Till innehåll på sidan
Samsung Galaxy Note 7 har återkallats permanent. Samsung har varit en av SKAGENs bästa bidragsgivare hittills i år. Foto: Bloomberg
Samsung Galaxy Note 7 har återkallats permanent. Samsung har varit en av SKAGENs bästa bidragsgivare hittills i år. Foto: Bloomberg

Medier över hela världen talar om mobilen som plötsligt börjar brinna. Incidenten har varit känd sedan i augusti men det hela tog en ny vändning i tisdags då Samsung återkallade modellen från marknaden.

– Det är negativt att bolaget återkallar en modell – både ryktesmässigt och ekonomiskt. Men vi bör sätta nyheten i perspektiv. Baserat på Samsungs egna beräkningar tillverkar och säljer Samsung 75 miljoner smartphones varje kvartal (och 324 miljoner om året). Återkallandet gäller 10 miljoner av dessa telefoner, säger Alexander Stensrud, portföljförvaltare i SKAGEN Vekst.

Ett kraftigt fall i en enskild aktie påverkar fondkursen i mindre grad. Detta är det reella kursfallet i de olika fonderna, efter att Samsung återkallade telefonen:

  • SKAGEN Kon-Tiki: 0,55 procent
  • SKAGEN Global: 0,22 procent
  • SKAGEN Vekst: 0,55 procent.

Dagen efter att Galaxy Note 7 återkallades och Samsungs aktiekurs föll, steg aktien igen med 4,3 procent. Veckan innan steg Samsung med 7 procent på en dag.

Kraftig uppgång hittills i år

Trots det stora kursfallet de senaste dagarna har Samsung Electronics varit en av de bästa investeringarna hittills i år för aktiefonderna SKAGEN Vekst, SKAGEN Kon-Tiki och SKAGEN Global. Totalt har SKAGEN Fonder, efter fallet, fortsatt gjort en vinst på 310 miljoner norska kronor hittills i år.

– Vår avkastning på Samsung-aktien är hittills i år mellan 16 och 17 procent. Avkastningen kommer efter en kraftig kursoppgång för Samsung Electronics-aktien hittills i år och SKAGEN Vekst har använt denna uppgång till att sälja cirka 40 procent av aktierna i Samsung Electronics, säger Alexander Stensrud.

Det är fortsatt oklart vilka konsekvenser händelserna kommer att få för bolaget, och indirekt för aktieägarna.

– Galaxy Note 7 har sålts för runt 1,5 miljarder dollar fram tills nu. Samsung Electronics omsatte 183 miljarder dollar ifjol. Detta är alltså en liten del av verksamheten, även om vi inte ska glömma att marknaden förväntat att de skulle sälja tio miljoner av denna enhet under nästa kvartal. Det är ännu oklart från Samsungs håll vad kostnaderna för modellen och återkallandet uppgår till. Gårdagens kursfall på 8 procent verkar i största laget, även om man tar höjd för ett försvagat varumärke, säger Alexander Stensrud.

Värde för kunderna

Samsungaktien är fortsatt billig i förhållande till det värde bolaget genererar – för att inte tala om de värden bolaget har genererat för SKAGENs kunder hittills.

– För SKAGEN Vekst har aktierna vi äger fortfarande stigit med nästan 12 procent mätt i norska kronor efter gårdagens kursfall. Beroende på flera olika faktorer kan vi se en negativ påverkan på vinsten på 4-6 procent för 2016, säger Alexander Stensrud och tillägger:

– Vi ser stora möjligheter i Samsung Electronics framöver. Under de senaste två åren har bolaget jobbat hårt med att förbättra vinsten i andra segment än mobiltelefoner, samtidigt som de också har förbättrat sin bolagsstyrning.

Generationsskifte

Samsung Electronics håller extra bolagsstämma den 27 oktober. Vid stämman väntas mer information om det sedan länge annonserade generationsskiftet i bolaget.

SKAGEN är aktieägare i Samsung sedan lång tid tillbaka (första investeringen gjordes 1997) och har sett detta högteknologiska bolags fantastiska förmåga att förnya sig och komma upp med nya produkter av bättre kvalitet under åren. Det finns inget som talar för att utvecklingen nu kommer att avta.

– På kort sikt verkar det som att marknaden överreagerar. Ur ett överordnat och långsiktigt perspektiv, ser vi fortsatt stora möjligheter i Samsung Electronics och ser fram emot lanseringen av den mer kommersiella Galaxy 8-modellen i början av 2017, säger SKAGEN Vekst-förvaltaren.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.