Till innehåll på sidan
Trots politisk oro runt president Dilma Rousseff blev Brasilien en av de marknader som presterade bäst under första kvartalet. Foto: Bloomberg.

Årets turbulenta start har inneburit att aktiekurserna fluktuerat med investerarnas känslor som har haft fritt spelrum. Detta innebär att regioner, länder och enskilda branscher har sett kursfall utan att detta nödvändigtvis motiverats av fundamentala förhållanden. För långsiktiga investerare med tydligt värdefokus, som SKAGEN, erbjuder detta nya möjligheter att investera i starka men impopulära företag till attraktiva priser. Kortsiktiga placeringar är ofta baserade på marknadens humörsvängningar, medan långsiktiga investeringar bygger på verkligt värdeskapande.

I mars ökade SKAGEN Global sina positioner i bland andra Citigroup, Autoliv, G4S och Teva Pharmaceutical Industries. I SKAGEN Focus fortsatte portföljförvaltarna att öka sina innehav i den stora brasilianska köttproducenten JBS till goda priser. I denna månads statusrapporter hittar du en lista över alla köp- och försäljningar som skedde i fonderna. 

Stark månad för tillväxtmarknader

En av de marknader som under de senaste åren har präglats av störst oro har utan tvekan varit tillväxtländerna. Detta har resulterat i rekordstora rabatter där. Under de senaste fem åren har avkastningen i tillväxtmarknader varit mycket lägre än i utvecklade marknader. Det har dock förändrats under 2016. I synnerhet i mars då tillväxtmarknader hade en överavkastning mot utvecklade marknader med sex procentenheter. Mars var den bästa månaden för tillväxtmarknader sedan oktober 2011 relativt utvecklade marknader. Det blir mycket intressant att följa utvecklingen under de kommande månaderna.

Nya spännande investeringar

Månaden bjöd också på nya spännande bolag i fonderna. Både SKAGEN Global och SKAGEN Focus presenterade tre nyheter i sina respektive portföljer. Mest intressant är kanske SKAGEN Globals köp av det kinesiska bolaget Baidu. Den sällsynta möjligheten att investera i det kinesiska alternativet till Google innehåller riktigt spännande perspektiv. I SKAGEN Globals statusrapport hittar du mer information om bakgrunden till varför portföljförvaltarna valt att investera i bolaget. SKAGEN Kon-Tiki investerade i det japanska kemiföretaget Toray Industries, där en sund innovationsdriven tillväxt och en attraktiv värdering skapar ett intressant investeringscase.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.