Till innehåll på sidan

Den tidigare huvudförvaltaren Torgeir Høien har valt att fokusera på makroekonomisk analys, men kommer fortsätta att förvalta fonden tillsammans med Jane.

Jane Tvedt startade i SKAGEN i mars 2010 som portföljförvaltare av obligationsfonderna SKAGEN Tellus och SKAGEN Avkastning (den senare marknadsförs inte i Sverige). I december samma år blev hon huvudförvaltare av SKAGEN Avkastning, en roll hon kommer att fortsätta med. Jane Tvedt och Torgeir Høien haft ett nära samarbete sedan hon började i SKAGEN.

I mars i år vann SKAGEN Avkastning Morningstars pris för bästa norska obligationsfond, efter att ha gett bättre avkastning än sina jämförbara konkurrenter under 2015, men också för att ha gett solid avkastning under de senaste åren.

– Vi gratulerar Jane till nya rollen. Jane har arbetat nära Torgeir i mer än sex år. Denna utveckling är ett naturligt steg i hennes karriär. Hon kommer att få bra stöd från Torgeir och ränteteamet. Samtidigt är vi mycket glada över att Torgeir kommer att fortsätta att utveckla sin roll som makroekonom till gagn för kunder och portföljförvaltare, säger SKAGENs vd och vice investeringsdirektör Leif Ola Rød.

Innan Jane kom till SKAGEN arbetade hon för Statoil i fyra år. Där var hon ansvarig för makroekonomisk analys i företagets corporate strategy team och arbetade även med corporate finance. Hon har även erfarenhet från Norges Bank och Europeiska centralbanken ECB. Jane har en examen i nationalekonomi från universitetet i Oslo.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.