Till innehåll på sidan
Porträttbild av en man.

Stein Svalestad

Portföljförvaltare

Stein förvaltar fond-i-fonderna SKAGEN Select (som marknadsförs i Norge) samt de 500 fonderna inom ”Approved by SKAGEN” på den externa plattformen (i Norge).

Han har ansvar för att välja ut de underliggande fonderna i SKAGENs Select-fonder och sätta samman robusta sparprofiler.

Yrkeslivserfarenhet

  • Anställd i SKAGEN i augusti 2015
  • Åtta års erfarenhet av investeringsrådgivning till institutionella kunder, Gabler Investment Consulting AS

Utbildning

  • Master i Ekonomi från Universitetet i Bergen
  • NFF Ränteanalytiker

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.