka intäkterna i takt med att renoveringarna genomförs.

– Hittills har bara 10 procent av lägenheterna renoverats, så vi ser att det finns en stor potential fram­över. Den stora efterfrågan på bostäder i Stockholm gör att det i stort sett inte finns någon vakansrisk, även i ett område som Rinkeby är väntetiden för en lägenhet 4–5 år. Dessutom har bolaget stora markinnehav som är bokförda till modesta nivåer, och som kommer att stiga i pris med byggrättigheter. Det gör att det finns en ordentlig krockkudde oavsett om man väljer att bygga själva eller att sälja marken, säger Michael Gobitschek till Affärsvärlden.

Under marknadens radar

Catena å sin sida, har seglat under marknadens radar. Förra året förvärvades Tribona, och Catena är nu marknadsledande inom logistikfastigheter i Sverige.

– När de fått det förvärvet på plats kommer Catena att visa ett väldigt starkt kassaflöde. Många investerare verkar tycka att logistikfastigheter är lite tråkiga, men jag tycker det är en intressant sektor globalt som drivs av den snabba utvecklingen inom e-handeln, inte minst när det gäller livsmedel där Catena har en stark position. De har en bra profil på innehaven med fastigheter som ligger nära stadskärnorna. Bolaget har över tid lyckats bygga värden, och aktien handlas på attraktiva nivåer.

Varför ska man investera i en fastigheter tycker du?

– Fastigheter är något man över tiden bör ha som ett komplement till andra investeringar. Det är en sektor som å ena sidan drivs av globala megatrender som exempelvis urbanisering och ökat välstånd. Å andra sidan råder stora lokala skillnader i utbud och efterfrågan som driver fastighetsvärden. Stavanger drivs exempelvis av andra faktorer än Stockholm eller San Francisco, säger Michael Gobitschek.

Läs hela intervjun med Michael Gobitschek i Affärsvärlden.

Allt om den globala fastighetsfonden SKAGEN m2

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.